Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

JW LIBRARY

Muikungele Libibele ni Kulibaakanya​—Android

Muikungele Libibele ni Kulibaakanya​—Android

JW Library ki progilamu yetusa hahulu kwa kubala ni kuituta Bibele.

Mulatelele litaelo ze kuli muikungele ni kubaakanya Libibele:

 Muikungele Bibele

Mwakona kuikungela Libibele kuli muipalelange ni kuituta musatokwi kukena fa Intaneti.

  • Muhohe kwa nzohoto, mi musine fa Bible kuli mubone mukoloko wa mañolo.

  • Musine fa Languages kuli mubone mukoloko wa Libibele kaufela zeli teñi. Litoloko ze mwa lipuo zemuitusisanga kamita lifahalimu a mukoloko. Hape mwakona kufumana Libibele ze mwa mukoloko ka kuñola puo kamba libizo la Bibele. Ka mutala, muñole “int” kuli mufumane Bibele ya sikuwa ya Kingdom Interlinear kamba “port” kuli mufumane Libibele za Siputukisi.

  • Libibele zemusika ikungela kale linani sisupo sa lilu. Musine fa Bibele kuli muikungele yona. Hasemuikungezi Bibele fa sipangaliko samina, sisupo sa lilu hasisana kubonahala. Musine hape fa Bibele kuli muibale.

Haiba Bibele yemubata haibonahali, muibate hape hamulaho wa nako. Libibele zeñwi likaekezwa kwa mukoloko lisaba feela teñi.

 Muzwise Bibele

Mwakona kuzwisa Bibele yeñwi haiba hamusa itokwa kamba mubata kuba ni sibaka fa sipangaliko samina.

Muhohe kwa nzohoto, mi musine fa Bible, mi musine fa kalulo ya Languages kuli mukwalule mukoloko wa Libibele. Musine fa tukuto totulaalu fa Bibele yemubata kuzwisa; kihona mukasina fa Delete.

 Muunge Litaba Zenca za Bibele

Hamulaho wa nako, kukabanga ni litaba zenca mwa Bibele yemuikungezi.

Bibele yenani litaba zenca inani tusupo totubeli. Hamusina fa Bibele yeo, mukabona kashango kakabonisa kuli kunani litaba zenca. Musine fa Download kuli muikungele litaba zenca zeo, kamba musine fa Later kuli muzwelepili kubala Bibele yemunani.

Likalulo ze, nelibeilwe hane kuzwile JW Library 1.4, mwa February, 2015 ili zekona kuitusiswa fa lipangaliko za Android 2.3 kamba kufitelela. Haiba hamuboni likalulo zeo, mulatelele litaelo ze mwa taba yeli, “Mukale Kuitusisa JW Library—Android,” mwatasaa Likalulo Zenca za fa JW Library.