Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Surat ken Filemon

Kapitulo

1

Dagiti Linaonna

  • Kablaaw (1-3)

  • Ayat ken pammati ni Filemon (4-7)

  • Agpakaasi ni Pablo para ken Onesimo (8-22)

  • Dagiti pakomusta (23-25)