Matayo 13:1-58

 • BAMBANDU YA KIMFUMU (1-52)

  • Muntu ya ke kunaka (1-9)

  • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (10-17)

  • Yezu me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (18-23)

  • Ble mpi matiti ya mbi (24-30)

  • Nkeni ya mutarde mpi levire (31-33)

  • Kusadila bambandu ke lungisa mbikudulu (34, 35)

  • Yezu me tendula mbandu ya ble mpi ya matiti ya mbi ((36-43)

  • Kima ya ntalu yina bo me bumbaka mpi diyaka ya kitoko (44-46)

  • Bukondi (47-50)

  • Bima ya ntalu ya mpa ti ya ntama (51, 52)

 • Bo me buya Yezu na bwala na yandi (53-58)

13  Kilumbu yina, Yezu katukaka na nzo mpi vandaka ya kuvanda pene-pene ya nzadi-mungwa.  Ebuna bimvuka ya nene kibeni ya bantu vukanaka pene-pene na yandi, yo yina yandi kotaka na maswa, yandi vandaka, mpi kimvuka yonso ya bantu telamaka na dibungu.+  Yandi tubilaka bo mambu mingi na bambandu+ nde: “Muntu mosi ya ke kunaka basikaka sambu na kukuna.+  Ntangu yandi vandaka kukuna, bankeni ya nkaka bwaka na nzila, mpi bandeke kwisaka mpi diaka yo.+  Bankeni ya nkaka bwaka na ntoto yina kele na matadi, kisika ntoto vandaka mingi ve, ebuna yo menaka nswalu sambu ntoto vandaka mudindu ve.+  Kansi ntangu ntangu basikaka, yo zikaka, mpi yo yumaka sambu yo vandaka ve ti misisa.  Ya nkaka bwaka na kati ya bansende, ebuna bansende basikaka mpi kangaka yo.+  Ya nkaka diaka bwaka na ntoto ya mbote, mpi yo yantikaka kubuta mbuma, yai mbala 100, ya nkaka 60, ya nkaka diaka 30.+  Bika muntu yina kele ti makutu kuwa.”+ 10  Ebuna balongoki kwisaka mpi tubilaka yandi nde: “Sambu na nki nge ke tubila bo na bambandu?”+ 11  Yandi vutulaka nde: “Nzambi me pesaka beno nswa ya kubakisa binsweki ya santu+ ya Kimfumu ya zulu, kansi yandi me pesaka bo ve nswa yina. 12  Sambu muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi, mpi yandi ta kuma ti bima mingi kibeni; kansi muntu yina kele na yo ve, bo ta katula yandi ata bima yina yandi kele na yo.+ 13  Yo yina mono ke tubila bo na bambandu; sambu ata bo ke tala, bo ke tala kaka mpamba, mpi ata bo ke wa, bo ke wa kaka mpamba; bo ke bakisa mpi ve ntendula na yo.+ 14  Mpi mbikudulu ya Yezaya ke lungana na bo. Yo ke tuba nde: ‘Beno ta wa, kansi beno ta bakisa ve ntendula na yo ata fioti, mpi beno ta tala, kansi beno ta mona ve ata fioti.+ 15  Sambu ntima ya bantu yai me kumaka ngolo, mpi bo waka ti makutu na bo kansi bo salaka kima ve, bo kangaka meso na bo, sambu bo mona ve ata fioti ti meso na bo, bo wa ve ti makutu na bo, mpi bo bakisa ve ntendula na yo ti bantima na bo mpidina bo kwisa ve kuvutuka mpi mono belula bo.’+ 16  “Kansi, kiese na meso na beno sambu yo ke mona mpi na makutu na beno sambu yo ke wa.+ 17  Sambu, ya kieleka mono ke tubila beno nde, bambikudi mingi ti bantu mingi ya lunungu vandaka na nzala ya kumona mambu ya beno ke mona kansi bo monaka yo ve,+ mpi ya kuwa mambu ya beno ke wa kansi bo waka yo ve. 18  “Ntangu yai, beno wa mbandu ya muntu yina kunaka.+ 19  Ntangu muntu ke waka ndinga ya Kimfumu kansi ke bakisaka ve ntendula na yo, muntu ya mbi+ ke kwisaka mpi ke katulaka mambu yina bo kunaka na ntima na yandi; yai nkeni yina bo kunaka na lweka ya nzila.+ 20  Sambu na nkeni yina bo kunaka na ntoto yina kele na matadi, yo kele muntu yina ke wa ndinga mpi ke ndima yo mbala mosi na kiese.+ 21  Ata mpidina, yandi kele ve ti misisa na kati na yandi kansi yandi ke landa kuzinga sambu na mwa ntangu, mpi kana mpasi to mbangika kubasika sambu na ndinga, yandi ke bulaka sakuba na mbala mosi. 22  Sambu na nkeni yina bo kunaka na kati ya bansende, yo kele muntu yina ke wa ndinga, kansi basusi ya ngidika yai ya bima*+ mpi kiyeka ya kimvwama ya ke kusaka ke kangaka ndinga, ebuna yo ke butaka ve mbuma.+ 23  Sambu na nkeni yina bo kunaka na ntoto ya mbote, yo kele muntu yina ke wa ndinga mpi ke bakisa ntendula na yo, yina ke buta kibeni mbuma, yai mbala 100, ya nkaka 60, ya nkaka diaka 30.”+ 24  Yandi pesaka bo mbandu ya nkaka nde: “Kimfumu ya zulu me fwanana ti muntu mosi yina kunaka mbuma ya mbote na kilanga na yandi. 25  Ntangu bantu vandaka kulala, mbeni na yandi kwisaka, mpi yandi kunaka matiti ya mbi na kati ya ble ebuna yandi kwendaka. 26  Ntangu ble menaka mpi butaka bambuma, matiti ya mbi mpi basikaka. 27  Yo yina bampika ya munkwa-nzo kwisaka mpi tubilaka yandi nde, ‘Mfumu, keti nge kunaka ve mbuma ya mbote na kilanga na nge? Ebuna, nki mutindu yo kele ti matiti ya mbi?’ 28  Yandi tubilaka bo nde, ‘Mbeni mosi muntu salaka yo.’+ Bampika tubilaka yandi nde, ‘Keti nge ke zola nde beto kwenda mpi beto katula yo?’ 29  Yandi tubaka nde, ‘Ve, kana ve ntangu beno ke katula matiti ya mbi beno ta katula mpi ble. 30  Beno bika yonso zole kuyela kumosi tii na nsungi ya kukatula bima na bilanga, ebuna na nsungi ya kukatula bima na bilanga, mono ta tubila bantu ya ke katulaka bima na bilanga nde: Beno katula ntete matiti ya mbi mpi beno kanga yo na mabuki sambu na kuyoka yo na tiya; na nima beno vukisa ble na nzo na mono ya kubumba bima.’”+ 31  Yandi pesaka bo mbandu ya nkaka nde: “Kimfumu ya zulu me fwanana ti nkeni ya mutarde yina muntu mosi bakaka mpi kunaka na kilanga na yandi.+ 32  Ya kieleka, yo kele nkeni ya kuluta fioti na bankeni yonso, kansi kana yo yela, yo ke lutaka bandunda yonso na nene mpi yo ke kumaka nti, na mpila nde bandeke ya zulu ke kwisaka mpi ke lalaka na balutangu na yo.” 33  Yandi pesaka bo mbandu ya nkaka: “Kimfumu ya zulu me fwanana ti levire, yina nkento mosi bakaka mpi vukisaka na bitesilu tatu ya nene ya fufu tii kuna fufu yonso vimbaka.”+ 34  Yezu tubilaka bimvuka ya bantu mambu yai yonso na bambandu. Ya kieleka, yandi vandaka kutubila bo ve kukonda kusadila mbandu,+ 35  sambu na kulungisa mambu yina Nzambi tubaka na nzila ya mbikudi, yina tubaka nde: “Mono ta kangula munoko na mono ti bambandu; mono ta zabisa mambu yina me bumbanaka katuka na luyantiku.”*+ 36  Ebuna na nima ya kusonga bimvuka ya bantu na kukwenda, yandi kotaka na nzo. Balongoki na yandi kwisaka mpi tubilaka yandi nde: “Tendudila beto mbandu ya matiti ya mbi na kati ya kilanga.” 37  Yandi vutulaka nde: “Muntu yina kunaka mbuma ya mbote kele Mwana ya muntu; 38  kilanga kele nsi-ntoto.+ Mbuma ya mbote kele bana ya Kimfumu, kansi matiti ya mbi kele bana ya muntu ya mbi,+ 39  ebuna mbeni yina kunaka yo kele Diabulu. Kisalu ya kukatula bima na bilanga kele nsukilu ya ngidika mosi ya bima,* mpi bantu ya ke katulaka bima na bilanga kele bawanzio. 40  Yo yina, kaka mutindu bo ke katulaka matiti ya mbi mpi ke yokaka yo na tiya, yo ta vanda mutindu mosi na nsukilu ya ngidika ya bima.*+ 41  Mwana ya muntu ta tinda bawanzio na yandi, mpi bo ta katula na Kimfumu na yandi bima yonso yina ke budisaka sakuba mpi bantu yina ke fwaka bansiku, 42  mpi bo ta losa bo na fulu ya tiya.+ Kuna bo ta dilaka mpi ta kwetisaka meno. 43  Na ntangu yina, bantu ya lunungu ta sema ngolo kibeni bonso ntangu+ na Kimfumu ya Tata na bo. Bika muntu yina kele ti makutu kuwa. 44  “Kimfumu ya zulu kele bonso kima ya ntalu yina bo me bumbaka na kilanga, yina muntu mosi me mona mpi me bumba; ebuna sambu na kiese yina yandi kele na yo, yandi me kwenda mpi me teka bima yonso yina yandi kele na yo mpi me sumba kilanga yina.+ 45  “Diaka, Kimfumu ya zulu kele bonso muntu ya mumbongo ya ke salaka banzietelo yina ke sosa mayaka ya kitoko. 46  Kana yandi mona diyaka mosi ya ntalu mingi, yandi ta kwenda kuteka na mbala mosi bima yonso yina yandi kele na yo mpi yandi ta sumba yo.+ 47  “Diaka, Kimfumu ya zulu kele bonso bukondi yina bo me losa na nzadi-mungwa mpi yina me kanga bambisi ya masa ya mitindu yonso. 48  Ntangu yo fulukaka, bo bendaka yo na dibungu, bo vandaka, bo tulaka bambisi ya mbote+ na bitunga, kansi bo losaka bambisi ya mbi.+ 49  Yo ta vanda mutindu yina na nsukilu ya ngidika ya bima.* Bawanzio ta basika mpi ta kabula bantu ya mbi ti bantu ya lunungu 50  mpi bo ta losa bantu ya mbi na fulu ya tiya. Kuna bo ta dilaka mpi ta kwetisaka meno. 51  “Keti beno me bakisa ntendula ya mambu yai yonso?” Bo tubilaka yandi nde: “Ee.” 52  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Sambu yo kele mutindu yina, konso longi yina bo me longa yandi mambu ya me tala Kimfumu ya zulu kele bonso muntu mosi, munkwa-nzo, yina ke basisa bima ya mpa ti ya ntama na kisika ya yandi ke bumbaka bima na yandi ya ntalu.” 53  Ntangu Yezu manisaka kupesa bambandu yai, yandi katukaka pana. 54  Ntangu yandi kwisaka na bwala na yandi,+ yandi yantikaka kulonga bo na sinagoga na bo, ebuna bo yitukaka mingi mpi tubaka nde: “Na wapi muntu yai me baka mayele yai mpi ngolo ya kusala bidimbu yai ya nkumbwa?+ 55  Keti yandi kele ve mwana ya sharpantie?+ Keti zina ya mama na yandi kele ve Maria, mpi keti bampangi na yandi ya babakala kele ve Yakobo, Yozefi, Simoni, mpi Yudasi?+ 56  Mpi bampangi na yandi ya bankento, keti bo yonso kele ve awa ti beto? Ebuna, na wapi yandi me baka mambu yai yonso?”+ 57  Yo yina bo yantikaka kubula sakuba sambu na yandi.+ Kansi Yezu tubilaka bo nde: “Mbikudi ke kondaka lukumu kaka na bwala na yandi mosi mpi na nzo na yandi mosi.”+ 58  Yandi salaka ve bidimbu mingi ya nkumbwa kuna sambu na kukonda lukwikilu na bo.

Banoti na nsi ya lutiti

To “nsungi yai.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To mbala ya nkaka, “luyantiku ya nsi-ntoto.”
To “nsungi mosi.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To “nsungi.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To “nsungi.” Tala Bantendula ya Bangogo.