Matayo 27:1-66

  • Bo me pesa Yezu na maboko ya Pilate (1, 2)

  • Yudasi me kudifwa (3-10)

  • Yezu na ntwala ya Pilate (11-26)

  • Bo me seka yandi na meso ya bantu yonso (27-31)

  • Bo me tula yandi na nti na Golgota (32-44)

  • Lufwa ya Yezu (45-56)

  • Bo me zika Yezu (57-61)

  • Bo me kengila maziamu mbote-mbote (62-66)

27  Ntangu ntongo tanaka, bamfumu yonso ya banganga-nzambi mpi bankuluntu yonso ya bantu salaka lukutakanu sambu na kufwa Yezu.+  Ntangu bo kangaka yandi bansinga, bo nataka yandi mpi bo pesaka yandi na maboko ya guvernere Pilate.+  Ntangu Yudasi, yina tekaka Yezu, monaka nde bo me zengila yandi nkanu ya lufwa, yandi waka mawa mingi ebuna yandi vutudilaka banganga-nzambi+ ti bankuluntu mbongo 30 ya bibende,*  mpi yandi tubaka nde: “Mono salaka disumu ntangu mono tekaka muntu yina me sala mbi ve.”* Bo tubaka nde: “Yo me tala beto na nki? Yo me tala nge mosi!”*  Yo yina yandi losaka mbongo ya bibende* na tempelo mpi kwendaka kudikangisa nsinga na nkingu.+  Kansi bamfumu ya banganga-nzambi bakaka mbongo yina ya bibende* mpi bo tubaka nde: “Nsiku ke pesa ve nswa ya kutula yo na kesi ya santu sambu yo kele mbongo ya menga.”  Ntangu bo pesanaka mabanza, bo sadilaka mbongo yina sambu na kusumba kilanga ya muwumbi sambu yo vanda kisika ya kuzika banzenza.  Yo yina bo ke bingaka kilanga yina tii bubu yai nde Kilanga ya Menga.+  Ebuna mambu yai ya Nzambi tubaka na nzila ya mbikudi Yeremia lunganaka: “Mpi bo bakaka mbongo 30 ya bibende,* ntalu yina bo tulaka sambu na muntu, muntu yina bana ya nkaka ya Izraele tudilaka ntalu, 10  mpi bo pesaka yo sambu na kilanga ya muwumbi, mutindu Yehowa* songaka mono.”+ 11  Ebuna Yezu telamaka na ntwala ya guvernere, mpi guvernere yulaka yandi nde: “Keti nge kele Ntotila ya Bayuda?” Yezu vutulaka nde: “Nge mosi muntu me tuba yo.”+ 12  Kansi ntangu bamfumu ya banganga-nzambi mpi bankuluntu vandaka kufunda yandi, yandi vutulaka kima ve.+ 13  Ebuna Pilate tubilaka yandi nde: “Keti nge ke wa ve mambu yonso ya bo ke tuba sambu na kufunda nge?” 14  Kansi yandi vutulaka ve ata kima, ata ngogo mosi ve, yo yina guvernere yitukaka mingi. 15  Na konso nkinsi, guvernere vandaka ti kikalulu ya kubasisila kimvuka ya bantu muntu mosi ya boloko, muntu yina bo vandaka kuzola.+ 16  Na ntangu yina, kuvandaka ti muntu mosi ya boloko yina zabanaka mingi, zina na yandi Barabasi. 17  Ebuna ntangu bo vukanaka, Pilate songaka bo nde: “Beno ke zola nde mono basisila beno nani, Barabasi to Yezu yina bo ke bingaka Kristu?” 18  Sambu Pilate zabaka nde bo pesaka Yezu na maboko na yandi sambu na kimpala. 19  Diaka, ntangu yandi vandaka na kisika ya kusambisa, nkento na yandi tindilaka yandi nsangu nde: “Kukota ve na mambu ya muntu yina ya lunungu, sambu mono me mona mpasi mingi bubu yai na ndosi sambu na yandi.” 20  Kansi bamfumu ya banganga-nzambi mpi bankuluntu ndimisaka bimvuka ya bantu na kulomba nde bo basisa Barabasi,+ kansi bo fwa Yezu.+ 21  Guvernere vutudilaka bo nde: “Na kati na bo zole, beno ke zola nde mono basisila beno nani?” Bo tubaka nde: “Barabasi.” 22  Pilate tubilaka bo nde: “Ebuna, inki mono fwete sala sambu na Yezu, yina bo ke bingaka Kristu?” Bo yonso tubaka nde: “Na zulu ya nti!”+ 23  Yandi tubaka nde: “Sambu na nki? Inki diambu ya mbi yandi salaka?” Kansi bo landaka kutuba diaka na ndinga ya kuluta ngolo nde: “Na zulu ya nti!”+ 24  Sambu yandi monaka nde yo vandaka kusala ve ata kima mosi ya mbote, kansi yo vandaka kubasisa makelele ya ngolo, Pilate bakaka masa, yandi yobisaka maboko na ntwala ya kimvuka yina ya bantu mpi tubaka nde: “Mono kele ve ti mfuka ya menga ya muntu yai. Yo kele mambu na beno mosi.” 25  Ebuna, bantu yonso vutulaka nde: “Menga na yandi kuvanda na zulu ya ntu na beto mpi ya bana na beto.”+ 26  Yo yina yandi basisilaka bo Barabasi, kansi yandi lombaka nde bo bula Yezu fimbu+ mpi pesaka yandi na maboko ya basoda sambu bo fwa yandi na zulu ya nti.+ 27  Ebuna basoda ya guvernere nataka Yezu na kati ya nzo ya guvernere mpi bo vukisaka kimvuka ya mvimba ya basoda pene-pene na yandi.+ 28  Bo katulaka yandi bilele, bo lwatisaka yandi kazaka ya mbwaki ya ngolo,+ 29  bo tungaka mpu ya kimfumu ya bansende, bo lwatisaka yandi yo na ntu, mpi bo tulaka lukengi na diboko na yandi ya kitata. Bo vandaka kufukama na ntwala na yandi mpi kuseka yandi nde: “Mbote, Ntotila ya Bayuda!” 30  Bo losilaka yandi mate+ mpi bo bakaka lukengi yina ebuna bo yantikaka kubula yandi na ntu. 31  Nsuka-nsuka, ntangu bo manisaka kuseka yandi, bo katulaka yandi kazaka yina mpi bo lwatisaka yandi bilele na yandi ya zulu ebuna bo nataka yandi sambu na kutula yandi na zulu ya nti.+ 32  Ntangu bo vandaka kukwenda, bo monaka muntu mosi ya Sirene, zina na yandi Simoni. Bo bakaka yandi na ngolo sambu yandi nata nti ya mpasi*+ ya Yezu. 33  Ntangu bo kumaka na kisika ya bo ke bingaka Golgota, disongidila, Kisika ya Mukwa ya Ntu,+ 34  bo pesaka yandi vinu ya kuvukisa ti kima ya ndudi* sambu yandi nwa,+ kansi na nima ya kumeka yo, yandi buyaka kunwa yo. 35  Ntangu bo tulaka yandi na zulu ya nti, bo bulaka zeke sambu na kukabula bilele na yandi ya zulu,+ 36  mpi bo vandaka pana, bo ke kengila yandi. 37  Diaka, bo sonikaka na zulu ya ntu na yandi diambu yina bo fundilaka yandi nde: “Yai Yezu Ntotila ya Bayuda.”+ 38  Ntangu yai, bo tulaka miyibi zole na zulu ya banti na lweka na yandi, mosi na diboko na yandi ya kitata mpi mosi na diboko na yandi ya kimama.+ 39  Ebuna bantu yina vandaka kuluta vandaka kufinga yandi,+ kunikisa ba-ntu na bo+ 40  mpi kutuba nde: “Nge muntu zolaka kubwisa tempelo mpi kutunga yo na bilumbu tatu,+ kudigulusa! Kana nge kele mwana ya Nzambi, tuluka na zulu ya nti ya mpasi!”*+ 41  Mutindu mosi, bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi mpi bankuluntu yantikaka kuseka yandi nde:+ 42  “Yandi gulusaka bankaka; yandi lenda kudigulusa ve! Yandi kele Ntotila ya Izraele;+ bika yandi tuluka ntangu yai na nti ya mpasi,* ebuna beto ta ndima yandi. 43  Yandi tulaka ntima na Nzambi; bika Nzambi kugulusa yandi ntangu yai kana yandi ke zolaka yandi,+ sambu yandi tubaka nde, ‘Mono kele Mwana ya Nzambi.’”+ 44  Mutindu mosi, ata miyibi yina vandaka na zulu ya banti na lweka na yandi vandaka kusawula yandi.+ 45  Yantika na ngunga ya sambanu,* mpimpa bwaka na insi ya mvimba tii na ngunga ya uvwa.*+ 46  Pene-pene ya ngunga ya uvwa, Yezu tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Eli, Eli, lama sabakatani?” disongidila, “Nzambi na mono, Nzambi na mono, sambu na nki nge me yambula mono?”+ 47  Ntangu bo waka mambu yai, bantu ya nkaka yina telamaka pana yantikaka kutuba nde: “Muntu yai ke binga Eliya.”+ 48  Mpi na mbala mosi, muntu mosi na kati na bo bakaka ntinu, bakaka kinuka,* dindisaka yo na vinu ya ngani, tulaka yo na lukengi mpi pesaka Yezu sambu yandi nwa.+ 49  Kansi bantu ya nkaka tubaka nde: “Bikisa yandi! Beto tala kana Eliya ke kwisa kugulusa yandi.” 50  Diaka Yezu bokaka ebuna yandi fwaka.*+ 51  Mpi tala! rido* ya kisika ya santu+ pasukaka na bitini zole+ katuka na zulu tii na ntoto,+ ntoto nikanaka, mpi matadi ya nene pasukaka. 52  Maziamu* kangukaka, mpi bamvumbi mingi ya basantu yina me fwaka* basikaka, 53  ebuna bantu mingi monaka yo. (Na nima ya lufutumuku na yandi, bantu yina katukaka na maziamu kotaka na mbanza ya santu.) 54  Kansi ntangu mfumu ya basoda mpi bantu yina vandaka kukengila Yezu ti yandi monaka kunikana ya ntoto mpi mambu yina ke salama, bo waka boma mingi mpi bo tubaka nde: “Ya kieleka, muntu yai vandaka Mwana ya Nzambi.”+ 55  Bankento mingi vandaka pana, bo telamaka mwa ntama bo ke tala; bo katukaka na Galilea mpi bo kwisaka kufidisa Yezu sambu na kusadisa yandi;+ 56  na kati na bo kuvandaka Maria Magdala, Maria mama ya Yakobo ti Yoze, mpi mama ya bana ya Zebedeo.+ 57  Yo vandaka nkokila, ebuna mvwama mosi ya bwala Arimatea kwisaka, zina na yandi Yozefi, yandi mpi kumaka longoki ya Yezu.+ 58  Yandi kwendaka na Pilate mpi lombaka mvumbi ya Yezu.+ Ebuna Pilate pesaka nswa nde bo pesa yandi yo.+ 59  Yozefi bakaka mvumbi yina, yandi ziungaka yo na lino ya bunkete mpi ya kitoko,+ 60  mpi yandi tululaka yo na maziamu*+ na yandi ya mpa, yina yandi timunaka na ditadi. Yandi tulaka ditadi mosi ya nene na munoko ya maziamu,* ebuna yandi kwendaka. 61  Kansi Maria ya Magdala mpi Maria yina ya nkaka bikalaka pana, bo me vanda na ntwala ya maziamu.+ 62  Na kilumbu yina landaka, yina vandaka na nima ya Kilumbu ya Kuyilama,*+ bamfumu ya banganga-nzambi mpi Bafarize vukanaka na ntwala ya Pilate, 63  mpi bo tubaka nde: “Mfumu, beto me yibuka nde ntangu muntu yina ya luvunu vandaka na luzingu, yandi tubaka nde, ‘Na nima ya bilumbu tatu mono ta futumuka.’+ 64  Yo yina, pesa ntuma nde bo kengila maziamu tii na kilumbu ya tatu, sambu balongoki na yandi kukwisa ve kuyiba yandi+ mpi kuzabisa bantu nde, ‘Yandi me telama na bafwa!’ Ebuna luvunu yai ya nsuka ta vanda mbi kuluta yina ya ntete.” 65  Pilate tubilaka bo nde: “Beno lenda baka basoda. Beno kwenda kukengila yo mutindu beno lenda sala.” 66  Yo yina bo kwendaka, bo kangisaka ditadi mpi bo tulaka basoda sambu na kukengila maziamu.

Banoti na nsi ya lutiti

Mbongo ya bo me salaka na kibende ya bo ke bingaka arza.
Na kisina, “menga yina me sala mbi ve.”
To “Yina mambu na nge mosi!”
Tala verse 3, noti.
Tala verse 3, noti.
Tala verse 3, noti.
Masa ya ndudi.
Disongidila, pene-pene ya midi.
Disongidila, pene-pene ya 15:00.
To “eponze.”
Na kisina, “yandi vutulaka mpeve na yandi.”
Rido yai vandaka kukabula Kisika ya Kuluta Santu ti Kisika ya Santu.
To “Maziamu ya kuyibuka.”
Na kisina, “me lalaka na lufwa.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
Yo ke tendula “Kitanu.‏”