Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α6-Β

Πίνακας: Προφήτες και Βασιλιάδες του Ιούδα και του Ισραήλ (Μέρος 2)

Βασιλιάδες του Νότιου Βασιλείου (Συνέχεια)

777 Π.Κ.Χ.

Ιωθάμ: 16 χρόνια

762

Άχαζ: 16 χρόνια

746

Εζεκίας: 29 χρόνια

716

Μανασσής: 55 χρόνια

661

Αμών: 2 χρόνια

659

Ιωσίας: 31 χρόνια

628

Ιωάχαζ: 3 μήνες

Ιωακείμ: 11 χρόνια

618

Ιωαχίν: 3 μήνες, 10 ημέρες

617

Σεδεκίας: 11 χρόνια

607

Η Ιερουσαλήμ και ο ναός της καταστρέφονται από τους Βαβυλωνίους υπό τον Ναβουχοδονόσορα. Ο Σεδεκίας, ο τελευταίος επίγειος βασιλιάς της Δαβιδικής γραμμής, εκθρονίζεται

Βασιλιάδες του Βόρειου Βασιλείου (Συνέχεια)

περ. 803 Π.Κ.Χ.

Ζαχαρίας: 6 μήνες σύμφωνα με το Βιβλικό υπόμνημα

Ο Ζαχαρίας άρχισε να βασιλεύει κατά μία έννοια, αλλά προφανώς η βασιλεία του δεν εδραιώθηκε πλήρως πριν από περ. το 792

περ. 791

Σαλούμ: 1 μήνας

Μεναήμ: 10 χρόνια

περ. 780

Φεκαΐας: 2 χρόνια

περ. 778

Φεκά: 20 χρόνια

περ. 758

Ωσιέ: 9 χρόνια από περ. 748

περ. 748

Φαίνεται ότι ο Ωσιέ απέκτησε τον πλήρη έλεγχο ή ίσως έλαβε τη στήριξη του Ασσύριου μονάρχη Θεγλάθ-φελασάρ Γ΄ περ. το 748

740

Η Ασσυρία κατακτά τη Σαμάρεια, καθυποτάσσει τον Ισραήλ· το βόρειο δεκάφυλο βασίλειο του Ισραήλ φτάνει στο τέλος του

 • Πίνακας με τους Προφήτες

 • Ησαΐας

 • Μιχαίας

 • Σοφονίας

 • Ιερεμίας

 • Ναούμ

 • Αββακούμ

 • Δανιήλ

 • Ιεζεκιήλ

 • Αβδιού

 • Ωσηέ