Idi na sadržaj

Idi na kazalo

1. PITANJE

Tko je Bog?

“Neka ljudi znaju da si jedino ti, kojem je ime Jehova, svevišnji vladar cijele zemlje.”

Psalam 83:18

“Znajte da je Jehova Bog. On nas je načinio i mi mu pripadamo.”

Psalam 100:3

“Ja sam Jehova. To je moje ime. Nikome neću dati svoju slavu niti ću dati da se čast koja pripada meni iskazuje rezbarenim kipovima.”

Izaija 42:8

“Svatko tko prizove Jehovino ime, bit će spašen.”

Rimljanima 10:13

“Svaku je kuću netko sagradio, a Bog je sagradio sve što postoji.”

Hebrejima 3:4

“Podignite oči prema nebu i pogledajte! Tko je to stvorio? Onaj tko vodi tu vojsku zvijezda i prebrojava je. Svaku zove po imenu. Zbog njegove velike snage i zadivljujuće sile ne nedostaje nijedna.”

Izaija 40:26