Ivan 19:1-42

19  Tada je Pilat naredio da odvedu Isusa i da ga izbičuju.+  A vojnici su ispleli krunu od trnja, stavili mu je na glavu i obukli mu purpurnu haljinu.+  Prilazili su mu i govorili: “Zdravo*, kralju židovski!” I šamarali su ga.+  Pilat je ponovno izašao i rekao Židovima: “Evo, izvodim ga pred vas da znate kako ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje.”+  Tada je Isus izašao, s krunom od trnja na glavi i odjeven u purpurnu haljinu. A Pilat im je rekao: “Evo čovjeka!”  Kad su ga svećenički glavari i stražari vidjeli, povikali su: “Na stup s njim! Na stup s njim!”+ A Pilat im je rekao: “Vi ga odvedite i pribijte na stup, jer ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje.”+  Nato su mu Židovi odgovorili: “Mi imamo zakon i po tom zakonu on mora umrijeti+ jer je tvrdio da je Božji sin.”+  Kad je Pilat čuo što su rekli, još se više uplašio,  pa se vratio u palaču i upitao Isusa: “Odakle si ti?” Ali Isus mu nije odgovorio.+ 10  Tada mu je Pilat rekao: “Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast pustiti te i da imam vlast pribiti te na stup?” 11  Isus mu je odgovorio: “Ne bi imao nikakvu vlast nada mnom da ti nije dana odozgo. Zato je onaj koji me predao tebi počinio veći grijeh.” 12  Stoga je Pilat nastojao naći načina da ga pusti. Ali Židovi su vikali: “Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru*! Svatko tko se izdaje za kralja, protivi se caru.”+ 13  Kad je Pilat to čuo, izveo je Isusa i sjeo na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Kameni pločnik, a na hebrejskom Gabata. 14  A bio je dan pripreme+ za Pashu*, oko šestog sata*. Rekao je Židovima: “Evo vašeg kralja!” 15  Oni su nato počeli vikati: “Smakni ga! Smakni ga! Na stup s njim!” Pilat ih je upitao: “Zar da vašeg kralja pribijem na stup?” A svećenički glavari odgovorili su: “Mi nemamo drugog kralja osim cara!” 16  Tada im ga je predao da bude pribijen na stup.+ I oni su odveli Isusa. 17  Noseći stup na koji je trebao biti pribijen*, Isus je došao na mjesto zvano Lubanja,+ koje se na hebrejskom zove Golgota.+ 18  Ondje su ga pribili na stup.+ Uz njega su na stup stavili još dvojicu, jednoga sa svake strane, a Isus je bio u sredini.+ 19  Pilat je naredio da se na mučenički stup* stavi natpis na kojem je napisao: “Isus Nazarećanin, židovski kralj.”+ 20  Mnogi su Židovi pročitali taj natpis jer se mjesto na kojem je Isus bio pribijen na stup nalazilo blizu grada. Natpis je bio napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom. 21  No židovski svećenički glavari rekli su Pilatu: “Nemoj pisati: ‘Židovski kralj’, nego napiši da je on rekao: ‘Ja sam židovski kralj.’” 22  A Pilat je odvratio: “Što sam napisao, napisao sam!” 23  Kad su vojnici pribili Isusa na stup, uzeli su njegove gornje haljine i razdijelili ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeli su i donju haljinu, koja nije imala nijednog šava, već je bila istkana u jednom komadu. 24  Stoga su rekli jedan drugome: “Nemojmo je parati, nego odlučimo ždrijebom čija će biti.”+ To se dogodilo kako bi se ispunile riječi iz Pisama: “Među sobom su razdijelili moje haljine i izvlačili su ždrijeb za moju odjeću.”+ Vojnici su doista tako i učinili. 25  A kod Isusovog mučeničkog stupa stajala je Isusova majka+ i sestra njegove majke, zatim Klofina žena Marija i Marija Magdalena.+ 26  Kad je Isus vidio svoju majku i pokraj nje učenika kojeg je naročito volio,+ rekao je majci: “Ženo, evo ti sina!” 27  Zatim je rekao učeniku: “Evo ti majke!” I učenik ju je potom uzeo u svoj dom. 28  Nakon toga, znajući da je sve već dovršeno, Isus je rekao: “Žedan sam”, čime se ispunilo ono što piše u Pismima.+ 29  A ondje je stajala posuda puna uskislog vina. Stoga su na stabljiku izopa* nataknuli spužvu natopljenu uskislim vinom i prinijeli je njegovim ustima.+ 30  Kad je okusio uskislo vino, Isus je rekao: “Dovršeno je.”+ Glava mu je klonula i on je izdahnuo*.+ 31  Budući da je bio dan pripreme,+ Židovi nisu htjeli da tijela ostanu na stupu+ u subotu* – jer je ta subota bila posebna+ – pa su zatražili od Pilata da se onima koji su na stupu polome noge i da se njihova tijela skinu. 32  Tako su vojnici došli i polomili noge dvojici muškaraca koji su bili stavljeni na stup pored Isusa. 33  Ali kad su došli do Isusa, vidjeli su da je već mrtav, pa mu nisu polomili noge, 34  nego ga je jedan od vojnika kopljem ubo pod rebra,+ i odmah je izašla krv i voda. 35  O tome svjedoči onaj koji je to vidio i njegovo je svjedočanstvo istinito. On zna da govori istinu i ispričao je to da biste i vi vjerovali.+ 36  A to se dogodilo kako bi se ispunile riječi iz Pisama: “Nijedna kost neće mu biti slomljena.”+ 37  A na drugom mjestu u Pismima stoji: “Gledat će u onoga kojeg su proboli.”+ 38  Nakon toga je Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio jer se bojao Židova,+ zamolio Pilata da mu dopusti skinuti Isusovo tijelo. Pilat mu je to dopustio, pa je Josip došao i skinuo njegovo tijelo.+ 39  A došao je i Nikodem,+ čovjek koji je jednom ranije Isusa posjetio pod okriljem noći, te je donio mješavinu* smirne i aloje, oko 100 libara*.+ 40  I uzeli su Isusovo tijelo i omotali ga povojima s mirisnim tvarima,+ prema židovskom pogrebnom običaju. 41  U blizini mjesta na kojem je bio pribijen na stup nalazio se vrt, a u vrtu je bio novi grob+ u koji još nitko nije bio položen. 42  Budući da je Židovima bio dan pripreme,+ a grob je bio blizu, ondje su položili Isusa.

Bilješke

Ili: “Živio”.
Ili: “cezaru”.
Izraz “Pasha” u ovom se retku odnosi na sedmodnevni Blagdan beskvasnih kruhova, koji se slavio nakon Pashe. Usporedi Lk 22:1.
Odnosno oko 12 sati.
Ili: “Noseći svoj mučenički stup”. Vidi izraz “mučenički stup” u Rječniku.
Dosl.: “predao duh”.
Ili: “na dan počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Moguće i: “svežanj”.
Riječ je o rimskoj libri. Vidi dodatak B14.