مراجعه به متن

توضیح آیه‌های کتاب مقدّس

رومیان ۱۲:‏۲—‏«با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید»‏

رومیان ۱۲:‏۲—‏«با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید»‏

 ‏«دیگر همشکل این دنیا مشوید،‏ بلکه با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید تا بتوانید خواست نیکو،‏ پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۲‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید.‏

 ‏«رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید،‏ بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید.‏ آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده،‏ آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست،‏ کشف کنید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۲،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

مفهوم رومیان ۱۲:‏۲

 آن‌هایی که می‌خواهند خدا را خشنود کنند،‏ باید تأثیرات منفی دنیا را رد کنند و شخصیت خود را تغییر دهند.‏ خدا آن‌ها را مجبور به این کار نمی‌کند؛‏ آن‌ها به خاطر محبتشان به خدا و درک این که معیارهای او مفید و منطقی است،‏ این کار را انجام می‌دهند.‏—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷‏.‏

 ‏«دیگر همشکل این دنیا مشوید.‏»‏ در حقیقت،‏ «این دنیا» به جامعهٔ بشری اشاره دارد که معیارها،‏ اعمال و افکارش با ارزش‌ها یا طرز فکر خدا یکی نیست.‏ (‏۱یوحنا ۲:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ این دنیا با تأثیر مداوم خود،‏ رفتار و شخصیت انسان‌ها را شکل می‌دهد.‏ شخص برای این که خدا را به شیوهٔ مورد پسند او پرستش کند باید با تأثیرات این دنیا مقابله کند،‏ در غیر این صورت رفتارهایی را در خود پرورش می‌دهد که ناپسند بوده و به او صدمه می‌رساند و نارضایتی خدا را به دنبال دارد.‏—‏اِفِسُسیان ۲:‏۱-‏۳؛‏ ۴:‏۱۷-‏۱۹‏.‏

 ‏«با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید.‏»‏ شخص باید تلاش کند تا افکار و احساسات عمیقش را تغییر دهد.‏ واژهٔ یونانی‌ای که «دگرگون شدن» ترجمه شده است،‏ به تغییری کامل در ساختار یک چیز اشاره می‌کند؛‏ درست همان طور که یک کرم ابریشم به پروانه تبدیل می‌شود.‏ آن‌هایی که می‌خواهند خدا را بپرستند باید «شخصیت نو» را بر تن کنند.‏—‏اِفِسُسیان ۴:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ کولُسیان ۳:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

 ‏«خواست نیکو،‏ پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهید.‏»‏ خدا از پرستندگان خود می‌خواهد که به باورهای خود کاملاً یقین داشته باشند.‏ اگر شخص کلام خدا را مطالعه کند،‏ اصول آن را در زندگی به کار ببرد و فواید آن را تجربه کند،‏ می‌تواند به یقین برسد.‏ با این کار تشخیص می‌دهد که فرامین خدا بهترین است.‏—‏مزمور ۳۴:‏۸‏.‏

آیات پیرامون رومیان ۱۲:‏۲

 رومیان باب ۱۲ توضیح می‌دهد که پرستش مورد پسند خدا چیست.‏ این پرستش تمام جنبه‌های زندگی شخص را شامل می‌شود.‏ بنابراین شخص باید به جای تکیه بر احساسات و داشتن ایمانی کورکورانه از ‹قدرت استدلالش› استفاده کند.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۱،‏ ۳‏)‏ این باب شامل پندهایی عملی در رابطه با نشان دادن خصوصیات الٰهی،‏ نوع رفتار با دیگران و داشتن واکنشی مناسب در برابر بدرفتاری‌هاست.‏—‏رومیان ۱۲:‏۹-‏۲۱‏.‏