مراجعه به متن

‏«شاهدان یَهُوَه» چرا به این نام خوانده می‌شوند؟‏

‏«شاهدان یَهُوَه» چرا به این نام خوانده می‌شوند؟‏

 یَهُوَه،‏ نام خدای یکتاست که در کتاب مقدّس آمده است.‏ (‏خروج ۶:‏۳؛‏ مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ شاهد نیز کسی است که عقاید یا حقایقی را اعلام می‌کند که به درستی آن‌ها متقاعد شده است.‏

 از این رو،‏ این نام نشان می‌دهد که ما شاهدان یَهُوَه مسیحیانی هستیم که حقایق را دربارهٔ یَهُوَه،‏ آفریدگار عالم اعلام می‌کنیم.‏ (‏مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ ما با شیوهٔ زندگی خود و با بیان آنچه از کتاب مقدّس آموخته‌ایم به دیگران شهادت می‌دهیم.‏—‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰-‏۱۲؛‏ ۱پِطرُس ۲:‏۱۲‏.‏