Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 3 2017 | IBhayibhili LiLizwi LikaNkulunkulu Yini?

IBhayibhili livela kuNkulunkulu yini kumbe limumethe imicabango yabantu?

“IVukani” le iveza imicijo emithathu etshengisa ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

IBhayibhili ‘Laphefumulelwa NguNkulunkulu’ Yini?

Abanye bacabanga ukuthi iBhayibhili livela kuNkulunkulu. Abanye balibona njengebhuku lezinganekwane, lembali kanye lemithetho evela ebantwini.

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

IBhayibhili Likhuluma Iqiniso Kukho Konke

IBhayibhili alizange likhulume kuphela ngezinto ezimhlabeni isayensi ingakabi khona kodwa lakhuluma langokuvuka lokuwa kwemibuso futhi liyasinika izimpendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni.

OKUNCEDA IMULI

Kuqakathekile Ukunika Abantwana Imisebenzi Yangekhaya

Uyavilapha yini ukupha abantwabakho imisebenzi yangekhaya? Nxa kunjalo, bona ukuthi ukunika abantwana imisebenzi yangekhaya kungabanceda njani ukuthi bakhule kuhle futhi bathokoze.

Okunye Okusebenza Njengengqondo Yesibili Okusesiswini

I-ENS itholakala kakhulu esiswini. Isebenza ukwenzani?

INGXOXO

Olungisa Ama-software Uchasisa Ngokholo Lwakhe

Ngesikhathi uFan Yu eqalisa umsebenzi wakhe wokuhlolisisa ngezinombolo wayekholwa ukuthi izinto zazenzakalela. Khathesi usekholwa ukuthi ukuphila kwadalwa nguNkulunkulu. Kuyini okwenza akukholwe lokhu?

UMBONO WEBHAYIBHILI

Izingilosi

Kulamabhuku, amafilimu kanye lemidwebo etshengisa izingilosi. IMibhalo isifundisani ngazo?

KWAZENZAKALELA YINI?

Uboya Bentini Ehlala Elwandle

Ezinye izinyamazana ezihlala emanzini zilamafutha angaphansi kwesikhumba anceda ukuthi zingangenwa ngumqando. Intini ehlala elwandle yona isebenzisa okunye.

Okunengi okutholakala ku-Internet

Ngubani UMlobi WeBhayibhili?

Nxa kungabantu abalibhalayo, kungani kuthiwa ‘liyilizwi likaNkulunkulu’? Ngumlayezo kabani oseBhayibhilini?