Ivan 9:1-41

9  Idući putem, Isus je vidio čovjeka koji je bio slijep od rođenja.  A njegovi su ga učenici upitali: “Učitelju*,+ zašto se ovaj čovjek rodio slijep – zbog svog grijeha ili grijeha svojih roditelja?”  Isus je odgovorio: “Nije sagriješio ni on ni njegovi roditelji, ali kad je već tako, na njemu će se očitovati Božja djela.+  Dok je još dan, moramo vršiti volju* onoga koji me poslao.+ Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.  Dok sam u svijetu, ja sam svjetlo svijeta.”+  Rekavši to, pljunuo je na zemlju i od pljuvačke napravio blato, pa je tim blatom namazao čovjeku oči+  i rekao mu: “Idi, operi se u kupalištu Siloamu.” (Siloam znači “poslan”.) Čovjek je otišao i oprao se, a kad se vratio, više nije bio slijep.+  A susjedi i oni koji su ga prije viđali kako prosi govorili su: “Nije li to onaj čovjek koji je ovdje sjedio i prosio?”  Jedni su govorili: “To je taj”, a drugi: “Nije, samo mu je sličan.” A čovjek je govorio: “Ja sam taj.” 10  Tada su ga upitali: “Kako to da sad vidiš?” 11  On je odgovorio: “Čovjek koji se zove Isus napravio je blato, namazao mi njime oči i rekao: ‘Idi na Siloam i operi se.’+ Tako sam otišao i oprao se, pa sam progledao.” 12  Nato su ga upitali: “Gdje je taj čovjek?” Odgovorio je: “Ne znam.” 13  Zatim su tog čovjeka koji je prije bio slijep odveli farizejima. 14  A tog dana kad je Isus napravio blato i vratio mu vid+ bila je subota*.+ 15  Tada su ga i farizeji počeli ispitivati kako je progledao. A on im je rekao: “Stavio mi je blato na oči i ja sam se oprao, pa sad vidim.” 16  Nato su neki farizeji rekli: “Tog čovjeka nije poslao Bog, jer ne drži subotu.”+ Ali drugi su rekli: “Kako bi grešnik mogao činiti takva čuda?”+ I došlo je do podjele među njima.+ 17  Zatim su ponovno upitali slijepca: “Što ti kažeš o tom čovjeku? Uostalom, tebi je vratio vid.” Odgovorio je: “On je prorok.” 18  No Židovi nisu vjerovali da je taj čovjek bio slijep i da je progledao, pa su pozvali njegove roditelje 19  i upitali ih: “Je li ovo vaš sin koji se, kako vi kažete, rodio slijep? Kako to da sada vidi?” 20  Tada su njegovi roditelji odgovorili: “Da, ovo je naš sin i rodio se slijep – to znamo. 21  Ali kako to da sada vidi, ne znamo, a ne znamo ni tko mu je vratio vid. Pitajte njega! Odrastao je, neka govori sam za sebe.” 22  Njegovi su roditelji to rekli zato što su se bojali Židova*.+ Naime, Židovi su se već dogovorili da izopće iz sinagoge svakoga tko Isusa prizna za Krista.+ 23  Zato su njegovi roditelji rekli: “Odrastao je, pitajte njega!” 24  Tada su po drugi put pozvali čovjeka koji je bio slijep i rekli mu: “Iskaži čast Bogu!* Mi znamo da je taj čovjek grešnik.” 25  A on je odvratio: “Je li grešnik, ne znam. Znam samo da sam bio slijep, a sada vidim.” 26  Tada su ga upitali: “Kako se to dogodilo? Kako ti je vratio vid?” 27  Odgovorio im je: “Već sam vam rekao, ali me niste slušali. Zašto to opet želite čuti? Zar i vi želite postati njegovi učenici?” 28  Nato su mu s prezirom rekli: “Ti si učenik tog čovjeka, a mi smo Mojsijevi učenici. 29  Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, ali ne znamo tko je ovoga poslao.” 30  Nato im je čovjek rekao: “Zaista je čudno što vi ne znate tko ga je poslao, a meni je on vratio vid. 31  Znamo da Bog ne uslišava grešnike,+ nego uslišava onoga tko je bogobojazan i vrši njegovu volju.+ 32  Još se nikad nije čulo da je netko vratio vid čovjeku koji je slijep od rođenja. 33  Da ga nije poslao Bog, ne bi mogao ništa učiniti.”+ 34  A oni su mu odvratili: “Zar ćeš ti nas učiti, a sav si se u grijesima rodio?” I izbacili su ga van.*+ 35  Isus je čuo da su ga izbacili. Kad ga je pronašao, upitao ga je: “Vjeruješ li u Sina Čovječjeg?” 36  Čovjek je odgovorio: “A tko je on, gospodine? Kaži mi, pa da povjerujem u njega.” 37  Isus mu je rekao: “Vidio si ga. Upravo razgovaraš s njim.” 38  Tada je on kazao: “Vjerujem u njega, Gospodine!” I poklonio mu se*. 39  A Isus je rekao: “Došao sam u svijet da bi se svijetu moglo suditi – da oni koji ne vide progledaju,+ a da oni koji vide oslijepe.”+ 40  To su čuli neki farizeji koji su bili ondje pa su ga upitali: “Zar smo i mi slijepi?” 41  Isus im je odgovorio: “Da ste slijepi, ne biste bili krivi za grijeh. Ali vi kažete: ‘Vidimo.’ Zato ostajete krivi za grijeh.”+

Bilješke

Hebrejski: Rabbi. Titula kojom se iskazuje poštovanje i čast.
Dosl.: “djela”.
Ili: “dan počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Po svemu sudeći, riječ je o židovskim vjerskim vođama.
Dosl.: “Daj slavu Bogu!” Tim se izrazom zahtijevalo od osobe da govori istinu.
Po svemu sudeći, izopćili su ga iz sinagoge.
Ili: “kleknuo je pred njega”.