مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا از دید خدا پورنوگرافی گناه است؟‏

آیا از دید خدا پورنوگرافی گناه است؟‏

بسیاری از مردم،‏ حتی افراد مذهبی پورنوگرافی را گناه نمی‌دانند.‏ آیا حق با آن‌هاست؟‏