1 Timotju 6:1-21

6  Dawk kollha li huma lsiera taħt madmad ħa jkomplu jqisu lis-sidien tagħhom bħala li jistħoqqilhom kull unur,+ sabiex l-isem t’Alla u t-tagħlim qatt ma jiġu mżebilħin.+  Iktar minn hekk, dawk li għandhom sidien li jemmnu+ ħa ma jmaqdruhomx,+ għax huma aħwa.+ Għall-kuntrarju, ħa jkunu iktar u iktar lesti li jaqdu taʼ lsiera, għax dawk li qed jirċievu l-benefiċċju tas-servizz tajjeb tagħhom huma wħud li jemmnu u maħbubin. Ibqaʼ għallem dawn l-affarijiet+ u agħti dan it-twiddib.  Jekk xi bniedem jgħallem duttrina oħra+ u ma jaċċettax il-kliem mimli saħħa,+ dak tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, u t-tagħlim li hu fi qbil mad-devozzjoni lejn Alla,+  ikun minfuħ bih innifsu,+ ma jifhem xejn,+ u jkun marid mentalment+ fuq kwistjonijiet u dibattiti dwar kliem.+ Minn dawn l-affarijiet jinbtu l-għira,+ il-ġlied, it-tgħajjir,+ is-suspetti ħżiena,  l-argumenti vjolenti dwar ħmerijiet minn bnedmin li għandhom moħħhom korrott+ u li huma neqsin għalkollox mill-verità,+ u dawn jaħsbu li d-devozzjoni lejn Alla hi mezz taʼ qligħ.+  Tabilħaqq, hi mezz taʼ qligħ kbir+ din id-devozzjoni lejn Alla+ flimkien maʼ li wieħed ikun kuntent b’dak li għandu.+  Għax ma ġibna xejn magħna fid-dinja, u ma nistgħu nieħdu xejn.+  Għalhekk, la għandna x’nieklu u biex nitgħattew, għandna nkunu kuntenti b’dawn l-affarijiet.+  Madankollu, dawk li huma determinati li jsiru għonja jaqgħu f’tentazzjoni+ u f’nassa u f’ħafna xewqat bla sens li jwasslu għall-ħsara+ u li jixħtu lill-bnedmin f’qerda u f’rovina.+ 10  Għax l-imħabba+ għall-flus hi l-għerq+ taʼ kull tip taʼ ħsara+ u, billi rawmu din l-imħabba, xi wħud ġew żvijati mill-fidi u ferew lilhom infushom b’ħafna weġgħat.+ 11  Iżda, int, O bniedem t’Alla, aħrab minn dawn l-affarijiet.+ Imma iġri wara s-sewwa, id-devozzjoni lejn Alla, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, it-temperament ġwejjed.+ 12  Iġġieled il-ġlieda t-tajba tal-fidi,+ aqbad qabda soda mal-ħajja taʼ dejjem li għaliha kont imsejjaħ u li dwarha għamilt l-istqarrija pubblika+ eċċellenti quddiem ħafna xhieda. 13  Quddiem Alla, li jżomm kollox ħaj, u Kristu Ġesù, li bħala xhud+ għamel l-istqarrija pubblika+ eċċellenti quddiem Ponzju Pilatu,+ nordnalek+ 14  li tosserva l-kmandament bi mġiba bla tebgħa li ma ssibx xi tgħid fiha sal-manifestazzjoni+ tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu. 15  Din il-manifestazzjoni, is-Setgħan+ hieni u uniku se juriha fiż-żminijiet stabbiliti tagħha,+ hu s-Sultan+ tas-slaten u s-Sid+ tas-sidien, 16  l-uniku wieħed li għandu l-immortalità,+ li jgħammar f’dawl li ma tistax tersaq lejh,+ li ebda bniedem ma ra jew jistaʼ jara.+ Lilu l-unur+ u s-setgħa għal dejjem. Amen. 17  Ordna lill-għonja+ f’din is-sistema biex ma jitkabbrux,+ u ma jqegħdux it-tama tagħhom f’rikkezzi li ma tistax torbot fuqhom+ imma f’Alla, li jagħtina kollox b’mod għani għat-tgawdija tagħna;+ 18  biex jagħmlu l-ġid,+ ikunu għonja f’għemejjel tajbin,+ ikunu idhom miftuħa, lesti biex jaqsmu m’oħrajn+ u, 19  bħala t-teżor tagħhom,+ iqiegħdu fis-sigurtà għalihom infushom pedament tajjeb+ għall-futur, sabiex jaqbdu qabda soda mal-ħajja vera.+ 20  O Timotju, għasses dak li ġejt fdat bih+ u tbiegħed mid-diskors vojt li jipprofana dak li hu qaddis u mill-kontradizzjonijiet taʼ dak li b’mod falz jissejjaħ “għarfien.”+ 21  Minħabba li għamlu wirja b’dan l-għarfien xi wħud tbiegħdu mill-fidi.+ Jalla l-qalb tajba mhix mistħoqqa tkun magħkom.

Noti taʼ taħt