Idi na sadržaj

Idi na kazalo

A6–B

Lenta vremena: Proroci i kraljevi u Judi i Izraelu (2. dio)

Kraljevi južnog kraljevstva (nastavak)

777.

Jotam: 16 godina

762.

Ahaz: 16 godina

746.

Ezekija: 29 godina

716.

Manaše: 55 godina

661.

Amon: 2 godine

659.

Jošija: 31 godinu

628.

Joahaz: 3 mjeseca

Jojakim: 11 godina

618.

Jojakin: 3 mjeseca i 10 dana

617.

Sidkija: 11 godina

607.

Babilonci pod vodstvom Nebukadnezara razorili Jeruzalem i njegov hram; Sidkija, posljednji zemaljski kralj iz Davidove loze, svrgnut s prijestolja

Kraljevi sjevernog kraljevstva (nastavak)

oko 803.

Zaharija: službeno vladao 6 mjeseci

Zaharija je u određenom smislu počeo kraljevati oko 803. pr. n. e., no njegova vlast priznata je tek oko 792. pr. n. e.

oko 791.

Šalum: 1 mjesec

Menahem: 10 godina

oko 780.

Pekahija: 2 godine

oko 778.

Pekah: 20 godina

oko 758.

Hošea: 9 godina od oko 748.

oko 748.

Izgleda da je Hošeina vlast bila službeno priznata tek oko 748. pr. n. e., možda zato što je u to vrijeme dobio podršku asirskog kralja Tiglat-Pilesera III.

740.

Asirija osvojila Samariju, porobila Izraelce; raspalo se sjeverno desetoplemensko kraljevstvo

 • Proroci

 • Izaija

 • Mihej

 • Sefanija

 • Jeremija

 • Nahum

 • Habakuk

 • Danijel

 • Ezekijel

 • Obadija

 • Hošea