Matayo 26:1-75

  • Banganga-nzambi me sala komplo sambu na kufwa Yezu (1-5)

  • Bo me tula Yezu mafuta ya nsudi ya kitoko (6-13)

  • Paki ya nsuka mpi bo me teka Yezu (14-25)

  • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (26-30)

  • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba ve Yezu (31-35)

  • Yezu ke samba na Getsemane (36-46)

  • Bo me kanga Yezu (47-56)

  • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (57-68)

  • Piere me buya nde yandi me zaba ve Yezu (69-75)

26  Ntangu Yezu manisaka kutuba mambu yai yonso, yandi tubilaka balongoki na yandi nde:  “Beno me zaba nde bilumbu zole me bikala sambu Paki kuyantika,+ mpi bo ta pesa Mwana ya muntu na maboko ya bantu sambu bo fwa yandi na zulu ya nti.”+  Ebuna bamfumu ya banganga-nzambi mpi bankuluntu vukanaka na kibansala ya nganga-nzambi ya nene Kaifa,+  mpi bo salaka komplo+ sambu na kukanga Yezu na mayele ya mbi mpi kufwa yandi.  Kansi, bo vandaka kutuba nde: “Na nkinsi ve, sambu yo basisa ve mavwanga na kati ya bantu.”  Ntangu Yezu vandaka na Betania na nzo ya Simoni muntu ya maladi ya lepre,+  nkento mosi pusanaka pene-pene na yandi ti mulangi ya albatre yina vandaka ti mafuta ya nsudi ya kitoko ya ntalu mingi, mpi yandi yantikaka kutiamuna yo na ntu ya Yezu, na ntangu yandi vandaka kudia.*  Ntangu bo monaka diambu yai, balongoki waka makasi mpi tubaka nde: “Sambu na nki kubebisa yo mutindu yai?  Sambu bo lendaka kuteka yo na mbongo mingi mpi kupesa mbongo yina na bansukami.” 10  Sambu Yezu zabaka mambu yai, yandi tubilaka bo nde: “Sambu na nki beno ke sosa kuyangisa nkento yai? Yandi me sadila mono diambu mosi ya mbote. 11  Sambu beno ta vandaka ntangu yonso ti bansukami,+ kansi beno ta vandaka ve ti mono ntangu yonso.+ 12  Ntangu nkento yai me tula mafuta yai ya nsudi ya kitoko na nitu na mono, yandi me sala yo sambu na kuyidika nitu na mono na ntwala ya kuzika yo.+ 13  Ya kieleka mono ke tubila beno nde, na bisika yonso yina bo ta samuna nsangu yai ya mbote na nsi-ntoto ya mvimba, bo ta tubila mpi diambu ya nkento yai me sala sambu na kuyibuka yandi.”+ 14  Ebuna, mosi na kati ya bantumwa 12, yina bo vandaka kubinga Yudasi Iskariote,+ kwendaka na bamfumu ya banganga-nzambi+ 15  mpi tubaka nde: “Inki beno ta pesa mono sambu mono tekila beno yandi?”+ Bo silaka na kupesa yandi mbongo 30 ya bibende.*+ 16  Ebuna katuka na ntangu yina, yandi vandaka kusosa dibaku ya mbote ya kuteka Yezu. 17  Na kilumbu ya ntete ya Nkinsi ya Mampa ya Kukonda Levire,+ balongoki kwisaka na Yezu, mpi tubaka nde: “Na wapi nge ke zola nde beto yidikila nge kisika sambu nge dia Paki?”+ 18  Yandi tubaka nde: “Beno kwenda na mbanza na nzo ya Kingandi mpi beno tubila yandi nde, ‘Longi me tuba nde: “Ntangu ya bo me tudilaka mono me finama; mono ta sala nkinsi ya Paki ti balongoki na mono na nzo na nge.”’” 19  Ebuna balongoki salaka mutindu Yezu songaka bo mpi yidikaka Paki. 20  Ntangu nkokila bwaka,+ Yezu vandaka na mesa ti balongoki 12.+ 21  Ntangu bo vandaka kudia, yandi tubaka nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde, muntu mosi na kati na beno ta teka mono.”+ 22  Diambu yai pesaka bo mawa mingi, ebuna konso muntu yantikaka kutubila yandi nde: “Mfumu, keti yo kele mono?” 23  Yandi vutulaka nde: “Muntu yina ke tula diboko na yandi ti mono na dilonga, yandi muntu ta teka mono.+ 24  Ya kieleka, Mwana ya muntu ke kwenda, mutindu bo me sonikaka sambu na yandi, kansi mawa+ sambu na muntu yina ta teka Mwana ya muntu!+ Yo zolaka kuvanda mbote mingi kana yandi butukaka ve.”+ 25  Yudasi, yina zolaka kuteka yandi, vutulaka nde: “Rabi, keti yo kele mono?” Yezu tubilaka yandi nde: “Nge mosi muntu me tuba yo.” 26  Ntangu bo vandaka kudia, Yezu bakaka dimpa, mpi na nima ya kusala kisambu, yandi zengaka yo,+ mpi yandi pesaka yo na balongoki, mpi tubaka nde: “Beno baka, beno dia. Yai ke tendula nitu na mono.”+ 27  Ebuna yandi bakaka dikopa, yandi pesaka matondo, yandi pesaka bo yo mpi tubaka nde: “Beno nwa yo, beno yonso,+ 28  sambu yai ke tendula ‘menga na mono+ ya kuwakana,’+ yina ta tiamuka sambu na kulolula masumu+ ya bantu mingi.+ 29  Kansi mono ke tubila beno nde: Mono ta nwa diaka ve ata fioti kima yai ya me katuka na nti ya vinu tii na kilumbu yina mono ta nwa yo ya mpa ti beno na Kimfumu ya Tata na mono.”+ 30  Nsuka-nsuka, na nima ya kuyimba bankunga ya kukumisa Nzambi, bo basikaka mpi kwendaka na Ngumba ya Banti ya Olive.+ 31  Ebuna Yezu tubilaka bo nde: “Beno yonso ta bula sakuba sambu na mono na mpimpa yai, sambu bo me sonikaka nde: ‘Mono ta bula ngungudi, mpi mameme ta panzana.’+ 32  Kansi ntangu mono ta futumuka, mono ta kwenda na ntwala na beno na Galilea.”+ 33  Kansi Piere vutudilaka yandi nde: “Ata bantu yonso ya nkaka kubula sakuba sambu na nge, mono ta bula ve sakuba ata fioti!”+ 34  Yezu songaka yandi nde: “Ya kieleka mono ke tubila nge nde, na mpimpa yai, na ntwala nde nsusu kukokula, nge ta buya mono mbala tatu.”+ 35  Piere tubilaka yandi nde: “Ata yo ke lomba nde mono fwa kumosi ti nge, mono ta buya nge ve ata fioti.”+ Balongoki yonso ya nkaka mpi tubaka mutindu mosi. 36  Ebuna Yezu kwisaka ti bo na kisika ya bo ke bingaka Getsemane,+ mpi yandi songaka balongoki nde: “Beno vanda awa ntangu mono ke kwenda kusamba kuna.”+ 37  Yandi bakaka Piere mpi bana zole ya Zebedeo, ebuna yandi yantikaka kuwa mawa mpi kudiyangisa ngolo.+ 38  Ntangu yai, yandi tubilaka bo nde: “Mono* kele na mpasi ya ngolo kibeni. Beno bikala awa mpi beno landa kukengila ti mono.”+ 39  Ebuna yandi kwendaka mwa fioti na ntwala, yandi fukamaka luse na ntoto, mpi sambaka nde:+ “Tata na mono, kana mpila kele, bika nde dikopa+ yai kuluta ntama ti mono. Mutindu mono me zola ve, kansi mutindu nge me zola.”+ 40  Yandi vutukaka kisika balongoki vandaka mpi kutaka bo, bo me lala, ebuna yandi tubilaka Piere nde: “Keti beno lendaka ve kukengila ata ngunga mosi ti mono?+ 41  Beno landa na kukengila+ mpi beno samba ntangu yonso+ sambu beno bwa ve na mpukumuna.+ Ya kieleka, mpeve kele ngolo,* kansi nsuni kele ngolo ve.”+ 42  Yandi kwendaka diaka mbala ya zole mpi sambaka nde: “Tata na mono, kana mpila kele ve nde dikopa yai kuluta kukonda nde mono nwa yo, bika nde luzolo na nge kusalama.”+ 43  Yandi kwisaka diaka mpi kutaka bo, bo me lala, sambu meso na bo vandaka kilo. 44  Yandi bikisaka bo, yandi kwendaka diaka mpi yandi sambaka mbala ya tatu, yandi vandaka kuvutukila mambu ya mutindu mosi. 45  Ebuna yandi vutukaka kisika balongoki vandaka mpi yandi tubilaka bo nde: “Na ntangu ya mutindu yai beno ke lala mpi beno ke pema! Tala! Ntangu yina bo fwete teka Mwana ya muntu na maboko ya bansumuki me finama. 46  Beno telama; beto kwenda. Tala, muntu yina ke teka mono me kuma pene-pene.” 47  Ntangu yandi vandaka kaka kutuba, Yudasi, mosi na kati ya bantumwa 12, kumaka mpi yandi vandaka ti kimvuka mosi ya nene ya bantu yina vandaka ti bambele ya bitumba mpi banti; bantu tindaka bo vandaka bamfumu ya banganga-nzambi ti bankuluntu ya bantu.+ 48  Muntu yina tekaka yandi pesaka bo kidimbu nde: “Muntu yina mono ta pesa beze, yandi yina; beno kanga yandi.” 49  Yandi kwendaka mbala mosi na ntwala ya Yezu mpi tubaka nde: “Mbote, Rabi!” mpi yandi pesaka yandi beze na mawete yonso. 50  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Mpangi, sambu na nki nge kele awa?”+ Ebuna bo pusanaka, bo simbaka Yezu mpi bo kangaka yandi. 51  Kansi muntu mosi na kati ya bantu yina vandaka ti Yezu tandulaka diboko na yandi, basisaka mbele na yandi ya bitumba, bulaka mpika ya nganga-nzambi ya nene mpi zengaka yandi dikutu.+ 52  Ebuna Yezu songaka yandi nde: “Vutula mbele na nge ya bitumba na kisika na yo,+ sambu bantu yonso yina ke bakaka mbele ya bitumba ta fwa na mbele ya bitumba.+ 53  To keti nge ke yindula nde mono lenda lomba ve Tata na mono sambu yandi tindila mono sesepi yai bimvuka kuluta 12 ya bawanzio?+ 54  Kana mono sala mpidina, inki mutindu Masonuku yina ke tuba nde yo fwete salama mutindu yai, ta lungana?” 55  Na ngunga yina, Yezu tubilaka bimvuka yina ya bantu nde: “Keti beno me basika sambu na kukanga mono ti bambele ya bitumba mpi banti bonso nde beno me kwisa kukanga muyibi? Konso kilumbu, mono vandaka kuvanda na tempelo mono ke longa,+ kansi beno kangaka mono ve.+ 56  Kansi mambu yai yonso me salama sambu mambu yina bambikudi sonikaka kulungana.”+ Ebuna balongoki yonso yambulaka yandi mpi tinaka.+ 57  Bantu yina kangaka Yezu nataka yandi na nganga-nzambi ya nene Kaifa,+ kisika bansekudi mpi bankuluntu vukanaka.+ 58  Kansi Piere vandaka kaka kulanda yandi na mwa ntama, tii na kibansala ya nganga-nzambi ya nene, mpi na nima ya kukota na kati, yandi vandaka kisika mosi ti bansadi ya nzo yina sambu na kutala mutindu mambu ta suka.+ 59  Ebuna bamfumu ya banganga-nzambi ti Sanedreni ya mvimba vandaka kusosa kimbangi ya luvunu ya kufundila Yezu sambu bo fwa yandi.+ 60  Kansi bo zwaka ve ata kimbangi mosi, ata bambangi mingi ya luvunu kwisaka.+ Na nima, bambangi zole kwisaka 61  mpi tubaka nde: “Muntu yai tubaka nde, ‘Mono lenda bwisa tempelo ya Nzambi mpi kutunga yo na bilumbu tatu.’”+ 62  Ebuna, nganga-nzambi ya nene telamaka mpi tubilaka yandi nde: “Nge ke vutula ve ata kima mosi? Bantu yai ke funda nge sambu na nki?”+ 63  Kansi, Yezu vandaka kaka pima.+ Ebuna nganga-nzambi ya nene tubilaka yandi nde: “Mono ke lomba nge na kudia ndefi na zina ya Nzambi ya moyo na kusonga beto kana nge kele Kristu, Mwana ya Nzambi!”+ 64  Yezu songaka yandi nde: “Nge mosi muntu me tuba yo. Kansi mono ke songa beno nde: Katuka ntangu yai beno ta mona Mwana ya muntu+ me vanda na diboko ya kitata ya ngolo*+ mpi ke kwisa na matuti ya zulu.”+ 65  Ebuna nganga-nzambi ya nene pasulaka bilele na yandi ya zulu mpi tubaka nde: “Yandi me vweza! Inki mfunu ya kusosa diaka bambangi? Beno me wa mutindu yandi me vweza. 66  Inki kele dibanza na beno?” Bo vutulaka nde: “Yandi fwete fwa.”+ 67  Ebuna bo losilaka yandi mate na luse+ mpi bo bulaka yandi makofi.+ Bankaka bulaka yandi bambata na luse,+ 68  mpi tubaka nde: “Bikudila beto, nge Kristu. Nani me bula nge?” 69  Piere vandaka ya kuvanda na nganda na kati ya kibansala, ebuna nsadi mosi ya nkento kwisaka kisika yandi vandaka mpi tubilaka yandi nde: “Nge mpi nge vandaka ti Yezu muntu ya Galilea!”+ 70  Kansi yandi buyaka yo na ntwala na bo yonso mpi tubaka nde: “Mono me zaba ve mambu ya nge ke tuba.” 71  Ntangu yandi basikaka na kielo ya lupangu, nsadi ya nkaka ya nkento monaka yandi mpi yandi songaka bantu yina vandaka pana nde: “Muntu yai vandaka ti Yezu muntu ya Nazareti.”+ 72  Yandi buyaka yo diaka, mpi diaka ndefi nde: “Mono me zaba muntu yina ve!” 73  Ntangu fioti na nima, bantu yina vandaka pana kwisaka mpi tubilaka Piere nde: “Ya kieleka nge mpi kele mosi na kati na bo, nkutu ndinga* na nge ke funda nge.” 74  Ebuna yandi yantikaka kudisinga mpi kudia ndefi nde: “Mono me zaba ve muntu yina!” Mpi na mbala mosi nsusu kokulaka. 75  Ebuna Piere yibukaka mambu yina Yezu tubaka nde: “Na ntwala nde nsusu kukokula, nge ta buya mono mbala tatu.”+ Yandi basikaka na nganda mpi dilaka ngolo kibeni.

Banoti na nsi ya lutiti

To “vandaka na mesa.”
Mbongo ya bo me salaka na kibende ya bo ke bingaka arza.
To “Moyo na mono.”
To “kele ti luzolo.”
To “ya Muntu ya Kuluta Ngolo.”
To “kutuba.”