Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

B8

Ti Templo a Binangon ni Solomon

 1. Dagiti Paset ti Templo

 2. 1 Kasasantuan (1Ar 6:16, 20)

 3. 2 Nasantuan (2Cr 5:9)

 4. 3 Siled iti Pangatepan (2Cr 3:8, 9)

 5. 4 Siled iti Aglikmut (1Ar 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakin (1Ar 7:21; 2Cr 3:17)

 7. 6 Boaz (1Ar 7:21; 2Cr 3:17)

 8. 7 Beranda (1Ar 6:3; 2Cr 3:4)

 9. 8 Altar a Gambang (2Cr 4:1)

 10. 9 Plataporma a Gambang (2Cr 6:13)

 11. 10 Makin-uneg a Paraangan (1Ar 6:36)

 12. 11 Gambang a Baybay (2Ar 25:13)

 13. 12 Kareton (1Ar 7:27)

 14. 13 Pagserkan iti Sikigan (1Ar 6:8)

 15. 14 Siled a Panganan (1Cr 28:12)