Matayo 23:1-39

  • Beno landa ve mbandu ya bansekudi mpi Bafarize (1-12)

  • Mawa sambu na bansekudi mpi Bafarize (13-36)

  • Yezu ke dila sambu na Yeruzalemi (37-39)

23  Ebuna Yezu tubilaka bimvuka ya bantu mpi balongoki na yandi nde:  “Bansekudi ti Bafarize me vandaka na kiti ya Moize.  Yo yina, mambu yonso ya bo ke songa beno, beno sala yo mpi beno zitisa yo, kansi beno sala ve mutindu bo ke salaka, sambu bo ke tubaka kansi bo ke salaka ve mambu yina bo ke tubaka.+  Bo ke kangaka bizitu ya kilo mingi mpi bo ke tulaka yo na mapeka ya bantu,+ kansi bo mosi ke zolaka ve kutombula yo ata na musapi.+  Bisalu yonso ya bo ke salaka, bo ke salaka yo sambu bantu kumona bo,+ sambu bo ke kumisaka nene tu-bakesi* ya bo ke lwataka na mbunzu mpi na diboko ya kimama sambu na kuditanina+ mpi bo ke kumisaka nda malenda ya bilele na bo.+  Bo ke zolaka kisika ya lukumu mingi na bankinsi, bakiti ya ntete* na basinagoga,+  bambote na bazandu, mpi bo ke zolaka nde bantu kubinga bo Rabi.*  Kansi beno, beno bika ve nde bantu kubinga beno Rabi, sambu beno kele kaka na Longi mosi,+ mpi beno yonso beno kele bampangi.  Diaka, beno binga ve ata muntu mosi nde tata na beno awa na ntoto, sambu beno kele kaka na Tata mosi,+ Muntu yina kele na zulu. 10  Beno bika mpi ve nde bantu kubinga beno bantwadisi, sambu beno kele kaka na Ntwadisi mosi, Kristu. 11  Kansi muntu ya kuluta nene na kati na beno fwete vanda nsadi na beno.+ 12  Konso muntu yina ke kudinangula, bo ta kulumusa yandi,+ kansi konso muntu yina ke kudikulumusa, bo ta nangula yandi.+ 13  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu! sambu beno ke kangaka bantu nzila ya kukota na Kimfumu ya zulu; sambu beno mosi ke kota ve, beno ke pesa mpi ve bantu yina ke zola kukota nzila ya kukota.+ 14 * —— 15  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu!+ sambu beno ke kwendaka kutambula na nzadi-mungwa mpi na ntoto ya kuyuma sambu na kukumisa muntu mosi muntu ya dibundu ya Bayuda,* mpi kana yandi kuma muntu ya dibundu ya Bayuda,* beno ke kumisaka yandi muntu yina me fwana kukwenda na Gehena* mbala zole kuluta beno. 16  “Mawa na beno, bantwadisi yina kele meso ya kufwa,+ yina ke tubaka nde, ‘Kana muntu kudia ndefi na zina ya tempelo, yo kele kima ve; kansi kana yandi dia ndefi na zina ya wolo ya tempelo, yandi fwete lungisa yo.’+ 17  Bazoba mpi bifwa-meso! Inki me luta mfunu, wolo to tempelo yina me santisa wolo? 18  Beno ke tubaka mpi nde, ‘Kana muntu kudia ndefi na zina ya mesa-kimenga, yo kele kima ve; kansi kana yandi dia ndefi na zina ya dikabu yina kele na zulu na yo, yandi fwete lungisa yo.’ 19  Bifwa-meso! Inki me luta mfunu, dikabu to mesa-kimenga yina me santisa dikabu? 20  Yo yina, muntu yina ke dia ndefi na zina ya mesa-kimenga ke dia ndefi na zina na yo mpi na zina ya bima yonso yina kele na zulu na yo; 21  mpi muntu yina ke dia ndefi na zina ya tempelo ke dia ndefi na zina na yo mpi na zina ya Muntu yina ke zingaka na kati na yo;+ 22  mpi muntu yina ke dia ndefi na zina ya zulu ke dia ndefi na zina ya kiti ya kimfumu ya Nzambi mpi na zina ya Muntu yina ke vandaka na zulu na yo. 23  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu! sambu beno ke pesaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya mante, ya aneti mpi ya kumini,*+ kansi beno ke vwezaka mambu ya kuluta mfunu ya Nsiku, disongidila lunungu,+ mawa,+ mpi kwikama. Yai mambu yina yo lombaka nde beno sala kukonda kumona mpamba mambu ya nkaka.+ 24  Bantwadisi ya meso ya kufwa,+ yina ke yungulaka mbembele+ kansi ke minaka shamo!+ 25  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu! sambu beno ke yobisaka dikopa mpi dilonga na nganda,+ kansi na kati yo kele ya kufuluka ti lukasi*+ mpi kukonda kudiyala.+ 26  Mufarize ya meso ya kufwa, yobisa ntete dikopa mpi dilonga na kati, ebuna yo ta kuma mpi bunkete na nganda. 27  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu!+ sambu beno me fwanana ti maziamu ya bo me pakula mukubu ya mpembe,+ yina ke monanaka kitoko kibeni na nganda kansi na kati yo kele ya kufuluka ti mikwa ya bantu mpi mvindu ya mutindu na mutindu. 28  Mutindu mosi mpi, na nganda beno ke monanaka bantu ya lunungu na meso ya bantu, kansi na kati beno kele ya kufuluka ti luvunu mpi kufwa bansiku.+ 29  “Mawa na beno, bansekudi mpi Bafarize, bantu ya luvunu!+ sambu beno ke tungaka maziamu ya bambikudi mpi beno ke kumisaka kitoko maziamu* ya bantu ya lunungu,+ 30  mpi beno ke tubaka nde, ‘Kana beto zingaka na bilumbu ya ba-nkaka na beto, beto zolaka ve kuvukana ti bo na kutiamuna menga ya bambikudi.’ 31  Na mutindu yina, beno ke kudifunda nde beno kele bana ya bantu yina fwaka bambikudi.+ 32  Ebuna, beno manisa kisalu yina ba-nkaka na beno yantikaka. 33  “Banioka, bana ya biwuta,+ inki mutindu beno ta tina ndola ya Gehena?*+ 34  Yo yina, mono ke tindila beno bambikudi,+ bantu ya mayele mpi balongi.+ Beno ta fwa bankaka na kati na bo mpi ta fwa+ bo na zulu ya banti, mpi bankaka diaka beno ta bula bo fimbu+ na basinagoga na beno mpi beno ta monisa bo mpasi+ mbanza na mbanza, 35  sambu menga yonso ya lunungu yina bo me tiamunaka na ntoto kuvanda na zulu na beno, yantika na menga ya muntu ya lunungu Abele+ tii na menga ya Zekaria, mwana ya Barakia, yina beno fwaka na kati ya kisika ya santu ti mesa-kimenga.+ 36  Ya kieleka mono ke tubila beno nde: Mambu yai yonso ta bwila ndonga yai ya bantu. 37  “Yeruzalemi, Yeruzalemi, mbanza yina ke fwaka bambikudi mpi ke losilaka bantu yina bo ke tindilaka yo matadi+—mbala ikwa mono zolaka kuvukisa bana na nge mutindu nsusu ke vukisaka bana na yandi na nsi ya mapapu na yandi! Kansi beno zolaka ve.+ 38  Tala! Bo me yambudila beno nzo na beno.*+ 39  Sambu mono ke tubila beno nde: Katuka ntangu yai, beno ta mona mono diaka ve ata fioti tii ntangu beno ta tuba nde, ‘Bika nde muntu yina ke kwisa na zina ya Yehowa* kubaka lusakumunu!’”+

Banoti na nsi ya lutiti

Ka-kesi mosi ya vandaka ti baverse. Bayuda vandaka kulwata yo bonso nkisi sambu na kuditanina.
To “ya kuluta mbote.”
To “Longi.”
Na kisina, “prozelite.”
Na kisina, “prozelite.”
Mante, aneti mpi kumini kele matiti ya nsudi ya kitoko yina ke pesaka madia ntomo.
To “muyibi.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
To mbala ya nkaka, “nzo na beno me bikala mpamba.”