به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آنان برای اجرای موسیقی می‌آیند

آنان برای اجرای موسیقی می‌آیند

ارکستری متشکل از داوطلبانی از سراسر جهان.‏