Ivan 21:1-25

21  Nakon toga Isus se ponovno ukazao učenicima. Bilo je to na Tiberijadskom moru. Evo kako se to dogodilo:  Ondje su bili Šimun Petar, Toma (zvan Blizanac),+ Natanael+ iz Kane u Galileji, Zebedejevi sinovi+ i još dvojica njegovih učenika.  Šimun Petar rekao je ostalima: “Idem loviti ribu.” A oni su mu rekli: “Idemo i mi s tobom.” Tako su se ukrcali u lađu i otplovili, ali te noći nisu ništa ulovili.+  U osvit zore Isus je stajao na obali, ali učenici nisu shvatili da je to on.+  Tada ih je Isus upitao: “Djeco, zar nemate ništa* za jelo?” Odgovorili su mu: “Nemamo.”  On im je rekao: “Bacite mrežu s desne strane lađe i naći ćete ribu.” I bacili su mrežu, ali je više nisu mogli izvući jer je bila puna ribe.+  Tada je onaj učenik kojeg je Isus naročito volio+ rekao Petru: “To je Gospodin!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, obukao je haljinu, jer se bio razodjenuo*, i skočio u more.  A ostali su učenici došli čamcem, vukući mrežu s ribama jer nisu bili daleko od kopna, svega dvjestotinjak lakata*.  Kad su izašli na kopno, vidjeli su ribu kako se peče na žaru i kruh. 10  Isus im je rekao: “Donesite koju ribu od onog što ste sad ulovili.” 11  Nato je Šimun Petar ušao u čamac i izvukao na kopno mrežu punu velikih riba – bilo ih je 153. Premda ih je bilo toliko, mreža se nije razderala. 12  Tada im je Isus rekao: “Dođite doručkovati.” Nitko od učenika nije se usudio upitati ga: “Tko si ti?” jer su znali da je to Gospodin. 13  Isus je uzeo kruh i dao im ga, a tako i ribu. 14  To je bio već treći put+ da se Isus ukazao učenicima nakon što je bio podignut iz mrtvih. 15  Nakon što su doručkovali, Isus je upitao Šimuna Petra: “Šimune, Ivanov sine, voliš li me više od ovih?” On mu je odgovorio: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Nato mu je Isus rekao: “Hrani moju janjad.”+ 16  Opet ga je upitao, po drugi put: “Šimune, Ivanov sine, voliš li me?” On mu je odgovorio: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Nato mu je Isus rekao: “Pasi moje ovčice.”+ 17  Upitao ga je i treći put: “Šimune, Ivanov sine, voliš li me?” A Petar se ražalostio što ga je treći put upitao: “Voliš li me?” Stoga mu je odgovorio: “Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim.” Tada mu je Isus rekao: “Hrani moje ovčice.+ 18  Zaista, zaista ti kažem, kad si bio mlađi, sam si se odijevao i išao si kamo si htio. Ali kad ostariš, ispružit ćeš ruke i drugi će te odijevati i voditi kamo ne želiš.” 19  To je rekao da navijesti kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Potom mu je rekao: “Nastavi ići za mnom.”+ 20  A Petar se okrenuo i vidio da za njima ide učenik kojeg je Isus naročito volio+ i koji se na večeri bio naslonio Isusu na prsa i upitao ga: “Gospodine, tko je taj koji će te izdati?” 21  Dakle, kad ga je ugledao, Petar je upitao Isusa: “Gospodine, što će biti s njim?” 22  Isus mu je odgovorio: “Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, zašto se ti brineš za to? Ti nastavi ići za mnom.” 23  Zbog toga se među braćom pronio glas da taj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao Petru da on neće umrijeti, nego mu je rekao: “Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, zašto se ti brineš za to?” 24  Ovo je taj učenik+ koji svjedoči o svemu tome i koji je to zapisao. I znamo da je njegovo svjedočanstvo istinito. 25  Ima još mnogo toga što je Isus učinio i kad bi se sve to zapisalo do najmanje pojedinosti, mislim da bi i cijeli svijet bio premalen za svitke koji bi se napisali.+

Bilješke

Ili: “nijednu ribu”.
Dosl.: “jer je bio gol”.
Oko 90 metara. Vidi dodatak B14.