Matayo 21:1-46

  • Kukota ya lukumu ya Yezu (1-11)

  • Yezu me kula bantu na tempelo (12-17)

  • Yandi me singa nti ya bafige (18-22)

  • Bo me tula ntembe na kiyeka ya Yezu (23-27)

  • Mbandu ya bana zole (28-32)

  • Mbandu ya bantu ya ke salaka bilanga yina fwaka bantu (33-46)

    • Bo me losa ditadi ya kinkonko ya ntete-ntete (42)

21  Ntangu bo kumaka pene-pene ya Yeruzalemi mpi bo kumaka na Betfaze na Ngumba ya Banti ya Olive, Yezu tindaka balongoki zole,+  mpi yandi tubilaka bo nde: “Beno kwenda na bwala yina ke monana na ntwala, mpi na mbala mosi beno ta mona mpunda mosi ya nkento ya bo me kanga na nsinga mpi mwana-mpunda na lweka na yo. Beno kangula yo mpi beno natila mono yo.  Kana muntu kutubila beno konso kima yina, beno fwete tuba nde, ‘Mfumu kele ti mfunu na yo.’ Ebuna, na mbala mosi yandi ta bikisa yo.”  Mambu yai salamaka sambu na kulungisa mambu yina Nzambi tubaka na nzila ya mbikudi nde:  “Beno songa mwana-nkento ya Sioni nde: ‘Tala! Ntotila na nge ke kwisa na nge,+ yandi kele muntu ya mawete+ mpi yandi me vanda na zulu ya mpunda, ee, na zulu ya mwana-mpunda, mwana ya mbisi yina ke nataka kizitu.’”+  Ebuna balongoki yina kwendaka mpi bo salaka kaka mutindu Yezu songaka bo.+  Bo nataka mpunda yina ya nkento ti mwana na yo, mpi bo tulaka bilele na bo ya zulu na zulu ya bampunda yina, ebuna yandi vandaka na zulu na yo.+  Bantu mingi na kati ya kimvuka yina ya bantu tandaka bilele na bo ya zulu na nzila,+ mpi bankaka vandaka kuzenga balutangu ya banti mpi kutanda yo na nzila.  Diaka, bimvuka ya bantu yina vandaka kukwenda na ntwala na yandi mpi bayina vandaka kulanda yandi vandaka kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Nzambi, beto ke bondila nge, gulusa Mwana ya Davidi!+ Bika nde muntu yina ke kwisa na zina ya Yehowa* kubaka lusakumunu!+ Beto ke bondila nge, gulusa yandi, kuna na zulu!”+ 10  Ebuna ntangu yandi kotaka na Yeruzalemi, mbanza ya mvimba nikanaka, mpi bantu vandaka kutuba nde: “Muntu yai kele nani?” 11  Bimvuka ya bantu yina vandaka ti yandi vandaka kaka kutuba nde: “Yo kele mbikudi Yezu,+ muntu ya Nazareti ya Galilea!” 12  Ebuna Yezu kotaka na tempelo, yandi kulaka bantu yonso yina vandaka kuteka mpi kusumba bima na tempelo, mpi yandi balusaka bamesa ya bantu yina vandaka kushanze mbongo mpi bakiti ya bantu yina vandaka kuteka bapizio.+ 13  Mpi yandi tubilaka bo nde: “Bo me sonikaka nde: ‘Bo ta binga nzo na mono nzo ya bisambu,’+ kansi beno ke kumisa yo nzo ya miyibi.”+ 14  Diaka, bifwa-meso ti bantu ya makulu-kifu kwisaka kisika yandi vandaka na tempelo, ebuna yandi belulaka bo. 15  Ntangu bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi monaka mambu ya kuyituka yina yandi salaka mpi bana ya babakala yina vandaka kutuba na ndinga ya ngolo na tempelo nde, “Nzambi, beto ke bondila nge, gulusa Mwana ya Davidi!”+ bo waka makasi+ 16  mpi bo tubilaka yandi nde: “Keti nge ke wa mambu yina bana yai ke tuba?” Yezu tubilaka bo nde: “Ee. Keti beno me tangaka ntete ve mambu yai: ‘Nge me sala nde lukumu kubasika na munoko ya bana mpi ya bana ya fioti’?”+ 17  Yandi bikisaka bo, basikaka na nganda ya mbanza, ebuna yandi kwendaka na Betania mpi lalaka kuna.+ 18  Na suka-suka, ntangu yandi vandaka kuvutuka na mbanza, yandi waka nzala.+ 19  Yandi monaka nti mosi ya bafige na lweka ya nzila mpi kwendaka pene-pene na yo, kansi yandi monaka kima ve, kaka matiti,+ mpi yandi tubilaka yo nde: “Nge ta buta diaka ve mbuma kimakulu.”+ Ebuna nti ya bafige yumaka na mbala mosi. 20  Ntangu balongoki monaka mambu yai, bo yitukaka mpi bo tubaka nde: “Inki mutindu nti ya bafige me yuma na mbala mosi?”+ 21  Yezu vutudilaka bo nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde, kana beno kele ti lukwikilu mpi beno ke tula ntembe ve, beno ta sala ve kaka mambu yina mono me sala na nti ya bafige, kansi kana beno tuba mpi na ngumba yai nde, ‘Nanguka mpi kudilosa na nzadi-mungwa,’ yo ta salama.+ 22  Mpi mambu yonso ya beno ta lomba na kisambu, kana beno kele ti lukwikilu, beno ta baka yo.”+ 23  Ntangu yandi kotaka na tempelo, bamfumu ya banganga-nzambi mpi bankuluntu pusanaka pene-pene na yandi ntangu yandi vandaka kulonga mpi bo tubaka nde: “Na nki kiyeka nge ke sala mambu yai? Mpi nani pesaka nge kiyeka yai?”+ 24  Yezu vutudilaka bo nde: “Mono mpi ta yula beno diambu mosi. Kana beno songa mono yo, mono mpi ta songa beno na nki kiyeka mono ke sala mambu yai: 25  Mbotika ya Yoane katukaka na wapi? Na zulu to na bantu?” Kansi, bo yantikaka kuyindula bo na bo nde: “Kana beto tuba nde, ‘Na zulu,’ yandi ta tubila beto nde, ‘Ebuna sambu na nki beno kwikilaka yandi ve?’+ 26  Kansi kana beto tuba nde, ‘Na bantu,’ beto fwete wa kimvuka ya bantu boma, sambu bo yonso ke bakaka Yoane bonso mbikudi.” 27  Yo yina bo vutudilaka Yezu nde: “Beto me zaba ve.” Yandi mpi tubilaka bo nde: “Mono mpi, mono ke songa beno ve na nki kiyeka mono ke sala mambu yai. 28  “Inki beno ke yindula? Muntu mosi vandaka ti bana zole. Yandi kwendaka na mwana ya ntete mpi tubaka nde, ‘Mwana na mono, kwenda kusala bubu yai na kilanga ya vinu.’ 29  Mwana yai vutulaka nde, ‘Mono ta kwenda ve,’ kansi na nima, yandi waka mawa ebuna yandi kwendaka. 30  Ntangu yandi kwendaka na mwana ya zole, yandi tubaka mutindu mosi. Mwana yai vutulaka nde, ‘Tata, mono ta kwenda,’ kansi yandi kwendaka ve. 31  Nani na kati ya bana yai zole salaka luzolo ya tata na yandi?” Bo tubaka nde: “Mwana ya ntete.” Yezu tubilaka bo nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde bakalaki ya mpaku mpi bankento ya ndumba ke kwenda na ntwala na beno na Kimfumu ya Nzambi. 32  Sambu Yoane kwisaka na beno na nzila ya lunungu, kansi beno kwikilaka yandi ve. Kansi, bakalaki ya mpaku mpi bankento ya ndumba kwikilaka yandi,+ mpi beno, ata beno monaka mambu yai, beno waka ve mawa na nima sambu na kukwikila yandi. 33  “Beno wa mbandu ya nkaka: Kuvandaka ti muntu mosi, munkwa-ntoto, yina kunaka kilanga ya vinu,+ yandi salaka lupangu sambu na kuziunga yo, yandi timunaka kikamuninu ya vinu mpi yandi tungaka nzo-zulu;+ ebuna yandi bikaka yo na bantu ya ke salaka bilanga sambu bo futila yo, mpi yandi salaka nzietelo na insi ya nzenza.+ 34  Ntangu nsungi ya kukatula bima na bilanga lungaka, yandi tindaka bampika na yandi na bantu ya ke salaka bilanga sambu bo kwenda kubaka bambuma na yandi. 35  Kansi, bantu ya ke salaka bilanga simbaka bampika na yandi, bo bulaka mosi, bo fwaka ya nkaka, mpi ya nkaka diaka bo losilaka yandi matadi.+ 36  Yandi tindaka diaka bampika ya nkaka, mingi kuluta bayina ya ntete, kansi bo salaka bo mutindu mosi.+ 37  Nsuka-nsuka, yandi tindilaka bo mwana na yandi mpi tubaka nde, ‘Bo ta zitisa mwana na mono.’ 38  Ntangu bo monaka mwana yina, bantu ya ke salaka bilanga tubaka bo na bo nde, ‘Yandi yai muntu yina ta baka kimvwama.+ Beno kwisa, beto fwa yandi, mpi beto baka kimvwama na yandi!’ 39  Yo yina bo simbaka yandi, bo losaka yandi na nganda ya kilanga ya vinu mpi bo fwaka yandi.+ 40  Ebuna ntangu munkwa-kilanga ya vinu ta kwisa, inki yandi ta sala bantu yina ya ke salaka bilanga?” 41  Bo tubilaka yandi nde: “Sambu bo kele bantu ya mbi, yandi ta fwa bo mpi yandi ta bika kilanga ya vinu na bantu ya nkaka ya ke salaka bilanga sambu bo futila yo, bayina ta pesa yandi bambuma na nsungi ya me fwana.” 42  Yezu tubilaka bo nde: “Keti beno me tangaka ntete ve na Masonuku nde: ‘Ditadi yina bantu ya ke tungaka losaka me kumaka ditadi ya kinkonko ya ntete-ntete.*+ Ditadi yina katukaka na Yehowa,* mpi yo kele kima mosi ya kuyituka na meso na beto.’+ 43  Yo yina mono ke tubila beno nde, bo ta katula Kimfumu ya Nzambi na maboko na beno mpi bo ta pesa yo na dikanda mosi yina ta buta bambuma na yo. 44  Diaka, muntu yina ta bwa na zulu ya ditadi yina, yandi ta pasuka.+ Mpi konso muntu yina yo ta bwila, yo ta panza yandi.”+ 45  Ntangu bamfumu ya banganga-nzambi ti Bafarize waka bambandu na yandi, bo bakisaka nde yandi vandaka kutubila bo.+ 46  Ata bo zolaka kukanga yandi, bo waka bimvuka ya bantu boma, sambu bimvuka yai ya bantu vandaka kubaka yandi bonso mbikudi.+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “ntu ya kinkonko.”