Ivan 6:1-71

6  Nakon toga Isus je otišao na drugu stranu Galilejskog, odnosno Tiberijadskog, mora.+  A veliko mnoštvo ljudi išlo je za njim+ jer su vidjeli čuda koja je činio liječeći bolesne.+  Tako se Isus popeo na goru i sjeo je ondje sa svojim učenicima.  Približavala se Pasha,+ židovski blagdan.  Kad je Isus podignuo pogled i vidio kako silan narod dolazi k njemu, upitao je Filipa: “Gdje da kupimo kruha da nahranimo sve ove ljude?”+  To je rekao da bi ga iskušao, jer je već znao što će učiniti.  A Filip mu je odgovorio: “Kad bismo kupili kruha za 200 denara*, ni to ne bi bilo dovoljno da svatko dobije samo komadić.”  A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra, rekao mu je:  “Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije male ribe. Ali što je to za toliki narod?”+ 10  Isus je tada rekao: “Recite ljudima da sjednu.” Budući da je na tom mjestu bilo mnogo trave, ljudi su posjedali – ondje je bilo oko 5000 muškaraca.+ 11  Zatim je Isus uzeo kruhove i uputio zahvalu Bogu te ih je razdijelio onima koji su ondje sjedili. Tako je razdijelio i ribe, pa su jeli do mile volje. 12  Kad su se nasitili, rekao je svojim učenicima: “Skupite ono što je preostalo da ništa ne propadne.” 13  Nakon što je narod jeo, učenici su skupili ono što je preostalo od pet ječmenih kruhova i napunili su 12 košara. 14  Kad su ljudi vidjeli čudo koje je učinio, rekli su: “Ovo je uistinu Prorok koji treba doći u svijet.”+ 15  A Isus je znao da ga dolaze uhvatiti i učiniti kraljem, pa se opet povukao+ u goru, posve sam.+ 16  Kad je pala večer, njegovi su se učenici spustili do mora+ 17  i ušli u lađu te su krenuli preko mora u Kafarnaum. Već je pao mrak, a Isus još nije došao k njima.+ 18  A more se uzburkalo jer je puhao jak vjetar.+ 19  Kad su odveslali oko 25 do 30 stadija*, vidjeli su Isusa kako hoda po moru i približava se lađi, pa su se prestrašili. 20  Ali on im je rekao: “Ja sam, ne bojte se!”+ 21  Stoga su ga s radošću uzeli u lađu i ubrzo su stigli na obalu prema kojoj su plovili.+ 22  Sutradan je narod koji je još uvijek bio na drugoj strani mora vidio da na obali nema lađe. Ranije je ondje bila jedna lađica, ali Isus se nije ukrcao u nju sa svojim učenicima, nego su njegovi učenici otplovili bez njega. 23  A neke lađe iz Tiberijade pristale su blizu mjesta na kojem je narod jeo kruh nakon što je Gospodin uputio zahvalu Bogu. 24  Kad je narod vidio da ondje nema ni Isusa ni njegovih učenika, ukrcali su se u lađe i otišli u Kafarnaum tražiti Isusa. 25  Našavši ga na drugoj strani mora, upitali su ga: “Učitelju*,+ kada si došao ovamo?” 26  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista vam kažem, vi me ne tražite zato što ste vidjeli čuda, nego zato što ste jeli onaj kruh i nasitili se.+ 27  Nemojte raditi za hranu koja propada, nego za hranu koja ne propada i koja donosi vječni život.+ Tu hranu dat će vam Sin Čovječji, jer on ima priznanje Oca, Boga.”+ 28  Nato su ga upitali: “Što trebamo činiti? Kako možemo vršiti djela koja su Bogu po volji?” 29  Isus im je odgovorio: “Ovo je djelo koje je Bogu po volji – trebate vjerovati u onoga koga je on poslao.”+ 30  A oni su ga upitali: “Kakav ćeš čudesan znak+ učiniti da ga vidimo i povjerujemo ti? Što ćeš učiniti? 31  Naši su preci jeli manu u pustinji,+ kao što je napisano: ‘Hranio ih je kruhom s neba.’”+ 32  A Isus im je rekao: “Zaista, zaista vam kažem, nije vam Mojsije dao pravi kruh s neba, nego vam moj Otac daje pravi kruh s neba. 33  Jer Božji je kruh onaj tko silazi s neba i daje život svijetu.” 34  Nato su mu rekli: “Gospodine, daj nam uvijek tog kruha.” 35  A Isus im je kazao: “Ja sam kruh života. Onaj tko dolazi k meni neće nikad ogladnjeti i onaj tko vjeruje u mene neće nikad ožednjeti.+ 36  Ali kao što sam vam rekao, vidjeli ste me, a ipak ne vjerujete.+ 37  Svi koje mi Otac daje doći će k meni i nikad neću otjerati onoga tko dođe k meni,+ 38  jer nisam sišao s neba+ da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.+ 39  A volja je onoga koji me poslao da ne izgubim nijednog od onih koje mi je dao, nego da ih uskrsnem+ u posljednji dan. 40  Jer volja je mog Oca da svatko tko prihvaća Sina i vjeruje u njega dobije vječni život,+ i ja ću ga uskrsnuti+ u posljednji dan.” 41  Nato su Židovi počeli gunđati protiv njega jer je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.”+ 42  I govorili su: “Nije li to Josipov sin Isus? Znamo mu i oca i majku.+ Kako on sad kaže: ‘Sišao sam s neba’?” 43  A Isus im je odvratio: “Prestanite gunđati! 44  Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac, koji me poslao.+ I ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.+ 45  U Prorocima je napisano: ‘Jehova* će ih sve poučavati.’+ Svatko tko sluša Oca i uči od njega, dolazi k meni. 46  To ne znači da je itko vidio Oca,+ osim onoga koji je došao od Boga. On je vidio Oca.+ 47  Zaista, zaista vam kažem, svatko tko vjeruje dobit će vječni život.+ 48  Ja sam kruh života.+ 49  Vaši su preci jeli manu u pustinji, a ipak su umrli.+ 50  No nitko tko jede kruh koji silazi s neba neće umrijeti. 51  Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako netko jede ovaj kruh, živjet će vječno. A taj je kruh moje tijelo koje ću dati za život svijeta.”+ 52  Tada su se Židovi počeli prepirati među sobom: “Kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo?” 53  Zato im je Isus rekao: “Zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina Čovječjeg i ne pijete njegovu krv, nećete dobiti život*.+ 54  Tko se hrani mojim tijelom i pije moju krv, dobit će vječni život, a ja ću ga uskrsnuti+ u posljednji dan. 55  Jer moje je tijelo prava hrana i moja je krv pravo piće. 56  Tko se hrani mojim tijelom i pije moju krv, ostaje ujedinjen sa mnom i ja s njim.+ 57  Kao što ja živim zahvaljujući živom Ocu koji me poslao, tako će i onaj tko se hrani mnome živjeti zahvaljujući meni.+ 58  Ovo je kruh koji je sišao s neba. On nije kao kruh koji su jeli vaši preci, pa su ipak umrli. Tko se hrani ovim kruhom, živjet će vječno.”+ 59  To je rekao dok je poučavao u sinagogi* u Kafarnaumu. 60  Kad su to čuli, mnogi njegovi učenici rekli su: “Ovo su sablažnjive riječi! Tko ga može slušati?” 61  A Isus je znao da njegovi učenici gunđaju zbog toga, pa ih je upitao: “Zar vas to sablažnjava? 62  A što biste rekli ako biste ugledali Sina Čovječjeg kako uzlazi onamo gdje je prije bio?+ 63  Duh daje život,+ tijelo ga ne može dati. Riječi koje sam vam govorio potječu od duha i daju život.+ 64  Ali neki među vama ne vjeruju.” Jer Isus je od početka znao tko su oni koji ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati.+ 65  I rekao je: “Zato sam vam kazao: ‘Nitko ne može doći k meni ako mu Otac to ne dopusti.’”+ 66  Zbog toga su se mnogi njegovi učenici vratili onome što su ostavili+ i više nisu išli s njim. 67  Stoga je Isus upitao dvanaestoricu: “Hoćete li i vi otići?” 68  A Šimun Petar mu je odgovorio: “Gospodine, kome ćemo otići?+ Ti imaš riječi vječnog života.+ 69  Mi vjerujemo i znamo da si ti sveti Božji Sin.”+ 70  Isus im je nato rekao: “Nisam li ja izabrao vas dvanaestoricu?+ Ipak, jedan je od vas klevetnik*.”+ 71  A govorio je o Judi, sinu Šimuna Iskariota. On ga je kasnije izdao iako je bio jedan od dvanaestorice.+

Bilješke

Oko 5 ili 6 kilometara. Stadij je imao 185 metara. Vidi dodatak B14.
Hebrejski: Rabbi. Titula kojom se iskazuje poštovanje i čast.
Dosl.: “nemate život u sebi”.
Moguće i: “na skupu”.
Ili: “đavo”.