Idi na sadržaj

Idi na kazalo

B1

Glavna poruka Biblije

Jehova Bog ima pravo vladati nad svime što postoji. Njegov je način vladanja najbolji. On će ispuniti svoj naum sa Zemljom i ljudima.

Nakon 4026. pr. n. e.

“Zmija” je osporila Jehovino pravo da bude vrhovni vladar i dovela u pitanje ispravnost njegovog načina vladanja. Jehova je obećao da će doći potomak koji će jednog dana zdrobiti glavu zmiji, to jest Sotoni (Postanak 3:1–5, 15). No Jehova je dopustio ljudima da određeno vrijeme vladaju jedni nad drugima pod Sotoninim utjecajem.

1943. pr. n. e.

Jehova je rekao Abrahamu da će obećani potomak doći iz njegove loze (Postanak 22:18).

Nakon 1070. pr. n. e.

Jehova je obećao kralju Davidu, a kasnije i njegovom sinu Salamunu, da će obećani potomak poteći iz njihove loze (2. Samuelova 7:12, 16; 1. Kraljevima 9:3–5; Izaija 9:6, 7).

29. n. e.

Jehova je otkrio da je Isus obećani potomak koji će naslijediti Davidovo prijestolje (Luka 1:31–33; 3:21, 22; Galaćanima 3:16).

33. n. e.

Zmija, odnosno Sotona, obećanom je potomku ranila petu tako što je navela Božje neprijatelje da ubiju Isusa. Jehova je uskrsnuo Isusa na nebo. Život koji je Isus žrtvovao kao savršeni čovjek Jehova je prihvatio kao otkupninu za grešno čovječanstvo. Time je Adamovim potomcima omogućio oproštenje grijeha i dao priliku da dobiju vječni život (Postanak 3:15; Djela apostolska 2:32–36; 1. Korinćanima 15:21, 22).

1914. ili kratko nakon toga

Isus je zbacio Sotonu s neba na Zemlju. Sotoni je preostalo “malo vremena” (Otkrivenje 12:7–9, 12).

Budućnost

Isus će Sotonu baciti u bezdan na 1000 godina, a potom će ga uništiti. Time će mu, simbolično govoreći, zdrobiti glavu. Jehova će ispuniti svoj prvobitni naum sa Zemljom i ljudima, ukloniti sramotu sa svog imena i dokazati da je njegov način vladanja pravedan i ispravan (Otkrivenje 20:1–3, 10; 21:3, 4).