Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

JW LIBRARY

Mukale Kuitusisa Progilamu ya JW Library​—Android

Mukale Kuitusisa Progilamu ya JW Library​—Android

Ye ki yona JW Library. Progilamu ye ilukiselizwe kumitusa kubala ni kuituta Bibele. Mwakona kufumana likalulo za progilamu ye kwa nzohoto ya sipangaliko samina. Kuli mufumane litaba zeo, muswale fa sikirini kwa nzohoto ni kuhohela kwa bulyo kamba musine mwa kona ya kwa nzohoto fahalimu.

 Bibele

Kalulo ya Bible imitusa kubala Bibele ni kubeya litoloko zeñwi zayona. Musine fa liñolo, kihona mukasina fa kauhanyo kuli mukale kubala. Hamubala, mukabona litaluso za kwatasi, mañolo anani litaba zeswalisana, ni litoloko zeñwi za Bibele, mwa kalulo ye kwa bulyo.

Hamubata kubala liñolo lisili, muhohe hape kwa nzohoto mi musine hape fokuñozwi Bible kuli muye fa mukoloko wa libuka za mwa Bibele.

 Lihatiso

Kalulo ya Publications imitusa kubona lihatiso, litaba za kuteeleza, ni mavidio. Musine fa hatiso, kihona mukasina fa taba kuli mukale kubala. Hamunze mubala, mwakona kuipalela ni mañolo abonisizwe. Musine fa liñolo lemubata kuli mubone timana kwa bulyo. Musine fa liñolo kwa bulyo kuli mubale liñolo leo mwa Bibele.

Kuli mubale hatiso yeñwi, muhohe hape kwa nzohoto ni kusina hape fa Publications ilikuli mukutele kwa mukoloko wa lihatiso.

 Liñolo la Zazi

Muhohe kwa nzohoto, mi musine fa Daily Text ilikuli mubone liñolo la zazi la kacenu.

 Mawebusaiti Amañwi

Hamuhoha kwa nzohoto, kalulo ya Online inani litaba zemilibisa kwa mawebusaiti aluna.

 Likalulo Zenca za fa JW Library

Mubone teñi kuli munani likalulo zenca zebeilwe fa JW Library ka kuuncafaza sipangaliko samina.

Neikaba hande haiba muitusisa mufuta omunca wa Android yeitusiswa ki sipangaliko samina. Musine fa linki yebonisizwe kwatasi ye kuli muzibe zeñata: https://support.google.com/nexus/answer/4457705.

Mwakona kulukisa kuli sipangaliko samina sinouncafazwanga ka nako kaufela yekuba ni mufuta omunca wa Android. Musine fa linki yebonisizwe kwatasi ye kuli muzibe zeñata: https://support.google.com/googleplay/answer/113412.