Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Matayo

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Ndonga ya ba-nkaka ya Yezu Kristu (1-17)

  • Lubutuku ya Yezu (18-25)

 • 2

  • Bantu ya ke zabisaka makwisa na nsadisa ya bambwetete me kwisa kutala Yezu (1-12)

  • Kutina na Ezipte (13-15)

  • Erode me fwa bana-babakala (16-18)

  • Kuvutuka na Nazareti (19-23)

 • 3

  • Yoane Mbotiki ke samuna (1-12)

  • Mbotika ya Yezu (13-17)

 • 4

  • Diabulu me meka Yezu (1-11)

  • Yezu me yantika kusamuna na Galilea (12-17)

  • Yezu me binga balongoki ya ntete (18-22)

  • Yezu ke samuna, ke longa, mpi ke belula bantu (23-25)

 • 5

  • DISOLO NA ZULU YA NGUMBA (1-48)

   • Yezu me yantika kulonga na zulu ya ngumba (1, 2)

   • Mambu uvwa ya ke pesaka kiese (3-12)

   • Mungwa mpi nsemo (13-16)

   • Yezu fwete lungisa Nsiku (17-20)

   • Ndongisila ya ke tadila kuwa makasi (21-26), bizumba (27-30), kufwa makwela (31, 32), kudia ndefi (33-37), kuvutula mbi na mbi (38-42), zola sambu na bambeni (43-48)

 • 6

  • DISOLO NA ZULU YA NGUMBA (1-34)

   • Kubuya kumonisa lunungu na meso ya bantu (1-4)

   • Mutindu ya kusamba (5-15)

    • Kisambu ya mbandu (9-13)

   • Kubuya madia (16-18)

   • Bimvwama na ntoto mpi na zulu (19-24)

   • Beno bika kudiyangisa (25-34)

    • Beno landa kusosa ntete Kimfumu (33)

 • 7

  • DISOLO NA ZULU YA NGUMB (1-27)

   • Beno bika kusambisa (1-6)

   • Beno landa kulomba, kusosa, kubula na kielo (7-11)

   • Nsiku ya Wolo (12)

   • Kielo ya fioti (13, 14)

   • Bo ta zabana na bambuma na bo (15-23)

   • Nzo na zulu ya ditadi, nzo na zulu ya zelo (24-27)

  • Bantu me yituka mingi na malongi ya Yezu (28, 29)

 • 8

  • Muntu ya lepre me beluka (1-4)

  • Lukwikilu ya mfumu mosi ya basoda (5-13)

  • Yezu me belula bantu mingi na Kapernaumi (14-17)

  • Mutindu ya kulanda Yezu (18-22)

  • Yezu me nganina mupepe ya ngolo (23-27)

  • Yezu me tinda bademo na bangulu (28-34)

 • 9

  • Yezu me belula kikata (1-8)

  • Yezu me binga Matayo (9-13)

  • Ngiufula ya ke tadila kubuya madia (14-17)

  • Mwana ya Yairusi ya nkento; nkento mosi me simba bilele ya zulu ya Yezu (18-26)

  • Yezu me belula bifwa-meso mpi baba (27-34)

  • Bima ya kukatula na bilanga kele mingi kansi bansadi kele fioti (35-38)

 • 10

  • Bantumwa 12 (1-4)

  • Bantuma sambu na kisalu ya kusamuna (5-15)

  • Bo ta monisa balongoki mpasi (16-25)

  • Beno wa Nzambi boma, kansi bantu ve (26-31)

  • Ngemba ve, kansi mbele ya bitumba (32-39)

  • Kuyamba balongoki ya Yezu (40-42)

 • 11

  • Yezu me kumisa Yoane Mbotiki (1-15)

  • Yezu me bedisa ndonga ya bantu ya ntu-ngolo (16-24)

  • Yezu me kumisa Tata na yandi sambu yandi ke ndimaka bantu ya kudikulumusa (25-27)

  • Vangu ya Yezu ke pesaka kikesa (28-30)

 • 12

  • Yezu, “Mfumu ya Kisabatu” (1-8)

  • Yandi me belula muntu mosi yina diboko ke nikanaka ve (9-14)

  • Nsadi yina Nzambi ke zolaka (15-21)

  • Yezu ke basisa bademo na nsadisa ya mpeve santu (22-30)

  • Disumu yina bo lenda lolula ve (31, 32)

  • Nti ke zabanaka na mbuma na yo (33-37)

  • Kidimbu ya Yonasi (38-42)

  • Ntangu mpeve ya mbi ke vutukaka (43-45)

  • Mama ya Yezu mpi bampangi ya Yezu (46-50)

 • 13

  • BAMBANDU YA KIMFUMU (1-52)

   • Muntu ya ke kunaka (1-9)

   • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (10-17)

   • Yezu me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (18-23)

   • Ble mpi matiti ya mbi (24-30)

   • Nkeni ya mutarde mpi levire (31-33)

   • Kusadila bambandu ke lungisa mbikudulu (34, 35)

   • Yezu me tendula mbandu ya ble mpi ya matiti ya mbi ((36-43)

   • Kima ya ntalu yina bo me bumbaka mpi diyaka ya kitoko (44-46)

   • Bukondi (47-50)

   • Bima ya ntalu ya mpa ti ya ntama (51, 52)

  • Bo me buya Yezu na bwala na yandi (53-58)

 • 14

  • Bo me zenga Yoane Mbotiki ntu (1-12)

  • Yezu me disa bantu 5 000 (13-21)

  • Yezu me tambula na zulu ya masa (22-33)

  • Yezu me belula bantu na Genezareti (34-36)

 • 15

  • Yezu me tungulula bansiku ya bantu (1-9)

  • Mvindu ke katukaka na ntima (10-20)

  • Lukwikilu ya nene ya nkento ya Fenisia (21-28)

  • Yezu me belula bamaladi mingi (29-31)

  • Yezu me disa bantu 4 000 (32-39)

 • 16

  • Bantu ke lomba kidimbu (1-4)

  • Levire ya Bafarize mpi ya Basaduse (5-12)

  • Bansapi ya Kimfumu (13-20)

   • Bo ta tunga dibundu na zulu ya ditadi (18)

  • Yezu me tubila lufwa na yandi (21-23)

  • Kuvanda longoki ya kieleka (24-28)

 • 17

  • Yezu me kituka (1-13)

  • Lukwikilu bonso nkeni ya mutarde (14-21)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (22, 23)

  • Bo me futa mpaku na mbongo ya bibende ya me basika na munoko ya mbisi ya masa (24-27)

 • 18

  • Muntu ya kuluta nene na Kimfumu (1-6)

  • Bima ya ke budisaka sakuba (7-11)

  • Mbandu ya dimeme yina vilaka (12-14)

  • Mutindu ya kuvutula mpangi na nzila ya mbote (15-20)

  • Mbandu ya mpika yina buyaka kulolula (21-35)

 • 19

  • Makwela mpi kufwa makwela (1-9)

  • Dikabu ya kimpumpa (10-12)

  • Yezu me sakumuna bana (13-15)

  • Ngiufula ya leke mosi ya mvwama (16-24)

  • Bibansa sambu na Kimfumu (25-30)

 • 20

  • Bantu ya ke salaka na bilanga ya vinu mpi lufutu ya kiteso mosi (1-16)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (17-19)

  • Bo me lomba bisika na Kimfumu (20-28)

   • Yezu kele nkudulu sambu na bantu mingi (28)

  • Bifwa-meso zole me beluka (29-34)

 • 21

  • Kukota ya lukumu ya Yezu (1-11)

  • Yezu me kula bantu na tempelo (12-17)

  • Yandi me singa nti ya bafige (18-22)

  • Bo me tula ntembe na kiyeka ya Yezu (23-27)

  • Mbandu ya bana zole (28-32)

  • Mbandu ya bantu ya ke salaka bilanga yina fwaka bantu (33-46)

   • Bo me losa ditadi ya kinkonko ya ntete-ntete (42)

 • 22

  • Mbandu ya nkinsi ya makwela (1-14)

  • Nzambi mpi Kaisali (15-22)

  • Ngiufula ya me tala lufutumuku (23-33)

  • Bansiku zole ya kuluta nene (34-40)

  • Keti Kristu kele mwana ya Davidi? (41-46)

 • 23

  • Beno landa ve mbandu ya bansekudi mpi Bafarize (1-12)

  • Mawa sambu na bansekudi mpi Bafarize (13-36)

  • Yezu ke dila sambu na Yeruzalemi (37-39)

 • 24

  • KIDIMBU YA KUKALA YA YEZU (1-51)

   • Bitumba, nzala, kunikana ya ntoto (7)

   • Bo ta samuna nsangu ya mbote (14)

   • Mpasi ya nene (21, 22)

   • Kidimbu ya Mwana ya muntu (30)

   • Nti ya bafige (32-34)

   • Bonso kilumbu ya Noa (37-39)

   • Beno landa kukengila (42-44)

   • Mpika ya kwikama mpi mpika ya mbi (45-51)

 • 25

  • KIDIMBU YA KUKALA YA YEZU (1-46)

   • Mbandu ya bamwense kumi (1-13)

   • Mbandu ya batalanta (14-30)

   • Mameme mpi bankombo (31-46)

 • 26

  • Banganga-nzambi me sala komplo sambu na kufwa Yezu (1-5)

  • Bo me tula Yezu mafuta ya nsudi ya kitoko (6-13)

  • Paki ya nsuka mpi bo me teka Yezu (14-25)

  • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (26-30)

  • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba ve Yezu (31-35)

  • Yezu ke samba na Getsemane (36-46)

  • Bo me kanga Yezu (47-56)

  • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (57-68)

  • Piere me buya nde yandi me zaba ve Yezu (69-75)

 • 27

  • Bo me pesa Yezu na maboko ya Pilate (1, 2)

  • Yudasi me kudifwa (3-10)

  • Yezu na ntwala ya Pilate (11-26)

  • Bo me seka yandi na meso ya bantu yonso (27-31)

  • Bo me tula yandi na nti na Golgota (32-44)

  • Lufwa ya Yezu (45-56)

  • Bo me zika Yezu (57-61)

  • Bo me kengila maziamu mbote-mbote (62-66)

 • 28

  • Yezu me futumuka (1-10)

  • Bo me futa basoda sambu bo kusa (11-15)

  • Kisalu ya kukumisa bantu balongoki (16-20)