Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α7-Β

Κύρια Γεγονότα της Επίγειας Ζωής του Ιησού—Έναρξη της Διακονίας του Ιησού

ΧΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

29, φθινόπωρο

Ιορδάνης Ποταμός, πιθανώς στη Βηθανία, ή εκεί κοντά, στην απέναντι πλευρά του Ιορδάνη

Ο Ιησούς βαφτίζεται και χρίεται· ο Ιεχωβά διακηρύττει ότι είναι ο Γιος του και τον επιδοκιμάζει

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Έρημος της Ιουδαίας

Πειρασμοί του Διαβόλου

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Βηθανία στην απέναντι πλευρά του Ιορδάνη

Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής προσδιορίζει τον Ιησού ως το Αρνί του Θεού· οι πρώτοι μαθητές του Ιησού

     

1:15, 29-51

Κανά της Γαλιλαίας· Καπερναούμ

Το πρώτο θαύμα σε γάμο, μετατρέπει το νερό σε κρασί· επισκέπτεται την Καπερναούμ

     

2:1-12

30, Πάσχα

Ιερουσαλήμ

Καθαρίζει τον ναό

     

2:13-25

Συνομιλεί με τον Νικόδημο

     

3:1-21

Ιουδαία· Αινών

Πηγαίνει στην ύπαιθρο της Ιουδαίας, οι μαθητές του βαφτίζουν· η τελευταία μαρτυρία του Ιωάννη για τον Ιησού

     

3:22-36

Τιβεριάδα· Ιουδαία

Ο Ιωάννης φυλακίζεται· ο Ιησούς φεύγει για τη Γαλιλαία

4:12· 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Συχάρ, στη Σαμάρεια

Καθ’ οδόν προς τη Γαλιλαία, διδάσκει τους Σαμαρείτες

     

4:4-43

Έρημος της Ιουδαίας