Idi na sadržaj

Idi na kazalo

5. PITANJE

Što je osnovna tema Biblije?

“Ja ću izazvati neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomka. On će ti zdrobiti glavu, a ti ćeš mu raniti petu.”

Postanak 3:15

“Preko tvog potomstva bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji jer si me poslušao.”

Postanak 22:18

“Neka dođe tvoje kraljevstvo. Neka bude tvoja volja, kako na nebu tako i na zemlji.”

Matej 6:10

“Bog koji daje mir uskoro će baciti Sotonu pod vaše noge i satrti ga.”

Rimljanima 16:20

“Kad sve bude podloženo Sinu, tada će se i on sam podložiti onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima.”

1. Korinćanima 15:28

“Obećanja su bila dana Abrahamu i njegovom potomstvu (...), a to je Krist. A ako pripadate Kristu, onda ste Abrahamovo potomstvo.”

Galaćanima 3:16, 29

“Kraljevska vlast nad svijetom sada pripada našem Gospodinu i njegovom Pomazaniku, i on će kraljevati u svu vječnost.”

Otkrivenje 11:15

“Tako je bio zbačen veliki zmaj, prazmija, koji se zove Đavo i Sotona, koji zavodi sav svijet. Bio je zbačen na zemlju, a s njim su bili zbačeni i njegovi anđeli.”

Otkrivenje 12:9

“Uhvatio je zmaja, prazmiju, koji je Đavo i Sotona, i svezao ga na 1000 godina.”

Otkrivenje 20:2