Ivan 8:12-59

8  12  Isus se opet obratio narodu i rekao: “Ja sam svjetlo svijeta.+ Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlo+ života.” 13  Farizeji su mu nato rekli: “Ti svjedočiš sam o sebi, tvoje svjedočanstvo nije istinito.” 14  Isus im je odvratio: “Ako i svjedočim sam o sebi, moje je svjedočanstvo istinito jer znam odakle sam došao i kamo idem.+ A vi ne znate odakle sam došao ni kamo idem. 15  Vi sudite po onom što se vidi*,+ a ja nikome ne sudim. 16  A ako i sudim, moj je sud pravedan jer ne sudim sam, nego je sa mnom Otac koji me poslao.+ 17  Pa u vašem Zakonu piše da je svjedočanstvo istinito ako postoje dva svjedoka.+ 18  Ja svjedočim o sebi, a i Otac koji me poslao svjedoči o meni.”+ 19  Nato su ga upitali: “Gdje je tvoj Otac?” Isus je odgovorio: “Vi ne poznajete ni mene ni mog Oca.+ Kad biste poznavali mene, poznavali biste i mog Oca.”+ 20  To je rekao dok je poučavao narod u dijelu hrama u kojem su se skupljali prilozi.+ Ali nitko ga nije uhvatio jer njegovo vrijeme još nije bilo došlo.+ 21  Isus im je opet rekao: “Ja odlazim i vi ćete me tražiti, ali ipak ćete umrijeti u svom grijehu.+ Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći.”+ 22  Nato su Židovi rekli: “Zar se misli ubiti? Jer govori: ‘Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći.’” 23  A on im je rekao: “Vi ste odozdo, a ja sam odozgo.+ Vi pripadate ovom svijetu, a ja ne pripadam ovom svijetu. 24  Zato sam vam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ako ne vjerujete da sam ja onaj koji kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.” 25  Tada su ga upitali: “Tko si ti?” A Isus im je odvratio: “Zašto uopće razgovaram s vama? 26  Imam mnogo toga reći o vama i mnogo toga u vezi s čim trebam donijeti presudu. Zapravo, ja govorim ono što sam čuo od onoga koji me poslao u svijet, a on uvijek govori istinu.”+ 27  No oni nisu shvatili da im govori o Ocu. 28  Stoga je Isus rekao: “Kad podignete* Sina Čovječjeg,+ znat ćete da sam ja onaj koji kažem da jesam+ i da ništa ne činim sam od sebe.+ Naprotiv, ja govorim ono što me Otac naučio. 29  Onaj koji me poslao sa mnom je. Nije me ostavio samog jer ja uvijek činim ono što je njemu po volji.”+ 30  Mnogi koji su čuli njegove riječi povjerovali su u njega. 31  Tada je Isus rekao Židovima koji su povjerovali u njega: “Ako se držite mojih riječi, zaista ste moji učenici – 32  i upoznat ćete istinu+ i istina će vas osloboditi.”+ 33  Nato su mu neki rekli: “Mi smo Abrahamovi potomci i nikada nismo nikome robovali. Kako ti kažeš: ‘Postat ćete slobodni’?” 34  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista vam kažem, svatko tko čini grijeh, rob je grijeha.+ 35  Rob ne ostaje u kući zauvijek, ali sin ostaje zauvijek. 36  Dakle, ako vas Sin oslobodi, bit ćete istinski slobodni. 37  Znam da ste Abrahamovi potomci. Ali vi me želite ubiti jer ne prihvaćate ono što govorim. 38  Ja govorim ono što sam vidio dok sam bio kod svog Oca,+ a vi činite ono što ste čuli od svog oca.” 39  Oni su mu odvratili: “Naš je otac Abraham.” Tada im je Isus rekao: “Da ste Abrahamova djeca,+ postupali biste poput Abrahama. 40  A vi me sada želite ubiti, mene koji sam vam rekao istinu koju sam čuo od Boga.+ Abraham nikada ne bi učinio takvo što. 41  Vi postupate poput svog oca.” A oni su mu rekli: “Mi nismo nezakonita djeca*, imamo samo jednog Oca, Boga.” 42  Tada im je Isus rekao: “Kad bi Bog bio vaš Otac, vi biste me voljeli+ jer sam došao od Boga i sad sam ovdje. Nisam došao sam od sebe, nego me on poslao.+ 43  Zašto ne razumijete ono što govorim? Zato što ne želite* slušati moje riječi. 44  Vaš je otac Đavo i vi želite postupati onako kako želi vaš otac.+ On je ubojica otkad se pobunio*+ i nije ostao postojan u istini jer u njemu nema istine. Kad govori laž, govori ono što je njemu svojstveno jer je lažljivac i otac laži.+ 45  A ja vam govorim istinu i zato mi ne vjerujete. 46  Tko od vas može dokazati da sam počinio ijedan grijeh? A ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? 47  Onaj tko je od Boga, sluša što Bog govori.+ A vi ne slušate jer niste od Boga.”+ 48  Židovi su mu odvratili: “Ne kažemo li s pravom da si Samarićanin+ i da si opsjednut demonom?”+ 49  Isus je odgovorio: “Nisam opsjednut demonom, nego iskazujem čast svom Ocu, a vi me prezirete. 50  Ali ja ne tražim slavu za sebe,+ nego me Bog želi proslaviti i on je sudac. 51  Zaista, zaista vam kažem, ako se tko drži mojih riječi, nikada neće umrijeti.”+ 52  A Židovi su mu rekli: “Sada znamo da si opsjednut demonom. Abraham je umro, umrli su i proroci, a ti kažeš: ‘Ako se tko drži mojih riječi, nikada neće okusiti smrti.’ 53  Zar si ti veći od našeg oca Abrahama? On je umro, a umrli su i proroci. Što ti misliš, tko si ti?” 54  Isus im je odgovorio: “Ako ja sam sebe slavim, moja slava ne vrijedi ništa. Mene proslavljuje moj Otac,+ za koga vi kažete da je vaš Bog. 55  No vi ga ne poznajete,+ a ja ga poznajem.+ Kad bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažljivac kao i vi. Ali ja ga poznajem i držim se njegove riječi. 56  Vaš otac Abraham veoma se radovao da će vidjeti moj dan. On ga je vidio i obradovao se.”+ 57  Nato su mu Židovi rekli: “Nemaš još ni 50 godina, a vidio si Abrahama?” 58  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista vam kažem, prije nego što se Abraham rodio, ja sam postojao.”+ 59  Nato su uzeli kamenje da ga kamenuju, ali Isus se sakrio i izašao iz hrama.

Bilješke

Ili: “po ljudskim mjerilima”.
Odnosno kad ga pogube na stupu.
Dosl.: “Mi se nismo rodili iz bluda”. Grčki: porneía. Vidi izraz “blud” u Rječniku.
Ili: “niste u stanju”.
Dosl.: “od početka”.