Idi na sadržaj

Idi na kazalo

19. PITANJE

O čemu govore pojedine biblijske knjige?

HEBREJSKO-ARAMEJSKI DIO BIBLIJE (“STARI ZAVJET”)

PETOKNJIŽJE (5 KNJIGA):

Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon

Razdoblje od stvaranja svijeta do osnutka drevnog izraelskog naroda

POVIJESNE KNJIGE (12 KNJIGA):

Jošua, Suci, Ruta

Ulazak Izraelaca u Obećanu zemlju i kasniji događaji

1. i 2. Samuelova, 1. i 2. Kraljevima, 1. i 2. Ljetopisa

Povijest izraelskog naroda sve do razorenja Jeruzalema

Ezra, Nehemija, Estera

Povijest Židova nakon povratka iz babilonskog izgnanstva

PJESNIČKE I MUDROSNE KNJIGE (5 KNJIGA):

Job, Psalmi, Mudre izreke, Propovjednik, Pjesma nad pjesmama

Zbirke mudrih savjeta, izreka i pjesama

PROROČKE KNJIGE (17 KNJIGA):

Izaija, Jeremija, Tužaljke, Ezekijel, Danijel, Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija

Proročanstva koja se tiču Božjeg naroda

GRČKI DIO BIBLIJE (“NOVI ZAVJET”)

EVANĐELJA (4 KNJIGE):

Matej, Marko, Luka, Ivan

Izvještaji o Isusovom životu i službi

DJELA APOSTOLSKA (1 KNJIGA):

Izvještaj o osnutku kršćanske skupštine i misionarskoj aktivnosti prvih kršćana

POSLANICE (21 KNJIGA):

Rimljanima, 1. i 2. Korinćanima, Galaćanima, Efežanima, Filipljanima, Kološanima, 1. i 2. Solunjanima

Pisma upućena raznim kršćanskim skupštinama

1. i 2. Timoteju, Titu, Filemonu

Pisma upućena pojedinim kršćanima

Hebrejima, Jakov, 1. i 2. Petrova, 1., 2. i 3. Ivanova, Juda

Ostala pisma upućena prvim kršćanima

OTKRIVENJE (1 KNJIGA):

Niz proročanskih vizija koje je dobio apostol Ivan