Ivan 1:1-51

1  U početku bila je Riječ+ i Riječ je bila kod Boga+ i Riječ je bila bog*.+  On* je u početku bio kod Boga.  Sve je postalo preko njega+ i bez njega nije postalo ništa.  Preko njega postao je život i taj je život bio svjetlo ljudima.+  To svjetlo sja u tami,+ ali tama ga ne može nadjačati.  Pojavio se čovjek kojeg je poslao Bog, a zvao se Ivan.+  On je došao kao svjedok, da svjedoči o svjetlu,+ kako bi sve vrste ljudi povjerovale preko njega.  On nije bio to svjetlo,+ nego je trebao svjedočiti o tom svjetlu.  Pravo svjetlo koje svijetli svim vrstama ljudi trebalo je doći u svijet.+ 10  On* je bio u svijetu+ i svijet je postao preko njega,+ ali svijet ga nije prepoznao. 11  Došao je k svojima, ali oni ga nisu prihvatili. 12  A svima koji su ga prihvatili omogućio je* da postanu Božja djeca+ jer su vjerovali u njega*.+ 13  Oni nisu rođeni ni po krvi, ni po tjelesnoj volji, ni po čovječjoj volji, nego po Božjoj volji*.+ 14  I Riječ je postala čovjek*+ i prebivala je među nama. Gledali smo njegovu slavu, slavu kakvu jedinorođeni sin+ dobiva od oca. Bio je pun Božje milosti* i istine. 15  (Ivan je svjedočio o njemu, objavljujući na sav glas: “Za njega sam rekao: ‘Onaj koji dolazi za mnom sad je ispred mene, jer je postojao prije mene.’”+) 16  A svi smo mi neprestano dobivali ono čega je on bio pun – nezasluženu dobrotu. 17  Naime, Bog je preko Mojsija dao Zakon,+ a preko Isusa Krista dao nam je nezasluženu dobrotu+ i istinu.+ 18  Nijedan čovjek nikada nije vidio Boga.+ Jedinorođeni bog+ koji je Ocu najbliži*,+ on ga je obznanio.+ 19  Ovo je Ivanovo svjedočanstvo. Židovi su poslali k njemu svećenike i levite iz Jeruzalema da ga upitaju: “Tko si ti?”+ 20  A on nije izbjegavao odgovor, nego je otvoreno rekao: “Ja nisam Krist.” 21  Nato su ga oni upitali: “Tko si onda? Jesi li Ilija?”+ On je odgovorio: “Nisam.” “Jesi li Prorok?”+ Odgovorio je: “Nisam.” 22  Tada su mu rekli: “Pa tko si onda? Kaži nam da znamo što odgovoriti onima koji su nas poslali. Što ti kažeš o sebi?” 23  Odgovorio je: “Ja sam onaj koji, u skladu s riječima proroka Izaije, viče u pustinji: ‘Poravnajte put Jehovi*!’”+ 24  A te su ljude poslali farizeji. 25  Nato su ga upitali: “Zašto onda krstiš ako nisi ni Krist, ni Ilija, ni Prorok?” 26  Ivan im je odgovorio: “Ja krstim vodom. Među vama je netko koga vi ne poznajete – 27  onaj koji dolazi za mnom, kome ja nisam dostojan odvezati remenje na sandalama.”+ 28  To se dogodilo u Betaniji s istočne strane Jordana, gdje je Ivan krstio ljude.+ 29  Sutradan je ugledao Isusa kako dolazi k njemu i rekao je: “Evo Janjeta+ Božjeg koje odnosi grijeh+ svijeta!+ 30  Za njega sam rekao: ‘Za mnom dolazi čovjek koji je sad ispred mene, jer je postojao prije mene.’+ 31  Ni ja ga nisam znao, ali došao sam krstiti vodom da bi Izrael znao tko je on.”+ 32  Ivan je još posvjedočio: “Vidio sam kako duh kao golub silazi s neba i ostaje na njemu.+ 33  Ni ja ga nisam znao, ali onaj koji me poslao da krstim vodom rekao mi je: ‘Kad vidiš da na nekoga silazi duh i da ostaje na njemu,+ znat ćeš da je to onaj koji krsti svetim duhom.’+ 34  Ja sam to vidio i svjedočim da je on Božji Sin.”+ 35  Sutradan je Ivan opet stajao ondje s dvojicom svojih učenika. 36  Kad je vidio da Isus prolazi onuda, rekao je: “Evo Janjeta+ Božjeg!” 37  A ona dvojica učenika čula su što je rekao, pa su pošla za Isusom. 38  Tada se Isus okrenuo i vidio da idu za njim, pa ih je upitao: “Što tražite?” Oni su mu odgovorili: “Rabbi (što znači “učitelju”), gdje stanuješ?” 39  Nato im je on rekao: “Dođite pa ćete vidjeti.” I tako su oko desetog sata* pošli s njim i vidjeli gdje stanuje pa su ostatak dana proveli s njim. 40  Jedan od te dvojice koji su čuli što je Ivan rekao i koji su pošli za Isusom bio je Andrija,+ brat Šimuna Petra. 41  On je odmah potražio svog brata Šimuna i rekao mu: “Našli smo Mesiju!”+ (“Mesija” je na grčkom “Krist”.) 42  I odveo ga je k Isusu. Kad ga je Isus pogledao, rekao je: “Ti si Šimun,+ Ivanov sin. Odsad ćeš se zvati Kefa.” (“Kefa” je na grčkom “Petar”.*)+ 43  Sutradan je Isus odlučio otići u Galileju. Sreo je Filipa+ i rekao mu: “Pođi za mnom!”* 44  A Filip je bio iz Betsaide, odakle su bili Andrija i Petar. 45  Filip je potražio Natanaela+ i rekao mu: “Našli smo onog o kome je pisao Mojsije u Zakonu i o kome su pisali Proroci. To je Isus, Josipov sin,+ iz Nazareta.” 46  Ali Natanael mu je rekao: “Može li išta dobro doći iz Nazareta?” Filip mu je odvratio: “Dođi i vidi!” 47  Kad je Isus vidio Natanaela kako mu prilazi, rekao je za njega: “Pogledajte, ovo je uistinu Izraelac u kojem nema prijevare.”+ 48  A Natanael ga je upitao: “Odakle me poznaješ?” Isus mu je odgovorio: “Vidio sam te prije nego što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom.” 49  Natanael mu je odvratio: “Učitelju*, ti si Božji Sin, ti si kralj Izraela.”+ 50  Nato mu je Isus rekao: “Zar vjeruješ u mene zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom? Vidjet ćeš i više od toga.” 51  Zatim je rekao: “Zaista, zaista vam kažem, vidjet ćete otvoreno nebo i Božje anđele kako se uspinju onamo i kako silaze k Sinu Čovječjem.”+

Bilješke

Ili: “božanske prirode”.
Zamjenica “on” odnosi se na “Riječ”. Iako je na hrvatskom “Riječ” ženskog roda, ovdje je upotrijebljena zamjenica muškog roda jer se grčki izraz Logos (Riječ) odnosi na Isusa.
Odnosno Riječ.
Dosl.: “u njegovo ime”.
Ili: “dao je pravo”.
Ili: “nego od Boga”.
Dosl.: “tijelo”.
Ili: “nezaslužene dobrote”.
Ili: “koji je u Očevom naručju”. Taj izraz prenosi misao o posebnoj naklonosti koju netko uživa.
Odnosno oko 16 sati.
I aramejsko ime “Kefa” i grčko ime “Petar” znače “kamen”.
Ili: “Budi moj sljedbenik!”
Hebrejski: Rabbi. Titula kojom se iskazuje poštovanje i čast.