Idi na sadržaj

Idi na kazalo

16. PITANJE

Kako se nositi sa životnim brigama?

“Baci na Jehovu svoje breme i on će te poduprijeti. Neće dati da pravednik ikada padne.”

Psalam 55:22

“Zamisli marljivoga sigurno vode do uspjeha, a tko je god brzoplet, sigurno srlja u oskudicu.”

Mudre izreke 21:5

“Ne boj se jer ja sam s tobom! Nemoj biti uznemiren jer ja sam tvoj Bog! Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. Poduprijet ću te svojom pravednom desnicom.”

Izaija 41:10

“Tko od vas može svojom zabrinutošću imalo produžiti svoj životni vijek?”

Matej 6:27

“Ne budite zabrinuti za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan donijeti svoje brige. Svaki dan nosi dosta svojih nevolja.”

Matej 6:34

“Molim se za to da (...) možete prosuditi što je najvažnije.”

Filipljanima 1:9, 10

“Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svakoj prilici iznesite svoje molbe Bogu u molitvama i prošnjama, a usto mu zahvaljujte. Tada će Božji mir, koji nadilazi sve što čovjek može pojmiti, čuvati vaša srca i vaš um preko Krista Isusa.”

Filipljanima 4:6, 7