Yeqa uye kokuphakathi

IMIDWEBO YABOPOPAYI

Ngingenzani Ukuze Abazali Bami Bangiphe Inkululeko?

Ngingenzani Ukuze Abazali Bami Bangiphe Inkululeko?

Bukela ividiyo le ubone lokho ongakwenza ukuze abazali bakho bakuthembe futhi bakunike inkululeko.