Matayo 10:1-42

  • Bantumwa 12 (1-4)

  • Bantuma sambu na kisalu ya kusamuna (5-15)

  • Bo ta monisa balongoki mpasi (16-25)

  • Beno wa Nzambi boma, kansi bantu ve (26-31)

  • Ngemba ve, kansi mbele ya bitumba (32-39)

  • Kuyamba balongoki ya Yezu (40-42)

10  Ebuna, yandi bingaka balongoki na yandi 12 mpi pesaka bo kiyeka na zulu ya bampeve ya mbi,+ sambu bo basisa bampeve yina mpi bo belula bamaladi ya mitindu yonso mpi bifu ya mitindu yonso.  Yai bazina ya bantumwa 12:+ Ya ntete Simoni, ya bo ke bingaka Piere,+ mpi Andre+ mpangi na yandi; Yakobo mwana ya Zebedeo mpi Yoane+ mpangi na yandi;  Filipo mpi Bartelemi;+ Toma+ mpi Matayo+ kalaki ya mpaku; Yakobo mwana ya Alfeo; Tadeo;  Simoni muntu ya Kanana;* mpi Yudasi Iskariote, yina tekaka yandi na nima.+  Yezu tindaka bantu yai 12 mpi yandi pesaka bo bantuma yai:+ “Beno kwenda ve na nzila ya makanda, mpi beno kota ve ata na mbanza mosi ya bantu ya Samaria;+  kansi beno landa kukwenda na mameme ya me vilaka ya nzo ya Izraele.+  Na ntangu beno ke kwenda, beno samuna nde: ‘Kimfumu ya zulu me kuma pene-pene.’+  Beno belula bantu ya maladi,+ beno tedimisa bafwa, beno kumisa bantu yina kele na maladi ya lepre bunkete, mpi beno basisa bademo. Beno me baka ya ofele, beno pesa mpi ya ofele.  Beno baka ve wolo to arza to kwivre sambu na mikaba na beno ya kunatila mbongo,+ 10  to mwa-saki ya kunatila madia sambu na nzietelo, to bilele zole,* to basandale to nti,+ sambu nsadi me fwana na kubaka madia na yandi.+ 11  “Na konso mbanza to bwala yina beno ke kota, beno sosa nani na kati na yo me fwana, mpi beno bikala pana tii ntangu beno ta katuka kuna.+ 12  Ntangu beno ke kota na nzo, beno pesa bantu ya nzo yina mbote. 13  Kana nzo yina me fwana, bika nde ngemba ya beno me zodila yo kuvanda na nzo yina;+ kansi kana yo me fwana ve, bika nde ngemba na beno kuvutukila beno. 14  Na konso kisika yina muntu ke yamba beno ve to ke wa ve mambu na beno, ntangu beno ke basika na nzo yina to na mbanza yina, beno pupula makulu na beno sambu na kukatula mfututu.+ 15  Ya kieleka mono ke tubila beno nde, na Kilumbu ya Kusambisa, yo ta vanda pete mingi sambu na Sodome ti Gomore+ kuluta sambu na mbanza yina. 16  “Mono ke tinda beno bonso mameme na kati ya bibulu; yo yina, beno vanda mayele bonso banioka kansi ti ntima-mpembe bonso bapizio.+ 17  Beno keba na bantu, sambu bo ta nata beno na batribinale ya fioti+ mpi bo ta bula beno+ fimbu na basinagoga na bo.+ 18  Bo ta nata beno na ntwala ya baguvernere mpi ya bantotila+ sambu na mono, sambu na kuta kimbangi na ntwala na bo mpi ya makanda.+ 19  Kansi, ntangu bo ta pesa beno na maboko na bo, beno kudiyangisa ve sambu na mutindu beno ta tuba to mambu yina beno ta tuba, sambu mambu yina beno ta tuba bo ta pesa beno yo na ngunga yina;+ 20  sambu bantu ke tuba kele kaka beno ve, kansi yo kele mpeve ya Tata na beno yina ke tuba na nzila na beno.+ 21  Diaka, mpangi ta pesa mpangi na yandi sambu bo fwa yandi, tata mwana na yandi, mpi bana ta kuma bambeni ya bibuti mpi ta sala nde bo fwa bo.+ 22  Mpi bantu yonso ta menga beno sambu na zina na mono,+ kansi muntu yina ta kanga ntima* tii na nsuka ta guluka.+ 23  Kana bo monisa beno mpasi na mbanza mosi, beno tina na mbanza ya nkaka,+ sambu ya kieleka mono ke tubila beno nde: Beno ta manisa ve kukwenda na bambanza yonso ya Izraele na ntwala nde Mwana ya muntu kukwisa. 24  “Longoki ke lutaka ve longi na yandi, mpika mpi ke lutaka ve mfumu na yandi.+ 25  Yo me lunga nde longoki kukuma bonso longi na yandi, mpi mpika bonso mfumu na yandi.+ Kana bantu me binga munkwa-nzo nde Belezebule,*+ beno fwete zaba kibeni nde bo ta binga bantu ya nzo na yandi mutindu mosi! 26  Yo yina, beno wa bo boma ve, sambu kele ve ti kima mosi ya kubumbana yina ta monana ve pwelele mpi kele ve ti kima mosi ya kinsweki yina ta zabana ve.+ 27  Mambu yina mono ke tubila beno na mpimpa, beno tuba yo na nsemo, mpi mambu yina beno ke wa na nsi-nsi, beno samuna yo na zulu ya banzo.+ 28  Mpi beno wa boma ve ya bantu yina ke fwaka nitu kansi yina lenda fwa ve moyo;*+ kansi beno wa boma ya muntu yina lenda fwa moyo ti nitu na Gehena.*+ 29  Keti bo ke tekaka ve tu-bandeke zole na mbongo mosi ya kibende ya mfunu mingi ve?* Kansi ata mosi ve na kati na yo ta bwa na ntoto kukonda nde Tata na beno kuzaba yo.+ 30  Kansi, ata nsuki ya ntu na beno, yandi ke tangaka yo yonso. 31  Yo yina, beno wa boma ve; beno kele na mfunu mingi kuluta tu-bandeke mingi.+ 32  “Ebuna, konso muntu yina ke ndima mono na ntwala ya bantu,+ mono mpi ta ndima yandi na ntwala ya Tata na mono yina kele na zulu.+ 33  Kansi konso muntu yina ke buya mono na ntwala ya bantu, mono mpi ta buya yandi na ntwala ya Tata na mono yina kele na zulu.+ 34  Beno yindula ve nde mono kwisaka sambu na kutula ngemba na ntoto; mono kwisaka sambu na kutula ngemba ve, kansi mbele ya bitumba.+ 35  Mono kwisaka kutula kukabwana, na kati ya mwana-bakala ti tata na yandi mpi mwana-nkento ti mama na yandi mpi nkento ya makwela ti bokilo na yandi ya nkento.+ 36  Ya kieleka, bambeni ya muntu ta vanda bantu ya nzo na yandi mosi. 37  Muntu yina ke zolaka mingi tata to mama na yandi kuluta mono me fwana ve na kuvanda longoki na mono, mpi muntu yina ke zolaka mingi mwana na yandi ya bakala to ya nkento kuluta mono me fwana ve na kuvanda longoki na mono.+ 38  Mpi konso muntu yina ke ndima ve nti na yandi ya mpasi* mpi ke landa mono ve me fwana ve na kuvanda longoki na mono.+ 39  Konso muntu yina ke sosa kugulusa moyo* na yandi ta vidisa yo, mpi konso muntu yina ke vidisa moyo* na yandi sambu na mono ta gulusa yo.+ 40  “Konso muntu yina ke yamba beno ke yamba mono mpi, ebuna muntu yina ke yamba mono, ke yamba mpi muntu yina tindaka mono.+ 41  Muntu yina ke yamba mbikudi sambu yandi kele mbikudi ta baka matabisi ya mbikudi,+ mpi muntu yina ke yamba muntu ya lunungu sambu yandi kele muntu ya lunungu ta baka matabisi ya muntu ya lunungu. 42  Mpi muntu yina ke pesa masa ya kunwa, ata dikopa mosi mpamba ya masa ya madidi, na mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu sambu yandi kele longoki, mono ke tubila beno ya kieleka nde: Yandi ta vidisa ve ata fioti matabisi na yandi.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “muntu ya kikesa.”
To “lele ya nkaka.”
To “ke kanga ntima.”
Zina ya bo ke sadilaka sambu na Satana, mfumu ya bademo.
To “luzingu,” disongidila, bivuvu ya luzingu.
Na kisina, “asarioni.” Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “luzingu.”
To “luzingu.”