Ivan 18:1-40

18  Nakon što je to rekao, Isus je sa svojim učenicima prešao dolinu Kidron*+ i otišao u vrt koji se nalazio s druge strane.+  A za to je mjesto znao i Juda, njegov izdajnik, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima.  Stoga je Juda poveo četu vojnika te stražare koje su poslali svećenički glavari i farizeji pa su došli onamo s bakljama, svjetiljkama i oružjem.+  Isus je znao što će mu se sve dogoditi, pa je istupio i upitao ih: “Koga tražite?”  Odgovorili su mu: “Isusa Nazarećanina.”+ Nato im je on rekao: “Ja sam taj.” A s njima je bio i njegov izdajnik Juda.+  Kad im je Isus rekao: “Ja sam taj”, ustuknuli su i popadali na zemlju.+  Stoga ih je ponovno upitao: “Koga tražite?” A oni su odgovorili: “Isusa Nazarećanina.”  Tada je Isus odvratio: “Rekao sam vam da sam ja taj. Ako mene tražite, pustite druge neka odu.”  To se dogodilo da se ispune njegove riječi: “Nisam izgubio nijednog od onih koje si mi dao.”+ 10  Tada je Šimun Petar izvukao mač koji je imao sa sobom i napao roba velikog svećenika te mu odsjekao desno uho.+ A rob se zvao Malho. 11  No Isus je rekao Petru: “Vrati mač u korice!+ Zar da ne pijem iz čaše koju mi je dao Otac?”+ 12  Tada su vojnici, tisućnik i židovski stražari uhvatili Isusa i svezali ga. 13  Najprije su ga odveli Ani, jer je on bio tast Kajfe,+ koji je te godine bio veliki svećenik.+ 14  A Kajfa je bio onaj koji je savjetovao Židovima da je za njih bolje da jedan čovjek umre za narod.+ 15  A Šimun Petar i jedan drugi učenik slijedili su Isusa.+ Taj je učenik poznavao velikog svećenika, pa je s Isusom ušao u dvorište velikog svećenika, 16  a Petar je ostao vani kod vrata. Stoga je taj učenik, koji je poznavao velikog svećenika, izašao i razgovarao s vrataricom te je uveo Petra. 17  Tada je ta sluškinja upitala Petra: “Nisi li i ti učenik tog čovjeka?” On je odvratio: “Nisam!”+ 18  A robovi i stražari stajali su oko vatre koju su naložili i grijali su se jer je bilo hladno. S njima je stajao i Petar i grijao se. 19  A svećenički glavar* ispitivao je Isusa o njegovim učenicima i o njegovim učenjima. 20  Isus mu je odgovorio: “Ja sam javno govorio pred svijetom. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu,+ gdje se okupljaju svi Židovi, i ništa nisam govorio u tajnosti. 21  Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su čuli što sam im govorio. Oni znaju što sam govorio.” 22  Kad je Isus to rekao, jedan od stražara koji je stajao u blizini ošamario ga je+ i rekao: “Zar tako odgovaraš svećeničkom glavaru?” 23  Isus mu je odgovorio: “Ako sam nešto krivo rekao, kaži što je krivo. A ako sam u pravu, zašto me udaraš?” 24  Tada ga je Ana svezanog poslao velikom svećeniku Kajfi.+ 25  A Šimun Petar stajao je kod vatre i grijao se. Tada su ga upitali: “Nisi li i ti njegov učenik?” On je to porekao, rekavši: “Nisam!”+ 26  A jedan od robova velikog svećenika, rođak onoga kome je Petar odsjekao uho,+ rekao je: “Nisam li te vidio s njim u vrtu?” 27  Petar je to opet porekao. Istog trena pijetao je zakukurikao.+ 28  Tada su odveli Isusa iz Kajfine kuće i doveli ga u upraviteljevu palaču.+ Bilo je rano ujutro. A Židovi nisu ušli u upraviteljevu palaču da se ne bi onečistili,+ jer u protivnom ne bi mogli jesti pashalnu večeru. 29  Stoga je Pilat izašao k njima i upitao: “Za što optužujete ovog čovjeka?” 30  Odgovorili su mu: “Da ovaj nije zločinac, ne bismo ga predali tebi.” 31  Nato im je Pilat rekao: “Odvedite ga i sudite mu po svom zakonu!”+ A Židovi su mu odvratili: “Nama nije dopušteno nikoga pogubiti.”+ 32  Tako su se ispunile Isusove riječi kojima je navijestio kakvom će smrću umrijeti.+ 33  Tada se Pilat vratio u palaču te je pozvao Isusa i upitao ga: “Jesi li ti židovski kralj?”+ 34  Isus je odgovorio: “Pitaš li me to zato što ti sam tako misliš ili zato što su ti drugi pričali o meni?” 35  Pilat je odvratio: “Zar sam ja Židov? Tvoj narod i svećenički glavari predali su te meni. Što si učinio?” 36  A Isus je odgovorio:+ “Moje kraljevstvo nije dio ovog svijeta.+ Kad bi moje kraljevstvo bilo dio ovog svijeta, moji bi se sluge borili da ne budem predan Židovima.+ Ali moje kraljevstvo nije odavde.” 37  Tada ga je Pilat upitao: “Dakle, ti si kralj?” Isus mu je odgovorio: “Ti sam kažeš da sam ja kralj.+ Ja sam se rodio i došao u svijet zato da svjedočim za istinu.+ Svatko tko je na strani istine sluša moj glas.” 38  Nato mu je Pilat rekao: “Što je istina?” Kad je to rekao, ponovno je izašao k Židovima i kazao im: “Ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje.+ 39  A vi imate običaj da vam na Pashu pustim nekog zatvorenika.+ Želite li onda da vam pustim židovskog kralja?” 40  Tada su povikali: “Ne njega, nego Barabu!” A Baraba je bio razbojnik.+

Bilješke

Ta je dolina bila suha čak i zimi, osim ako nisu padale obilne kiše.
Odnosno Ana.