Idi na sadržaj

Idi na kazalo

3. PITANJE

Tko je napisao Bibliju?

“Mojsije [je] zapisao sve što je Jehova rekao.”

Izlazak 24:4

“Danijel je usnio san i imao viđenja dok je ležao na postelji. Potom je zapisao san i zabilježio sve što je vidio.”

Danijel 7:1

“Božju riječ, koju ste čuli od nas, niste prihvatili kao ljudsku riječ, nego kao Božju, što ona uistinu i jest.”

1. Solunjanima 2:13

“Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje.”

2. Timoteju 3:16

“Proročanstvo nikad nije poteklo od čovjeka, nego su ljudi, vođeni svetim duhom, govorili riječi koje su dolazile od Boga.”

2. Petrova 1:21