Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA No. 2 2017 | Siqakathekise Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu

UCABANGANI?

Yisiphi isipho esikhulu kulazo zonke esisiphiwe nguNkulunkulu?

IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa.”UJohane 3:16.

INqabayokulinda le ikhuluma ngokuthi kungani uNkulunkulu wathumela uJesu emhlabeni ukuthi azosifela lokuthi singatshengisa njani ukuthi siyasiqakathekisa isipho lesi.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Isipho Esiqakatheke Kulazo Zonke

IBhayibhili likhuluma ngesipho esiligugu kakhulu esingenza abasiqakathekisayo bathole ukuphila okungapheliyo. Kambe sikhona yini isipho esiligugu kangaka?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu—Kungani Siqakathekile?

Kuyini okwenza isipho siqakatheke kuwe? Ukucabangisisa ngezinto lezi kungakusiza ukuthi usiqakathekise kakhulu isipho osiphiwe nguNkulunkulu esiyinhlawulo.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Uzakwenzani Ngesipho Esikhulu Esisiphiwe NguNkulunkulu?

Uthando uKhristu asitshengisa lona lusifuqa ukuthi senzeni?

AmaKhristu Akumelanga Atshade Yini?

Amanye amasonto alomthetho othi abafundisi kanye labakhokheli bawo akumelanga batshade. Kodwa iBhayibhili lithini ngendaba le?

Ukukhululwa Ebugqilini—Kwenzakala Kudala Njalo Kulokhu Kusenzakala

Ngezikhathi zeBhayibhili, abantu bakaNkulunkulu bakhululwa ebugqilini. Lamuhla abantu abanengi bayizigqili.

Ukupha Kuyanceda Kakhulu

Ukupha kunceda wena labanye. Ukupha kwenza lisekelane futhi libe ngabangane. Ungenzani ukuze ube ngumuphi othokozayo?

Lithini IBhayibhili?

IBhayibhili lithi, “ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima.” Siphila kizo yini izikhathi lezo?