INQABAYOKULINDA August 2015 | Umuntu Angafa—Angaphinda Aphile Yini?

IBhayibhili liyasitshela impendulo yombuzo lo liphinde lisenze sibe lethemba lokuthi lokhu kuzakwenzakala loba sekutheni.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kwenzakalani Nxa Umuntu Angafa?

Abantu abangu-8 abavuswayo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Bathi babengaphi ngesikhathi befile?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?

UNkulunkulu ezabavuselani abantu abangalunganga?

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Kuyini Okungakwenza Ukholwe—Ukuthi Abafileyo Bazavuswa?

IBhayibhili lilezizathu ezimbili eziqinileyo ezenza sikholwe ukuthi abantu bazavuswa sibili.

Cabangisisa Ngothando LukaJehova Olungapheliyo

Kuyini okungenza ube leqiniso lokuthi uJehova kangeke akutshiye lasezikhathini ezinzima?

Hlala Ulindile!

Silezizatho ezimbili eziqinileyo ezenza sihlale sikulindele ukuphela komumo lo.

Lungiselela Khathesi Ukuphila Emhlabeni Omutsha

Abantu bakaNkulunkulu bayafanana lomuntu ohlela ukuyahlala kwelinye ilizwe.

Qaphela Abangane Obakhethayo Kulezi Zinsuku Zokucina

Abantu abangabangane bethu kayisibo bantu esichitha esinengi silabo kuphela.

INDABA YOKUPHILA

UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo

UFélix Alarcón wathola ukuphila okulenjongo lanxa wayehlelwa yingozi ebuhlungu kakhulu eyamtshiya egogekile kusukela entanyeni kusehla.

Imibuzo YeBhayibhili Iyaphendulwa

Ukuphila kulenjongo yini? Abantu badalelwani?