ما شاهدان یَهُوَه،‏ مردمی از صدها فرهنگ و زبان مختلف با پیشینه‌های گوناگون هستیم که اهداف مشترکمان در زندگی،‏ ما را متحد ساخته است.‏ هدف اصلی ما ستایش یَهُوَه خدا،‏ خدای کتاب مقدّس و آفریدگار عالم است.‏ به علاوه،‏ ما نهایت سعی خود را می‌کنیم که در زندگی‌مان عیسی مسیح را سرمشق قرار دهیم و افتخار می‌کنیم که پیرو او و مسیحی خوانده شویم.‏ هر یک از ما شاهدان یَهُوَه داوطلبانه وقت صرف می‌کند تا مردم را با کلام خدا و پادشاهی او آشنا کند‏.‏ ما شاهد یَهُوَه خوانده می‌شویم،‏ زیرا در مورد یَهُوَه خدا با مردم صحبت می‌کنیم.‏

در سایت ما جستجو کنید.‏ کتاب مقدّس را آنلاین بخوانید.‏ در مورد ما و اعتقاداتمان مطالب و اطلاعات بیشتری کسب کنید.‏