Matayo 5:1-48

 • DISOLO NA ZULU YA NGUMBA (1-48)

  • Yezu me yantika kulonga na zulu ya ngumba (1, 2)

  • Mambu uvwa ya ke pesaka kiese (3-12)

  • Mungwa mpi nsemo (13-16)

  • Yezu fwete lungisa Nsiku (17-20)

  • Ndongisila ya ke tadila kuwa makasi (21-26), bizumba (27-30), kufwa makwela (31, 32), kudia ndefi (33-37), kuvutula mbi na mbi (38-42), zola sambu na bambeni (43-48)

5  Ntangu yandi monaka bimvuka ya bantu, yandi mataka na ngumba; mpi ntangu yandi vandaka, balongoki na yandi kwisaka pene-pene na yandi.  Ebuna, yandi kangulaka munoko mpi yantikaka kulonga bo nde:  “Kiese na bantu yina ke bakisaka mbote nde bo kele ti nzala ya mambu ya kimpeve,*+ sambu Kimfumu ya zulu kele ya bo.  “Kiese na bantu yina kele na mawa, sambu bo ta lembika bo.+  “Kiese na bantu ya mawete,*+ sambu bo ta baka* ntoto.+  “Kiese na bantu yina kele na nzala mpi kiwina ya lunungu,+ sambu bo ta fuluka.+  “Kiese na bantu yina ke wilaka bantu ya nkaka mawa,+ sambu bo ta wila bo mawa.  “Kiese na bantu yina kele ntima-mpembe,+ sambu bo ta mona Nzambi.  “Kiese na bantu yina ke tulaka ngemba,*+ sambu bo ta binga bo bana ya Nzambi. 10  “Kiese na bantu yina bo me monisaka mpasi sambu na lunungu,+ sambu Kimfumu ya zulu kele ya bo. 11  “Kiese na beno kana bantu ke finga beno,+ ke monisa beno mpasi,+ mpi ke kusila beno makambu ya mutindu na mutindu sambu na mono.+ 12  Beno yangalala mpi beno vanda na kiese mingi,+ sambu matabisi+ na beno kele nene na zulu, sambu bo monisaka mpi bambikudi yina vandaka na ntwala na beno mpasi mutindu yina.+ 13  “Beno kele mungwa ya ntoto,+ kansi kana mungwa kuvidisa ntomo na yo, inki mutindu bo ta vutula diaka ntomo na yo? Yo kele diaka na mfunu ve ata fioti, kansi bo ta losa yo na nganda+ sambu bantu kuniata yo. 14  “Beno kele nsemo ya nsi-ntoto.+ Mbanza yina kele na zulu ya ngumba lenda vanda ve ya kubumbana. 15  Bo ke pedisaka ve mwinda sambu na kutula yo na nsi ya kitunga,* kansi bo ke tulaka yo na zulu ya kima ya kutudila mwinda, mpi yo ke pesaka nsemo na bantu yonso yina kele na nzo.+ 16  Mutindu mosi, bika nde nsemo na beno kusema na meso ya bantu,+ sambu bo mona bisalu na beno ya mbote+ mpi bo pesa nkembo na Tata na beno yina kele na zulu.+ 17  “Beno yindula ve nde mono kwisaka sambu na kufwa Nsiku to Bambikudi. Mono kwisaka ve sambu na kufwa yo, kansi sambu na kulungisa yo.+ 18  Ya kieleka mono ke tubila beno nde zulu ti ntoto lenda luta, kansi ata kisono mosi ya kuluta fioti to kitini mosi ya kisono ya Nsiku ta luta ve tii kuna mambu yonso ta salama.+ 19  Yo yina, konso muntu yina ke fwa nsiku mosi na kati ya bansiku yai ya kuluta fioti mpi ke longa bantu ya nkaka na kusala mutindu mosi, bo ta binga yandi muntu ya kuluta fioti na Kimfumu ya zulu. Kansi, konso muntu yina ke zitisa yo mpi ke longa yo, bo ta binga yandi muntu ya nene na Kimfumu ya zulu. 20  Sambu mono ke tubila beno nde kana lunungu na beno kuluta ve ya bansekudi ti ya Bafarize,+ beno ta kota ve ata fioti na Kimfumu ya zulu.+ 21  “Beno waka nde bo tubilaka bantu ya ntangu ya ntama nde: ‘Nge fwete fwa ve muntu,+ kansi konso muntu yina ke fwa muntu ya nkaka, bo ta sambisa yandi na tribinale.’+ 22  Kansi mono ke tubila beno nde konso muntu yina ke landa kubumbila mpangi na yandi makasi na ntima,+ bo ta sambisa yandi na tribinale, mpi konso muntu yina ke vweza mpangi na yandi ti bangogo ya kukonda luzitu, bo ta sambisa yandi na Tribinale ya Nene; kansi konso muntu yina ke tuba nde, ‘Nge zoba ya mpamba-mpamba!’ yo me fwana nde bo losa yandi na tiya ya Gehena.*+ 23  “Ebuna, kana nge ke nata dikabu na nge na mesa-kimenga+ mpi kuna nge me yibuka nde mpangi na nge kele ti makambu ti nge, 24  bika dikabu na nge pana na ntwala ya mesa-kimenga, mpi kwenda. Ntete, tula ngemba ti mpangi na nge, na nima ntangu nge ta vutuka, pesa dikabu na nge.+ 25  “Yidika nswalu makambu ti muntu yina ke funda nge na tribinale, ntangu nge kele ntete ti yandi na nzila, sambu yandi pesa nge ve na maboko ya zuzi, mpi zuzi kupesa nge na kalaki ya tribinale, ebuna bo losa nge na boloko.+ 26  Ya kieleka mono ke tubila nge nde, nge ta basika ve kuna tii ntangu nge ta manisa kufuta mbongo na nge ya kibende ya fioti ya nsuka.* 27  “Beno waka bo tubaka nde: ‘Nge fwete sala ve bizumba.’+ 28  Kansi mono ke tubila beno nde konso muntu yina ke landa kutala nkento+ mosi ti nzala ya kuvukisa nitu ti yandi me sala dezia bizumba ti nkento yina na ntima na yandi.+ 29  Yo yina, kana disu na nge ya kitata ke budisa nge sakuba, tumuna yo mpi losa yo ntama ti nge.+ Sambu yo me luta mbote nde nge vidisa kitini mosi ya nitu na nge na kisika nde bo losa nitu na nge ya mvimba na Gehena.*+ 30  Diaka, kana diboko na nge ya kitata ke budisa nge sakuba, zenga yo mpi losa yo ntama ti nge.+ Sambu yo me luta mbote nde nge vidisa kitini mosi ya nitu na nge na kisika nde nitu na nge ya mvimba kukwenda na Gehena.*+ 31  “Diaka, bo tubaka nde: ‘Konso muntu yina ke fwa makwela ti nkento na yandi, bika yandi pesa yandi mukanda ya kufwa makwela.’+ 32  Kansi mono ke tubila beno nde konso muntu yina ke fwa makwela ti nkento na yandi, katula kaka sambu na pite,* ke tula yandi na kigonsa ya kusala bizumba, mpi konso muntu yina ke kwela nkento yina me fwaka makwela me sala bizumba.+ 33  “Beno waka diaka nde bo tubilaka bantu ya ntangu ya ntama nde: ‘Nge fwete zenga ve kieleka kukonda kulungisa yo,+ kansi nge fwete lungisa balusilu ya nge ke sala na Yehowa.’*+ 34  Kansi mono ke tubila beno nde: Beno zenga ve kieleka ata fioti,+ yo vanda na zina ya zulu, sambu yo kele kiti ya kimfumu ya Nzambi; 35  to na zina ya ntoto, sambu yo kele kazune ya makulu na yandi;+ to na zina ya Yeruzalemi, sambu yo kele mbanza ya Ntotila ya nene.+ 36  Nge fwete zenga mpi ve kieleka na zina ya ntu na nge, sambu nge lenda kitula ve lunsuki mosi mpembe to ndombe. 37  Bika nde ngogo na beno ‘Ee’ kutendula kaka ee, ‘Ve’ na beno, ve,+ sambu mambu yina beno ke yika na zulu na yo ke katuka na muntu ya mbi.+ 38  “Beno waka bo tubaka nde: ‘Disu sambu na disu mpi dinu sambu na dinu.’+ 39  Kansi mono ke tubila beno nde: Beno nwana ve ti muntu yina kele muntu ya mbi, kansi konso muntu yina ke bula nge mbata na ditama ya kitata, pesa yandi mpi ditama yina ya nkaka.+ 40  Kana muntu ke zola kunata nge na tribinale mpi kubaka lele na nge ya kati, bika yandi baka mpi lele na nge ya zulu,+ 41  mpi kana muntu mosi ya kele na kiyeka kulomba nge na ngolo na kusala kilometre* mosi, sala bakilometre zole ti yandi. 42  Pesa na muntu yina ke lomba nge, mpi kupesa ve mukongo na muntu yina ke zola kudefa* kima na nge.+ 43  “Beno waka bo tubaka nde: ‘Nge fwete zola nkweno na nge+ mpi kumenga mbeni na nge.’ 44  Kansi mono ke tubila beno nde: Beno landa na kuzola bambeni na beno+ mpi na kusamba sambu na bantu yina ke monisa beno mpasi,+ 45  na mpila nde beno kudimonisa bana ya Tata na beno yina kele na zulu,+ sambu yandi ke basisaka ntangu na yandi sambu na bantu ya mbi mpi bantu ya mbote mpi yandi ke nokisaka mvula sambu na bantu ya lunungu mpi bantu ya kukonda lunungu.+ 46  Sambu kana beno ke zola bantu yina ke zolaka beno, nki matabisi beno kele na yo?+ Keti bakalaki ya mpaku ke salaka ve mutindu mosi? 47  Mpi kana beno ke pesa mbote kaka na bampangi na beno, nki diambu ya kuluta nene beno ke sala? Keti bantu ya makanda mpi ke salaka ve mutindu mosi? 48  Yo yina, beno fwete vanda ya kukuka, mutindu Tata na beno ya zulu kele ya kukuka.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “bantu yina ke lombaka mpeve.”
To “ya kudikulumusa.”
Na kisina, “ta baka dikabu ya.”
To “bantu ya ngemba.”
To “kitunga ya kutesila bima.”
Kisika ya bo vandaka kuyoka bima ya mvindu na nganda ya Yeruzalemi. Tala Bantendula ya Bangogo.
Na kisina, “kadrani ya nsuka.” Tala Bangindu ya Ngika B14.
Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.
Disongidila, kudefa kukonda kupesa luta.