مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه مسیحی هستند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه مسیحی هستند؟‏

بله.‏ ما شاهدان یَهُوَه به دلایل زیر مسیحی هستیم:‏

  • ما می‌کوشیم تا به‌دقت به تعالیم عیسی مسیح عمل کنیم و رفتاری مانند او داشته باشیم.‏—‏۱پِطرُس ۲:‏۲۱‏.‏

  • ما معتقدیم که عیسی تنها راه نجات است زیرا در کلام خدا آمده است:‏ «هیچ نام دیگری زیر آسمان به انسان‌ها داده نشده است که از طریق آن نجات یابیم.‏»—‏اعمال ۴:‏۱۲‏.‏

  • وقتی کسی شاهد یَهُوَه می‌شود به نام عیسی تعمید می‌گیرد.‏—‏مَتّی ۲۸:‏۱۸،‏ ۱۹‏.‏

  • ما از طریق نام عیسی به خدا دعا می‌کنیم.‏—‏یوحنا ۱۵:‏۱۶‏.‏

  • ما اعتقاد داریم که خدا عیسی را به عنوان پادشاه تمام انسان‌ها منصوب کرده است.‏—‏۱تیموتائوس ۶:‏۱۵‏.‏

با این حال،‏ به چند دلیل با دیگر مذاهبی که مسیحی خوانده می‌شوند،‏ فرق داریم.‏ برای مثال،‏ کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که عیسی مخلوق خداست و با خدا برابر نیست یا به عبارتی دیگر به تثلیث یعنی خدای سه‌گانه تعلّق ندارد.‏ (‏مَرقُس ۱۲:‏۲۹‏)‏ بر اساس آیات کتاب مقدّس،‏ برخی از اعتقاداتمان چنین است:‏ ۱)‏ انسان دارای روح فناناپذیر نیست.‏ ۲)‏ خدا انسان‌ها را در آتش جهنم عذاب نمی‌دهد.‏ ۳)‏ آنانی که فعالیت‌های دینی را سرپرستی می‌کنند،‏ نباید طوری خطاب شوند که به نظر آید از دیگران برترند.‏—‏جامعه ۹:‏۵؛‏ اِرْمیا ۷:‏۳۰،‏ ۳۱؛‏ مَتّی ۲۳:‏۸-‏۱۰‏.‏