Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana ki niti kuli Jesu naa zusize batu ba ne ba shwile?

Jesu naa zusize Lazaro ya naa shwile ka mazazi a mane

Bibele i bonisa hande kuli Jesu naa zusize batu ba ne ba shwile. Litaba zeo haki za ku ikupulela feela, ne li ezahezi luli mwa linako ni libaka ze li teñi. Ka mutala, mwa mbumbi ya silimo sa 31 C.E., sikwata sa batu ne si tamile musipili ni Jesu ku zwa kwa Kapernauma ku ya kwa Naine. Ha se ba fitile, ba fumana sikwata se siñwi sa batu ba bañata. Mwa kona ku kolwa kuli Jesu naa zusize mutu ya naa shwile yani bakeñisa kuli taba yeo i ñozwi mwa Bibele, lona Linzwi la Mulimu mi hape ne i ezahezi inze ku na ni batu ba bañata ba ne ba iponezi yona.—Mu bale Luka 7:11-15.

Jesu hape naa zusize mulikanaa hae Lazaro, ili ya naa shwile ka mazazi a mane. Mwa kona ku lumela taba ya naa ezize Jesu ka lizazi leo kakuli ni yona ne i ezahezi inze ku na ni batu ba bañata ba ne ba iponezi yona.—Mu bale Joani 11:39-45.

Ki kabakalañi Jesu ha naa zusize batu ba ne ba shwile?

Jesu naa zusize bafu bakeñisa kuli naa utwela batu makeke. Hape naa ezize cwalo kuli a bonise kuli Ndatahe, yena Mubupi wa lika kaufela, naa mu file maata a ku zusa bafu.—Mu bale Joani 5:21, 28, 29.

Taba ya kuli Jesu naa zusize batu ba ne ba shwile i lu fa sepo ye tuna ya kuli kwapili u ka taleleza sepiso ya hae ya ku zusa ba ba shwile. U ka zusa batu ba bañata-ñata ku kopanyeleza cwalo ni batu ba ne ba sa zibi se siñwi ka za Mulimu wa niti. Ba ka fiwa kolo ya kuli ba itute za Jehova Mulimu ni kuli ba mu late.—Mu bale Likezo 24:15.