Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

A6-A

Tsart: Dagiti Propeta ken Ari ti Juda ken Israel (Paset 1)

Dagiti Ari iti Makin-abagatan a Dua a Tribu a Pagarian ti Juda

997 B.C.E.

Rehoboam: 17 tawen

980

Abias (Abiam): 3 tawen

978

Asa: 41 tawen

937

Jehosafat: 25 tawen

913

Jehoram: 8 tawen

a. 906

Ahazias: 1 tawen

a. 905

Reyna Atalia: 6 tawen

898

Jehoas: 40 tawen

858

Amazias: 29 tawen

829

Uzias (Azarias): 52 tawen

Dagiti Ari iti Makin-amianan a Sangapulo a Tribu a Pagarian ti Israel

997 B.C.E.

Jeroboam: 22 tawen

a. 976

Nadab: 2 tawen

a. 975

Baasa: 24 tawen

a. 952

Elah: 2 tawen

Zimri: 7 aldaw (a. 951)

Omri ken Tibni: 4 tawen

a. 947

Omri (maymaysana): 8 tawen

a. 940

Ahab: 22 tawen

a. 920

Ahazias: 2 tawen

a. 917

Jehoram: 12 tawen

a. 905

Jehu: 28 tawen

876

Jehoahaz: 14 tawen

a. 862

Jehoahaz ken Jehoas: 3 tawen

a. 859

Jehoas (maymaysana): 16 tawen

a. 844

Jeroboam II: 41 tawen

  • Listaan Dagiti Propeta

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos