Idi na sadržaj

Idi na kazalo

B11

Hramsko brdo u 1. stoljeću

 1. Dijelovi hrama

 2. 1 Svetinja nad svetinjama

 3. 2 Svetinja

 4. 3 Žrtvenik za žrtve paljenice

 5. 4 Lijevano more

 6. 5 Dvorište za svećenike

 7. 6 Dvorište za Izraelce

 8. 7 Dvorište za žene

 9. 8 Dvorište za neznabošce

 10. 9 Pregradni zid (soreg)

 11. 10 Kraljevski trijem

 12. 11 Salamunov trijem

 13. 12 Tvrđava Antonija