Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

JW LIBRARY

Mwakubeyela Sisupo Mwa Buka Kamba Kusicinca​—Android

Mwakubeyela Sisupo Mwa Buka Kamba Kusicinca​—Android

Kalulo yebizwa bookmark ya fa JW Library imitusa kubeya sisupo mwa hatiso, sina feela momuitusisezanga kahala kubeya sisupo mwa buka yamina. Hatiso kaufela ye fa JW Library inani likalulo zeo za bookmark ze 10.

Mulatelele litaelo ze kuli mubeye lisupo mwa hatiso:

 Mubeye Sisupo Sesinca

Mwakona kubeya sisupo fa taba yemubala fa kauhanyo, fa paragilafu kamba fa timana ya mwa Bibele.

Kuli mubeye sisupo fa taba yeñwi kamba kauhanyo, musine fa sisupo sa Bookmark. Kukabonahala mukoloko wa litaba fokubeilwe lisupo mwa hatiso yeo. Musine fokusina litaba kuli mubeye sisupo fa taba kamba kauhanyo yemusweli kubala.

Kuli mubeye sisupo fa paragilafu kamba fa timana yeñwi cwalo, pili musine fa litaba zeñozwi, kihona mukasina fokunani kasupo ka Bookmark.

 Muye Fokubeilwe Sisupo

Kuli mubone fone mubeile sisupo, mukwalule hatiso mone mubeile sisupo seo, kihona mukasina fa Bookmark. Cwale musine fa sisupo semubata kubona.

 Muzwise Sisupo Kamba Kusicinca

Hase mubeile sisupo fa taba yeñwi, mwakona kusizwisa kamba kusiyolisa.

Kuli muzwise sisupo, musine fa Bookmark, kihona mukasina fa tukuto totulaalu totu kwatuko ni taba yemubata kuzwisa. Musine fa Delete.

Kuli muyolise sisupo, musine fa Bookmark, kihona mukasina fa tukuto totulaalu totu kwatuko ni sisupo semubata kuyolisa. Musine fa Replace. Sisupo samina cwale sikaba fa taba yemukwaluzi ka nako yeo. Kalulo ye yakona kumitusa kuziba fomuzamaela mwa hatiso hamunze muibala. Ka mutala, mwakona kuziba fomuzamaela mwa tukiso yamina ya kubala Bibele ka zazi.

Likalulo ze, nelibeilwe hane kuzwile JW Library 1.2, mwa May 2014, ili yekona kuitusiswa fa lipangaliko za Android 2.3 kamba kufitelela. Haiba hamuboni likalulo zeo, mulatelele litaelo ze mwa taba yeli, “Mukale Kuitusisa JW Library​—Android,” mwatasaa Likalulo Zenca za fa JW Library.