Matayo 12:1-50

  • Yezu, “Mfumu ya Kisabatu” (1-8)

  • Yandi me belula muntu mosi yina diboko ke nikanaka ve (9-14)

  • Nsadi yina Nzambi ke zolaka (15-21)

  • Yezu ke basisa bademo na nsadisa ya mpeve santu (22-30)

  • Disumu yina bo lenda lolula ve (31, 32)

  • Nti ke zabanaka na mbuma na yo (33-37)

  • Kidimbu ya Yonasi (38-42)

  • Ntangu mpeve ya mbi ke vutukaka (43-45)

  • Mama ya Yezu mpi bampangi ya Yezu (46-50)

12  Na ntangu yina, Yezu kwendaka kuluta na bilanga ya ble na Kisabatu. Balongoki na yandi waka nzala mpi bo yantikaka kubuka ba-ntu ya ble mpi kudia yo.+  Ntangu Bafarize monaka diambu yai, bo tubilaka yandi nde: “Tala! Balongoki na nge ke sala mambu yina nsiku ke pesa ve nswa ya kusala na Kisabatu.”+  Yandi tubilaka bo nde: “Keti beno me tangaka ve mambu yina Davidi salaka ntangu yandi ti bantu yina vandaka ti yandi waka nzala?+  Mutindu yandi kotaka na nzo ya Nzambi mpi bo diaka mampa yina bo pesaka na Nzambi,*+ mampa yina yandi ti bantu yina vandaka ti yandi vandaka ve ti nswa ya kudia, katula kaka banganga-nzambi?+  To keti beno me tangaka ve na Nsiku nde na Bisabatu banganga-nzambi na tempelo ke zitisaka ve Kisabatu, kansi bo ke salaka mbi ve?+  Kansi mono ke tubila beno nde awa kele ti muntu yina me luta tempelo.+  Kansi, kana beno bakisaka disongidila ya mambu yai: ‘Mono ke zolaka mawa,+ kansi kimenga ve,’+ beno zolaka ve kubedisa bantu yina me sala mbi ve.  Sambu Mwana ya muntu kele Mfumu ya Kisabatu.”+  Ntangu yandi katukaka na kisika yina, yandi kwendaka na sinagoga na bo, 10  mpi muntu mosi yina vandaka ti diboko ya ke nikanaka ve* vandaka pana!+ Ebuna bo yulaka yandi nde, “Keti nsiku ke pesa nswa ya kubelula muntu na Kisabatu?” sambu bo funda yandi.+ 11  Yandi tubilaka bo nde: “Kana beno kele ti dimeme mosi ebuna dimeme yina kubwa na dibulu na Kisabatu, keti kele ti muntu mosi na kati na beno yina ta kwenda ve kubaka yo mpi kubasisa yo?+ 12  Muntu kele mfunu mingi kuluta dimeme! Yo yina, nsiku ke pesa nswa ya kusala diambu ya mbote na Kisabatu.” 13  Ebuna yandi tubilaka muntu yina nde: “Tandula diboko na nge.” Yandi tandulaka yo, mpi yo kumaka diaka mbote bonso diboko yina ya nkaka. 14  Kansi Bafarize basikaka mpi sadilaka yandi komplo sambu na kufwa yandi. 15  Sambu yandi zabaka diambu yai, Yezu katukaka pana. Bantu mingi mpi landaka yandi,+ mpi yandi belulaka bo yonso, 16  kansi yandi pesaka bo ntuma ya ngolo na kuzabisa ve bantu kana yandi kele nani,+ 17  sambu na kulungisa mambu yina Nzambi tubaka na nzila ya mbikudi Yezaya nde: 18  “Tala! Nsadi na mono+ yina mono me solaka, yina mono ke zolaka mingi, mpi yina mono* me ndima!+ Mono ta tula mpeve na mono na zulu na yandi,+ mpi yandi ta monisa lunungu na makanda. 19  Yandi ta swana ve,+ mpi ta tula ve makelele; ata muntu mosi mpi ve ta wa ndinga na yandi na banzila ya nene. 20  Yandi ta zenga ve lukengi ya bo me konika, mpi yandi ta fwa ve tiya ya nsinga ya mwinda yina ke pela mbote ve+ tii kuna yandi ta nungisa lunungu. 21  Ya kieleka, makanda ta tula kivuvu na zina na yandi.”+ 22  Ntangu yai, bo natilaka yandi muntu mosi yina vandaka ti demo, yandi vandaka kifwa-meso mpi baba, mpi Yezu belulaka yandi, ebuna baba yina tubaka mpi monaka. 23  Bimvuka yonso ya bantu yitukaka mingi mpi bo yantikaka kutuba nde: “Keti muntu yai lenda vanda ve Mwana ya Davidi?” 24  Ntangu Bafarize waka diambu yai, bo tubaka nde: “Muntu yai ke basisa bademo kaka na nsadisa ya Belezebule,* mfumu ya bademo.”+ 25  Sambu yandi zabaka mabanza na bo, yandi tubilaka bo nde: “Konso kimfumu yina kele ya kukabwana na kati na yo ke fwaka, mpi konso mbanza to nzo yina kele ya kukabwana na kati na yo ta zinga ve. 26  Mutindu mosi, kana Satana ke basisa Satana, yandi me kabwana na kati na yandi; ebuna nki mutindu kimfumu na yandi ta zinga? 27  Diaka, kana mono ke basisa bademo na nsadisa ya Belezebule, ebuna bana na beno ke basisaka bo na nsadisa ya nani? Yo yina bo ta vanda bazuzi na beno. 28  Kansi, kana mono ke basisaka bademo na nsadisa ya mpeve ya Nzambi, yo ke songa nde Kimfumu ya Nzambi me kumina beno na kintulumukina.+ 29  To nki mutindu muntu lenda kota na ngolo na nzo ya muntu mosi ya ngolo mpi kubaka bima na yandi kana yandi kanga ntete ve muntu yina ya ngolo bansinga? Yandi lenda yiba bima ya nzo na yandi kaka kana yandi sala mutindu yina. 30  Konso muntu yina kele ve na lweka na mono kele mbeni na mono, mpi konso muntu yina ke vukisa ve ti mono ke panza.+ 31  “Yo yina mono ke tubila beno nde: Nzambi ta lolula bantu mitindu yonso ya masumu mpi ya kuvweza, kansi yandi ta lolula ve muntu yina ta vweza mpeve.+ 32  Mu mbandu, konso muntu yina ke tuba mambu ya mbi sambu na Mwana ya muntu, Nzambi ta lolula yandi;+ kansi konso muntu yina ke tuba mambu ya mbi sambu na mpeve santu, Nzambi ta lolula yandi ve, yo vanda na ngidika yai ya bima* to na yina ke kwisa.+ 33  “To beno sala nde nti kuvanda mbote mpi mbuma na yo mbote to beno sala nde nti kuvanda ya kupola mpi mbuma na yo ya kupola, sambu nti ke zabanaka na mbuma na yo.+ 34  Bana ya biwuta,+ nki mutindu beno lenda tuba mambu ya mbote na ntangu beno kele bantu ya mbi? Sambu munoko ke tubaka mambu yina me fuluka na ntima.+ 35  Muntu ya mbote ke tubaka mambu ya mbote sambu yandi kele ti mambu ya mbote na ntima na yandi, kansi muntu ya mbi ke tubaka mambu ya mbi sambu yandi kele ti mambu ya mbi na ntima na yandi.+ 36  Mono ke tubila beno nde bo ta sambisa bantu+ na Kilumbu ya Kusambisa sambu na mambu yonso ya kukonda mfunu ya bo ke tubaka; 37  sambu Nzambi ta ndima nge bonso muntu ya lunungu na mambu ya nge ke tubaka, mpi yandi ta bedisa nge na mambu ya nge ke tubaka.” 38  Ebuna, bansekudi ti Bafarize ya nkaka vutudilaka yandi nde: “Longi, beto ke zola nde nge songa beto kidimbu mosi.”+ 39  Yandi vutudilaka bo nde: “Ndonga ya bantu ya mbi mpi ya kukonda kwikama* ke landa kusosa kidimbu, kansi bo ta pesa yo ve ata kidimbu mosi katula kaka kidimbu ya mbikudi Yonasi.+ 40  Sambu kaka mutindu Yonasi vandaka na divumu ya mbisi ya nene ya masa bilumbu tatu mpi bampimpa tatu,+ mutindu mosi Mwana ya muntu ta vanda na nsi ya ntoto bilumbu tatu mpi bampimpa tatu.+ 41  Bantu ya Ninive ta futumuka ti ndonga yai ya bantu na Kilumbu ya Kusambisa mpi ta bedisa yo, sambu bo balulaka ntima na mambu yina Yonasi samunaka.+ Kansi awa kele ti muntu yina me luta Yonasi.+ 42  Ntotila-nkento ya sudi ta futumuka na Kilumbu ya Kusambisa ti ndonga yai ya bantu mpi yandi ta bedisa yo, sambu yandi katukaka na nsuka ya ntoto sambu na kukwisa kuwa mayele ya Salomo.+ Kansi tala! awa kele ti muntu yina me luta Salomo.+ 43  “Kana mpeve mosi ya mbi me basika na muntu, yo ke lutaka na bisika ya kukonda masa sambu na kusosa kisika ya kupema kansi yo ke monaka ve ata kisika mosi.+ 44  Ebuna yo ke tubaka nde, ‘Mono ta vutuka na nzo na mono kisika mono basikaka,’ mpi ntangu yo ke kumaka, yo ke kutaka nzo yina mpamba kansi bo me komba yo mpi bo me kumisa yo kitoko. 45  Ebuna yo ke kwendaka kubaka bampeve nsambwadi ya nkaka ya mbi kuluta yo, mpi na nima ya kukota na nzo yina, bo ke zingaka kuna; ebuna na nsuka muntu yina ke kumaka mbi kuluta mutindu yandi vandaka ntete.+ Yo ta vanda mpi mutindu mosi sambu na ndonga yai ya bantu ya mbi.” 46  Ntangu yandi vandaka kaka kutuba na bimvuka ya bantu, mama na yandi ti bampangi na yandi+ telamaka na nganda, bo vandaka kusosa kusolula ti yandi.+ 47  Yo yina muntu mosi tubilaka yandi nde: “Tala! Mama na nge ti bampangi na nge me telama na nganda, bo ke sosa kusolula ti nge.” 48  Yandi vutudilaka muntu yina nde: “Nani kele mama na mono, mpi banani kele bampangi na mono?” 49  Mpi yandi songaka diboko na ndambu ya balongoki na yandi mpi tubaka nde: “Tala! Mama na mono mpi bampangi na mono!+ 50  Sambu konso muntu yina ke salaka luzolo ya Tata na mono yina kele na zulu, yandi muntu kele mpangi na mono ya bakala, mpangi na mono ya nkento, mpi mama na mono.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “mampa ya kumonisa.”
Na kisina, “ya kuyuma.”
To “moyo na mono.”
Zina ya bo ke sadilaka sambu na Satana.
To “nsungi yai.” Tala Bantendula ya Bangogo.
Na kisina, “ya bizumba.”