Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | IBHAYIBHILI ‘LAPHEFUMULELWA NGUNKULUNKULU’ YINI?

IBhayibhili ‘Laphefumulelwa NguNkulunkulu’ Yini?

IBhayibhili ‘Laphefumulelwa NguNkulunkulu’ Yini?

UYAKHOLWA yini ukuthi iBhayibhili livela kuNkulunkulu? Kumbe ucabanga ukuthi libhuku elimumethe imicabango yabantu?

Indaba le yimpikiswano engapheliyo ngitsho lasebantwini abazithi bangamaKhristu. Ngokwesibonelo ngo-2014 kwenziwa ukuchwayisisa eMelika futhi kwabonakala ukuthi abanengi abazithi bangamaKhristu bayavuma ukuthi “iBhayibhili livela kuNkulunkulu.” Kodwa abanye ababuzwayo baveza ukuthi iBhayibhili libhuku “lezinganekwane, lembali kanye lemithetho evela ebantwini.” Ukungavumelani kwabantu laba kwenza sizibuze ukuthi kutshoni ukuthi iBhayibhili ‘laphefumulelwa.’2 Thimothi 3:16.

KUTSHONI UKUTHI ‘LAPHEFUMULELWA’?

IBhayibhili lakhiwe ngamabhuku amancane angu-66 futhi labhalwa ngabalobi abangaba ngu-40. Kwathatha iminyaka engaba ngu-1 600 ukuthi libhalwe lonke. Nxa kuyikuthi iBhayibhili labhalwa ngabantu, manje uNkulunkulu ‘waliphefumulela’ njani? Umutsho othi ‘laphefumulelwa nguNkulunkulu’ utsho ukuthi konke okubhalwe kulo kuvela kuNkulunkulu. IBhayibhili lithi: ‘Abantu bakhuluma kuvela kuNkulunkulu beholwa ngumoya ongcwele.’ (2 Phetro 1:21) Ngamanye amazwi, uNkulunkulu wasebenzisa amandla akhe angabonakaliyo kumbe umoya ongcwele ukuze adlulisele imilayezo yakhe kubalobi beBhayibhili. Lokhu singakufanisa losomabhizimusi otshela umabhalani wakhe amazwi okumele awabhale encwadini. Lanxa usomabhizimusi kungayisuye obhalayo, incwadi le ngeyakhe hatshi ekamabhalani.

Abanye abalobi beBhayibhili babetshelwa zingilosi umlayezo ovela kuNkulunkulu. Abanye babebona imibono evela kuNkulunkulu. Kwezinye izikhathi uNkulunkulu wayesebenzisa amaphupho. UNkulunkulu wayevumela abalobi beBhayibhili ukuthi babhale umlayezo wakhe ngamazwi abo kodwa kwesinye isikhathi wayebatshela amabala okwakumele bawasebenzise nxa beloba. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu laba babengabhali okuvela emakhanda abo kodwa babebhala imicabango kaNkulunkulu.

Kuyini okungenza sibe leqiniso lokuthi nguNkulunkulu owaphefumulela abalobi beBhayibhili? Ake sihlole izinto ezintathu ezisinika ubufakazi bokuthi iBhayibhili livela kuNkulunkulu.