مراجعه به متن

آیا خدا در مکانی مشخص زندگی می‌کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ خدا در آسمان‌ها زندگی می‌کند.‏ توجه کنید که این آیات کتاب مقدّس چه می‌گویند:‏

 سلیمان پادشاه در دعایی گفت:‏«از سکونتگاه خود،‏ آسمان،‏ بشنو.»—‏۱ پادشاهان ۸:‏۴۳.‏

 عیسای مسیح به شاگردان خود آموخت که خدا را در دعاهایشان چنین خطاب کنند:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی.»—‏مَتّی ۶:‏۹‏.‏

 عیسی پس از رستاخیزش،‏ «به خود آسمان داخل شد و اکنون .‏.‏.‏ در برابر خدا حاضر است.‏»—‏عبرانیان ۹:‏۲۴

 این آیات نشان می‌دهد که یَهُوَه خدا شخصیتی واقعی است و در مکانی مشخص یعنی در آسمان زندگی می‌کند.‏