Idi na sadržaj

Idi na kazalo

B14–B

Novac

Težina novčanih jedinica iz hebrejskog dijela Biblije

gera (120 šekela)

0,57 g

10 gera = 1 beka

beka

5,7 g

2 beke = 1 šekel

pim

7,8 g

1 pim = 23 šekela

uteg težine jednog šekela

šekel

11,4 g

50 šekela = 1 mina

mina

570 g

60 mina = 1 talent

talent

34,2 kg

darik (perzijski, zlatni)

8,4 g

Ezra 8:27

Težina novčanih jedinica iz grčkog dijela Biblije

lepton (lepta) (židovski; bakreni ili brončani)

12 kvadranta

Luka 21:2

kvadrant (rimski; bakreni ili brončani)

2 lepte

Matej 5:26

as (rimski i provincijski; bakreni ili brončani)

4 kvadranta

Matej 10:29

denar (rimski; srebrni)

64 kvadranta

3,85 g

Matej 20:10

1 dnevnica (12 sati)

drahma (grčka; srebrna)

3,4 g

Luka 15:8

1 dnevnica (12 sati)

didrahma (grčka; srebrna)

2 drahme

6,8 g

Matej 17:24

2 dnevnice

antiohijska tetradrahma

tirska tetradrahma (tirski srebrni šekel)

tetradrahma (grčka; srebrna; nazivala se i srebrni stater)

4 drahme

13,6 g

Matej 17:27

4 dnevnice

mina

100 drahmi

340 g

Luka 19:13

= oko 100 dnevnica

talent

60 mina

20,4 kg

Matej 18:24

Otkrivenje 16:21

= oko 20 godišnjih plaća

libra (rimska)

327 g

Ivan 12:3

libra “skupocjenog mirisnog ulja, pravog nardovog ulja”