Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ευρετήριο Λέξεων της Αγίας Γραφής

Α

ΑΒΒΑ

, Ρω 8:15 φωνάζουμε: Α., Πατέρα!

ΑΒΕΛ

, Γε 4:8 ο Κάιν επιτέθηκε στον Ά.

Ματ 23:35 από το αίμα του δίκαιου Ά. ως

ΑΒΙΓΑΙΑ

, 1Σα 25:3 η Α. ήταν συνετή και όμορφη

ΑΒΟΗΘΗΤΟΣ

, Ψλ 40:17 Εγώ είμαι α. και φτωχός

ΑΒΡΑΑΜ

, Γε 21:12 ο Θεός είπε στον Α.: Άκουσέ την

2Χρ 20:7 του φίλου σου του Α.

Ματ 22:32 ο Θεός του Α., Θεός των ζωντανών

Ρω 4:3 Α. εκδήλωσε πίστη, υπολογίστηκε ως

ΑΒΥΣΣΟ

, Απ 11:7 θηρίο ανεβαίνει από την ά.

Απ 17:8 θηρίο πρόκειται να ανεβεί από την ά.

Απ 20:3 Τον έριξε στην ά.

ΑΓΑΘΟ

, Ρω 5:7 για α. ίσως τολμήσει να πεθάνει

ΑΓΑΠΑΕΙ

, 1Ιω 4:20 όποιος δεν α. αδελφό, δεν α. Θεό

ΑΓΑΠΑΜΕ

, 1Ιω 3:18 μην α. με γλώσσα, αλλά με έργα

ΑΓΑΠΑΣ

, Λευ 19:18 α. συνάνθρωπο όπως εαυτό σου

Δευ 6:5 να α. τον Ιεχωβά με όλη την καρδιά

Ματ 22:37 να α. τον Ιεχωβά με όλη την καρδιά

ΑΓΑΠΑΤΕ

, Ιωα 13:34 να α. ο ένας τον άλλον

Ιωα 14:15 Αν με α., θα τηρείτε

Ρω 13:8 Μην οφείλετε τίποτα, μόνο να α.

Κολ 3:19 Άντρες, να α. συζύγους σας

1Ιω 2:15 Μην α. ούτε τον κόσμο

ΑΓΑΠΗ

, Ασμ 8:6 α. ισχυρή όπως ο θάνατος

Ματ 24:12 α. περισσοτέρων θα ψυχρανθεί

Μαρ 10:21 Ιησούς ένιωσε α. για αυτόν

Ιωα 12:25 νιώθει α. για ζωή του την καταστρέφει

Ιωα 15:13 Κανείς δεν έχει α. μεγαλύτερη από

Ρω 8:39 μας χωρίσει από την α. του Θεού

Ρω 13:10 α., εκπλήρωση του νόμου

1Κο 8:1 γνώση υπερηφάνεια, α. εποικοδομεί

1Κο 13:2 χωρίς α. δεν είμαι τίποτα

1Κο 13:8 Η α. ποτέ δεν χάνεται

1Κο 13:13 το μεγαλύτερο είναι η α.

1Κο 16:14 όσα κάνετε να γίνονται με α.

2Κο 2:8 διαβεβαιώστε τον για την α. σας

Κολ 3:14 α., τέλειος δεσμός ενότητας

1Πε 4:8 έντονη α., επειδή α. καλύπτει

1Ιω 4:8 ο Θεός είναι α.

1Ιω 5:3 α. για Θεό σημαίνει να τηρούμε

Ιου 21 κρατήστε εαυτό σας στην α. Θεού

Απ 2:4 Άφησες α. που είχες πρώτα

ΑΓΑΠΗΣΕ

, Ιωα 3:16 Θεός α. κόσμο τόσο πολύ ώστε

Γα 2:20 Γιος του Θεού με α. και παρέδωσε

1Ιω 4:10 Δεν αγαπήσαμε Θεό, εκείνος μας α.

ΑΓΑΠΗΣΕΙ

, Ιωα 13:1 έχοντας α. δικούς του, τους αγάπησε ως το

ΑΓΑΠΗΤΟΣ

, Δα 9:23 είσαι πολύ α.

Ματ 3:17 ο Γιος μου, ο α.

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ

, Ησ 64:8 είμαστε πηλός, εσύ ο Α.

Ρω 9:21 Δεν έχει ο α. εξουσία;

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

, Μαλ 3:1 στέλνω τον α. μου

ΑΓΓΕΛΟ

, Δα 3:28 έστειλε τον ά. του και έσωσε

Ωσ 12:4 [Ο Ιακώβ] αναμετρήθηκε με έναν ά.

Πρ 12:11 έστειλε τον ά. του και με έσωσε

ΑΓΓΕΛΟΙ

, Γε 28:12 ά. ανέβαιναν και κατέβαιναν

Ματ 22:30 είναι όπως οι ά. στον ουρανό

1Πε 1:12 ά. επιθυμούν να εμβαθύνουν

ΑΓΓΕΛΟΣ

, 2Βα 19:35 ά. σκότωσε 185.000

Ψλ 34:7 ά. του Ιεχωβά στρατοπεδεύει γύρω

Πρ 5:19 ά. άνοιξε τις πόρτες της φυλακής

ΑΓΓΕΛΟΥΣ

, Ιώβ 4:18 βρίσκει λάθη στους α. του

Ματ 13:41 θα στείλει τους α. του και θα μαζέψουν

Ματ 24:31 θα στείλει α. και θα συγκεντρώσουν

1Κο 4:9 θεατρικό θέαμα σε α.

1Κο 6:3 Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε α.;

Εβρ 13:2 χωρίς να το γνωρίζουν φιλοξένησαν α.

Ιου 6 τους α. που δεν κράτησαν αρχική θέση

ΑΓΓΙΖΕΙ

, Παρ 6:29 όποιος την α., όχι ατιμώρητος

ΑΓΓΙΖΕΤΕ

, 2Κο 6:17 πάψτε να α. το ακάθαρτο

ΑΓΓΙΞΕ

, Ματ 8:3 τον ά. και είπε: Θέλω!

ΑΓΓΙΞΕΤΕ

, Ησ 52:11 μην α. τίποτα ακάθαρτο!

ΑΓΙΑ

, Εξ 26:33 στα Ά. και στα Ά. των Αγίων

ΑΓΙΑΣΑ

, 1Βα 9:3 Α. αυτόν τον οίκο

Ιερ 1:5 πριν γεννηθείς σε α.

ΑΓΙΑΣΜΟ

, Εβρ 12:14 Να επιδιώκετε α.

ΑΓΙΑΣΤΕΙ

, Λου 11:2 Πατέρα, ας α. το όνομά σου

ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ

, Εξ 25:8 να φτιάξουν α. για εμένα

Ψλ 73:17 μπήκα στο μεγαλειώδες α.

ΑΓΙΑΣΩ

, Ιεζ 36:23 Θα α. το μεγάλο όνομά μου

ΑΓΙΟΙ

, Λευ 19:2 είστε ά., επειδή είμαι άγιος

Δα 7:18 οι ά. θα λάβουν τη βασιλεία

1Πε 1:15 γίνετε ά. σε όλη τη διαγωγή

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

, Ψλ 51:11 μην αφαιρέσεις ά. από εμένα

Λου 1:35 Ά. θα σε επισκιάσει

Λου 3:22 ά. με μορφή σαν περιστέρι

Λου 11:13 Πατέρας δίνει ά. σε όσους ζητούν

Ιωα 14:26 ά. διδάξει και επαναφέρει στη μνήμη

Πρ 1:8 θα λάβετε δύναμη όταν το ά. έρθει

Πρ 2:4 γέμισαν όλοι ά.

Πρ 5:32 Θεός έδωσε ά. σε όσους υποτάσσονται

Εφ 4:30 μη στενοχωρείτε το ά. του Θεού

ΑΓΙΟΣ

, Απ 4:8 Ά., ά., ά. είναι ο Ιεχωβά Θεός

ΑΓΚΑΘΙ

, 2Κο 12:7 δόθηκε α. στη σάρκα

ΑΓΚΑΘΙΑ

, Μαρ 15:17 έπλεξαν στεφάνι από α.

ΑΓΚΑΛΙΑ

, Ησ 40:11 στην α. του θα τα κρατήσει

ΑΓΚΥΡΑ

, Εβρ 6:19 ελπίδα σαν ά. για την ψυχή

ΑΓΝΑ

, Αββ 1:13 Τα μάτια σου τόσο α. ώστε

ΑΓΝΟΙ

, Ματ 5:8 Ευτυχισμένοι οι α. στην καρδιά

ΑΓΝΟΙΑ

, 2Κο 2:11 δεν έχουμε ά. για τα σχέδιά του

1Τι 1:13 ενήργησα από ά.

ΑΓΟΡΑ

, Πρ 17:17 συζητάει λογικά στην α.

ΑΓΟΡΑΣΕΣ

, Απ 5:9 με το αίμα σου α. ανθρώπους

ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΤΕ

, 1Κο 7:23 Α. με αντίτιμο

ΑΓΟΡΙ

, Παρ 22:6 Εκπαίδευσε α.· και όταν γεράσει

Ησ 11:6 μικρό α. θα τα οδηγεί

ΑΓΡΙΕΛΙΑ

, Ρω 11:17 είσαι α., μπολιάστηκες

ΑΓΡΟΣ

, Ματ 13:38 ο α. είναι ο κόσμος

1Κο 3:9 είστε α. του Θεού υπό καλλιέργεια

ΑΓΡΟΥΣ

, Ιωα 4:35 δείτε τους α., ότι είναι λευκοί

ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ

, 1Πε 4:7 α. σε σχέση με προσευχές

ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ

, 2Κο 6:5 με νύχτες α., χωρίς τροφή

2Κο 11:27 σε νύχτες α. συχνά

ΑΓΡΥΠΝΟΙ

, Λου 21:36 να είστε ά. κάνοντας δέηση

1Κο 16:13 Να μένετε ά., σταθεροί στην πίστη

ΑΓΡΥΠΝΟΣ

, Απ 16:15 Ευτυχισμένος όποιος μένει ά.

ΑΓΩΝΑ

, Εκ 9:11 Δεν κερδίζουν πάντα ταχείς α.

1Τι 6:12 αγωνίζεσαι τον καλό α. της πίστης

2Τι 4:7 α., έχω τρέξει ως το τέρμα

ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ

, Λου 13:24 Να α. σθεναρά

Ιου 3 α. σκληρά για την πίστη

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

, Εφ 6:12 δεν α. ενάντια σε αίμα και

ΑΔΑΜ

, Γε 5:5 ο Α. έζησε 930 χρόνια, και πέθανε

1Κο 15:22 σε σχέση με τον Α. όλοι πεθαίνουν

1Κο 15:45 Ο τελευταίος Α. έγινε

1Τι 2:14 ο Α. δεν εξαπατήθηκε, αλλά η γυναίκα

ΑΔΕΙΑΣΕ

, Φλπ 2:7 ά. τον εαυτό του, μορφή δούλου

ΑΔΕΛΦΗ

, Δευ 27:22 όποιος πλαγιάσει με α. του

ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

, Ρω 12:10 Με α., νιώθετε στοργή

ΑΔΕΛΦΟ

, Παρ 18:24 φίλος πιστότερος από α.

ΑΔΕΛΦΟΙ

, Ματ 13:55 οι α. του Ιάκωβος, Ιωσήφ

Ματ 23:8 όλοι εσείς είστε α.

ΑΔΕΛΦΟΣ

, Παρ 17:17 α. που γεννήθηκε για καιρούς

1Κο 5:11 όποιον αποκαλείται α. και είναι ανήθικος

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

, 1Πε 2:17 να αγαπάτε ολόκληρη την α.

1Πε 5:9 ολόκληρη η α. σας

ΑΔΕΛΦΟΥΣ

, Ματ 25:40 ό,τι κάνατε για α. μου

ΑΔΗΣ

. Βλέπε ΤΑΦΟΣ.

ΑΔΙΑΚΟΠΑ

, Δα 6:16 τον οποίο υπηρετείς α.

Πρ 5:42 συνέχισαν α. να διδάσκουν

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ

, Γε 18:25 α. να ενεργήσεις με τρόπο

ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ

, 1Θε 4:8 δεν α. για άνθρωπο αλλά για

ΑΔΙΚΑ

, 1Πε 2:19 ευάρεστο αν υποφέρει ά.

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΙ

, Ρω 1:20 ώστε αυτοί είναι α.

ΑΔΙΚΗΘΕΙΤΕ

, 1Κο 6:7 διατεθειμένοι να α.

ΑΔΙΚΙΑ

, Ρω 9:14 α. στον Θεό; Ασφαλώς όχι!

ΑΔΙΚΟΙ

, 1Κο 6:9 ά. δεν θα κληρονομήσουν Βασιλεία

ΑΔΙΚΟΣ

, Δευ 32:4 ο Θεός δεν είναι ποτέ ά.

ΑΔΙΚΩΝ

, Πρ 24:15 ανάσταση α.

ΑΔΡΑΝΕΙΣ

, 2Πε 1:8 μη γίνετε α. ή άκαρποι

ΑΔΥΝΑΜΑ

, 1Κο 1:27 ο Θεός επέλεξε α.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

, Ρω 14:1 καλοδέχεστε όποιον έχει α.

Ρω 15:1 βαστάζουμε α. όσων δεν είναι δυνατοί

ΑΔΥΝΑΜΟ

, 1Πε 3:7 πιο α. σκεύος, το γυναικείο

ΑΔΥΝΑΜΟΣ

, 2Κο 12:10 όταν είμαι α., είμαι δυνατός

ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

, 1Θε 5:14 υποστηρίζετε α., μακρόθυμοι

ΑΔΥΝΑΤΟΝ

, Ιώβ 42:2 τίποτα δεν είναι α. για εσένα

Ματ 19:26 Για ανθρώπους είναι α., για τον Θεό

ΑΕΡΑ

, 1Κο 9:26 να μη χτυπώ τον α.

1Κο 14:9 θα μιλάτε στον α.

Εφ 2:2 άρχοντας της εξουσίας του α.

ΑΕΤΟΥ

, Ησ 40:31 Θα πετάξουν ψηλά σαν με φτερά α.

ΑΖΑΖΗΛ

, Λευ 16:8 Ααρών τραβήξει κλήρο για Α.

ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ

, Ματ 24:15 α. που προκαλεί

ΑΙΓΥΠΤΟ

, Ματ 2:15 Από την Α. κάλεσα τον γιο μου

ΑΙΜΑ

, Γε 9:4 α.—δεν πρέπει να φάτε

Λευ 7:26 Δεν πρέπει να φάτε καθόλου α.

Λευ 17:11 η ζωή της σάρκας είναι στο α.

Λευ 17:13 να χύσει το α., να το σκεπάσει με χώμα

Ψλ 72:14 το α. τους πολύτιμο στα μάτια του

Ιεζ 3:18 θα ζητήσω πίσω το α. του από εσένα

Ματ 26:28 αυτό σημαίνει το α. μου της διαθήκης

Ματ 27:25 Το α. του ας έρθει πάνω μας και στα

Πρ 15:29 να απέχετε από α.

Πρ 20:26 είμαι καθαρός από το α. όλων

Πρ 20:28 αγόρασε με το α. του ίδιου του Γιου του

1Πε 1:19 με το πολύτιμο α. του Χριστού

1Ιω 1:7 το α. του Ιησού μάς καθαρίζει από αμαρτία

Απ 18:24 σε αυτήν βρέθηκε το α. αγίων

ΑΙΜΑΤΟΣ

, Εφ 1:7 απελευθέρωση με λύτρο μέσω α.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

, Ματ 9:20 έπασχε από α. 12 χρόνια

ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧ

, Ψλ 146:1 Α.! Όλο μου το είναι ας

Απ 19:1 μεγάλο πλήθος έλεγε: Α.!

ΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΓΙΑΧ

, Ψλ 150:6 Καθετί που έχει πνοή ας α.

ΑΙΝΟΥ

, Νε 12:46 απόδοση α. και ευχαριστίας

ΑΙΝΟΥΜΕ

, Ψλ 147:1 πόσο ευχάριστο να τον α.!

ΑΙΡΕΣΕΙΣ

, 2Πε 2:1 εισάγουν καταστροφικές α.

ΑΙΡΕΣΗ

, Πρ 28:22 για αυτή την α. μιλούν εναντίον

Τιτ 3:10 να απορρίπτεις όποιον προάγει α.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

, Ιακ 5:17 Ηλίας, με α. σαν τα δικά μας

ΑΙΣΧΡΗ

, Εφ 5:4 α. διαγωγή ούτε ανόητα λόγια

ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΙΑ

, Κολ 3:8 να αποβάλετε την α.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

, Ψλ 20:5 Ας πραγματοποιήσει ο Ιεχωβά α.

ΑΙΤΙΑ

, Εκ 7:25 αναζητήσω την α. των πραγμάτων

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕΙ

, Λου 21:34 η ημέρα εκείνη σας α.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΜΕ

, 2Κο 10:5 α. κάθε σκέψη

ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

, Δα 12:2 θα ξυπνήσουν, μερικοί σε α.

Λου 18:30 περισσότερα σε αυτή την περίοδο, και α.

Ιωα 3:16 να μην καταστραφεί, αλλά να έχει α.

Ιωα 17:3 Αυτό σημαίνει α., να γνωρίζουν εσένα

Πρ 13:48 σωστή διάθεση για α.

Ρω 6:23 δώρο που δίνει ο Θεός είναι α.

1Τι 6:12 κράτησε γερά την α.

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

, Εκ 3:11 Έβαλε α. στην καρδιά τους

ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ

, Ρω 1:24 ο Θεός τούς παρέδωσε σε α.

Κολ 3:5 Νεκρώστε μέλη ως προς α.

ΑΚΑΘΑΡΤΟ

, Ιώβ 14:4 να βγάλει καθαρό από α.;

ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ

, Λευ 13:45 φωνάζει: Α., α.!

ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ

, 1Κο 14:33 δεν είναι Θεός α., αλλά

ΑΚΑΤΗΓΟΡΗΤΟΣ

, Τιτ 1:7 ο επίσκοπος να είναι α.

ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ

, Γε 18:14 τίποτα α. για τον Ιεχωβά

ΑΚΕΡΑΙΗ

, Ψλ 101:2 με α. καρδιά μέσα στο σπίτι

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

, 1Χρ 29:17 χαίρεσαι με την α.

Ιώβ 27:5 Ώσπου να πεθάνω, δεν θα απαρνηθώ α.

Ψλ 25:21 α. ας με διαφυλάττει

Ψλ 26:11 θα περπατώ με α.

ΑΚΜΗ

, 1Κο 7:36 περάσει την α. της νεότητας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ

, Ματ 4:20 άφησαν δίχτυα και τον α.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ

, Ματ 19:21 έλα να γίνεις α. μου

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

, Ιωα 10:27 πρόβατα ακούν φωνή, με α.

Απ 14:4 α. το Αρνί όπου πηγαίνει

ΑΚΟΥΕΙ

, Παρ 1:5 Ο σοφός α.

Λου 10:16 Όποιος α. εσάς α. εμένα

Ιακ 1:19 γρήγορος να α., αργός να μιλάει

ΑΚΟΥΜΕ

, Πρ 4:19 κρίνετε αν είναι δίκαιο να α. εσάς

ΑΚΟΥΣΟΥΝ

, Ιεζ 2:7 να πεις λόγια, είτε α. είτε όχι

Ρω 10:14 πώς θα α. αν δεν τους κηρύξει

ΑΚΟΥΤΕ

, Ματ 17:5 Γιος μου αγαπητός. Να τον α.

ΑΚΡΕΣ

, Λευ 23:22 μη θερίζετε τις ά. του αγρού

ΑΚΡΙΒΗ ΓΝΩΣΗ

, Ρω 10:2 όχι σύμφωνα με α.

1Τι 2:4 του οποίου θέλημα είναι να αποκτήσουν α.

ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ

, Κολ 3:10 προσωπικότητα μέσω α. ανανεώνεται

ΑΚΡΙΔΑ

, Ιωλ 1:4 Ό,τι άφησε η αχόρταγη α.

ΑΚΡΙΔΕΣ

, Ησ 40:22 οι κάτοικοι είναι σαν α.

ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΑ ΠΕΤΡΑ

, Ψλ 118:22 έχει γίνει η α.

Εφ 2:20 ο Ιησούς είναι η α.

ΑΚΥΛΑ

, Πρ 18:2 βρήκε κάποιον Ιουδαίο ονόματι Α.

ΑΛΑΛΟΥ

, Ησ 35:6 γλώσσα ά. θα φωνάζει από

ΑΛΑΤΙ

, Ματ 5:13 είστε το α. της γης

Κολ 4:6 λόγια καλοσυνάτα, καρυκευμένα με α.

ΑΛΑΤΙΟΥ

, Γε 19:26 έγινε στήλη α.

ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ

, Ματ 8:20 α. έχουν κρυψώνες, ο Γιος

ΑΛΕΤΡΙ

, Λου 9:62 το χέρι στο α., κοιτάζει πίσω

ΑΛΗΘΕΙΑ

, Ψλ 15:2 λέγοντας την α. μέσα του

Ψλ 119:160 α. είναι η ουσία του λόγου σου

Παρ 23:23 Αγόραζε την α., μην την πουλάς

Ιωα 4:24 να τον λατρεύουν με πνεύμα και α.

Ιωα 8:32 γνωρίσετε α. και α. σας ελευθερώσει

Ιωα 14:6 είμαι η οδός, η α. και η ζωή

Ιωα 16:13 πνεύμα θα σας οδηγήσει στην α.

Ιωα 17:17 ο λόγος σου είναι α.

Ιωα 18:38 Πιλάτος είπε: Τι είναι α.;

Εφ 4:25 να λέτε την α. στον πλησίον

2Πε 1:12 είστε εδραιωμένοι στην α.

3Ιω 4 τα παιδιά μου περπατούν στην α.

ΑΛΗΘΕΙΑΣ

, 2Κο 13:8 δεν κάνουμε τίποτα εναντίον α.

ΑΛΗΘΙΝΟ

, Ιωα 17:3 να γνωρίζουν εσένα, τον α. Θεό

ΑΛΙΜΟΝΟ

, Ησ 5:20 Α. σε όσους λένε το κακό καλό

1Κο 9:16 α. αν δεν διακηρύξω

Απ 12:12 Α. στη γη και στη θάλασσα

ΑΛΛΑΖΩ

, Μαλ 3:6 εγώ είμαι ο Ιεχωβά· δεν α.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

, Ιωα 10:16 ά., όχι από τη μάντρα

ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ

. Βλέπε ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧ.

ΑΛΟΓΟ

, Απ 6:2 λευκό ά. και αναβάτης

Απ 19:11 εμφανίστηκε ένα λευκό ά.

ΑΛΦΑ

, Απ 1:8 το Ά. και το Ωμέγα

ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ

, 1Βα 8:46 δεν υπάρχει κανείς να μην α.

ΑΜΑΡΤΗΣΑ

, 2Σα 12:13 Δαβίδ: Α. εναντίον του Ιεχωβά

ΑΜΑΡΤΗΣΕΙ

, Ρω 3:23 έχουν α. και υστερούν ως προς

1Ιω 2:1 αν κανείς α., έχουμε βοηθό

ΑΜΑΡΤΗΣΩ

, Γε 39:9 μεγάλο κακό και α. εναντίον

ΑΜΑΡΤΙΑ

, Γε 4:7 α. παραμονεύει στην πόρτα

Ψλ 32:1 Ευτυχισμένος εκείνος που του καλύφτηκε α.

Ψλ 38:18 με βασάνιζε η α. μου

Ησ 53:12 βάσταξε την α. πολλών

Ιερ 31:34 δεν θα θυμάμαι την α. τους

Ιεζ 33:14 αν ο πονηρός απομακρυνθεί από α.

Ματ 18:15 αδελφός διαπράξει α., πήγαινε

Ιωα 1:29 Αρνί Θεού αφαιρεί α. κόσμου!

Ρω 5:12 μέσω ενός μπήκε η α. στον

Ρω 6:14 α. δεν πρέπει να εξουσιάζει

Ρω 6:23 μισθός που πληρώνει α., θάνατος

Ιακ 4:17 Αν ξέρει το σωστό και δεν το κάνει, α.

1Ιω 1:7 αίμα Ιησού καθαρίζει από α.

1Ιω 5:17 Κάθε αδικία είναι α.

ΑΜΑΡΤΙΑΣ

, Μαρ 3:29 βλασφημήσει πνεύμα, ένοχος αιώνιας α.

ΑΜΑΡΤΙΕΣ

, Ησ 1:18 αν οι α. σας είναι κατακόκκινες

Ησ 38:17 Πέταξες πίσω σου α. μου

Πρ 3:19 Μετανοήστε να εξαλειφθούν α.

Ρω 3:25 συγχωρούσε α. που έγιναν

1Τι 5:24 α. άλλων φανερές αργότερα

Ιακ 5:15 αν διέπραξε α., θα συγχωρηθεί

ΑΜΑΡΤΩΛΟ

, Λου 15:7 χαρά για α. που μετανοεί

Λου 18:13 σπλαχνίσου με, τον α.

ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ

, Ψλ 1:5 δεν θα μείνουν α. στη σύναξη

Ρω 5:8 ενώ ήμασταν α., ο Χριστός πέθανε

ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ

, Ιωα 9:31 ο Θεός δεν ακούει α.

ΑΜΕΛΕΙΑ

, Ιερ 48:10 αποστολή του Ιεχωβά με α.!

Δα 6:4 δεν βρέθηκε α. στον Δανιήλ

ΑΜΗΝ

, Δευ 27:15 όλος ο λαός θα αποκριθεί: Α.!

1Κο 14:16 Α. στην ευχαριστήρια προσευχή σου

2Κο 1:20 μέσω αυτού λέμε Α. στον Θεό

ΑΜΜΟ

, Απ 20:8 αριθμός σαν ά. θάλασσας

ΑΜΜΟΥ

, Γε 22:17 πληθύνω απόγονο σαν κόκκους ά.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ

, Ρω 1:12 να ενθαρρυνθούμε α.

1Κο 7:5 Μη στερείτε, μόνο με α. συναίνεση

ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ

, Πρ 4:13 ήταν α. και συνηθισμένοι

ΑΜΠΕΛΙ

, Ματ 20:1 μισθώσει εργάτες για α. του

Ματ 21:28 Παιδί μου, πήγαινε να εργαστείς στο α.

Λου 20:9 φύτεψε α., ταξίδεψε σε ξένη χώρα

ΑΜΠΕΛΙΑ

, Ησ 65:21 θα φυτέψουν α., θα φάνε καρπό

ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ

, Ιακ 1:6 ζητάει με πίστη, χωρίς να α.

ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΤΕ

, Ματ 21:21 Αν έχετε πίστη και δεν α.

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ

, Ιου 22 έλεος σε μερικούς που έχουν α.

ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΕΣΤΕ

, 1Βα 18:21 Ως πότε θα α.;

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

, Παρ 13:12 προσδοκία α. αρρωσταίνει καρδιά

ΑΝΑΓΚΕΣ

, Ρω 12:13 μοιράζεστε σύμφωνα με α.

ΑΝΑΓΚΗ

, Ρω 13:5 Είναι α. να υποτάσσεστε

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

, 2Κο 6:9 άγνωστοι και όμως μας α.

ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ

, Ιωα 4:23 τέτοιους α. ο Πατέρας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

, 1Χρ 28:9 Αν τον α., θα τον βρεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ

, Ησ 55:6 Α. τον Ιεχωβά όσο μπορεί να

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ

, Πρ 17:27 για να α. τον Θεό

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

, Πρ 3:19 να έρθουν καιροί α.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΩ

, Ματ 11:28 Ελάτε, θα σας α.

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΩ

, Ησ 57:15 α. πνεύμα ταπεινών

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΙΣ

, 2Τι 1:6 να α. το χάρισμα του Θεού

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

, Μαρ 3:5 λύπη για την α. της καρδιάς

ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ

, 1Πε 4:15 α. στις υποθέσεις άλλων

ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΝΤΑΙ

, 1Τι 5:13 α. στις υποθέσεις άλλων

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

, 2Θε 1:7 όσοι υποφέρετε θα λάβετε α.

ΑΝΑΜΝΗΣΗ

, Λου 22:19 να το κάνετε σε α. μου

ΑΝΑΜΟΝΗ

, Λου 3:15 λαός βρισκόταν σε α.

Λου 21:26 λιποθυμούν από τον φόβο και την α.

ΑΝΑΝΙΑΣ

, Πρ 5:1 Α., με τη γυναίκα του τη Σαπφείρα

ΑΝΑΞΙΑ

, 1Κο 11:27 πίνει ποτήρι Κυρίου α.

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

, Εβρ 4:9 α. για τον λαό του

ΑΝΑΠΑΥΤΕΙΣ

, Δα 12:13 Θα α., αλλά θα σηκωθείς

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΣ

, Ιακ 1:8 είναι α., ασταθής

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

, 2Θε 2:6 λειτουργεί ως α.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

, Ματ 22:23 Σαδδουκαίοι, δεν υπάρχει α.

Ματ 22:30 στην α. ούτε παντρεύονται

Ιωα 5:29 θα βγουν σε α. ζωής

Ιωα 11:25 Εγώ είμαι η α. και η ζωή

Πρ 24:15 α. δικαίων και αδίκων

1Κο 15:13 Αν δεν υπάρχει α., Χριστός δεν αναστήθηκε

ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΣΑΙ

, Ψλ 37:8 μην α. και κάνεις κακές

ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ

, Ιωα 11:24 θα α. την τελευταία ημέρα

ΑΝΑΣΤΗΣΩ

, Ιωα 6:39 να τους α. την τελευταία ημέρα

ΑΝΑΤΟΛΗ

, Ησ 41:2 ήγειρε κάποιον από την α.

ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ

, Ησ 14:27 Ιεχωβά έβγαλε απόφαση, ποιος θα την α.;

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

, 2Κο 10:4 α. ισχυρά οχυρωμένων

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

, Εφ 5:3 ούτε να α. μεταξύ σας

ΑΝΑΦΟΡΑ

, Αρ 14:36 επέστρεψαν με αρνητική α.

ΑΝΔΡΕΙΑ

, 1Κο 16:13 να ενεργείτε με α.

ΑΝΕΒΕΙ

, Ιωα 3:13 κανείς δεν έχει α. στον ουρανό

ΑΝΕΜΟ

, Εκ 11:4 παρατηρεί ά. δεν θα σπείρει

Εφ 4:14 μεταφερόμαστε από κάθε ά. διδασκαλίας

ΑΝΕΜΟΙ

, Ματ 7:25 ά. χτύπησαν με ορμή το σπίτι

ΑΝΕΜΟΥΣ

, Απ 7:1 κρατούν τους τέσσερις α. γης

ΑΝΕΝΤΙΜΟ

, Παρ 15:27 α. κέρδος φέρνει συμφορά

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ

, Παρ 29:15 παιδί α. ντροπιάζει μητέρα

ΑΝΕΣΤΗΣΕ

, Πρ 2:24 Αλλά ο Θεός τον α.

ΑΝΕΧΕΣΑΙ

, Αββ 1:13 δεν α. την πονηρία

ΑΝΕΧΕΣΤΕ

, Εφ 4:2 α. ένας τον άλλον με αγάπη

ΑΝΕΧΟΜΑΙ

, 2Βα 10:16 δεν α. κανέναν ανταγωνισμό

ΑΝΕΧΤΗΚΕ

, Ρω 9:22 Θεός α. σκεύη οργής

ΑΝΗΚΕΤΕ

, 1Κο 6:19 δεν α. στον εαυτό σας

ΑΝΗΚΟΥΜΕ

, Ρω 14:8 είτε πεθαίνουμε, α. στον Ιεχωβά

ΑΝΗΣΥΧΕΙ

, 1Κο 7:32 ανύπαντρος α. για του Κυρίου

ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ

, Ησ 41:10 Μην α., γιατί εγώ είμαι ο Θεός

ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ

, Φλπ 4:6 Μην α. για τίποτα

ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΤΕ

, Ματ 6:34 μην α. για την αυριανή

Ματ 10:19 μην α. για το πώς θα μιλήσετε

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

, Παρ 12:25 α. καταβαρύνει την καρδιά

2Κο 11:28 α. για όλες τις εκκλησίες

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

, Μαρ 4:19 α. του συστήματος

Λου 8:14 παρασύρονται από τις α., τον πλούτο

Λου 21:34 μην καταβαρυνθεί η καρδιά από α.

1Κο 7:32 Θέλω να είστε απαλλαγμένοι από α.

ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ

, Λου 12:25 Ποιος μπορεί α. να προσθέσει πήχη

ΑΝΘΙΣΕΙ

, Ησ 35:1 έρημη πεδιάδα θα α. σαν σαφράνι

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ

, Αρ 35:6 πόλεις να καταφεύγει α.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

, 2Θε 2:3 αποκαλυφτεί ο ά.

ΑΝΝΑ

, Λου 2:36, 37 προφήτισσα Ά., 84 χρονών

ΑΝΟΗΣΙΑ

, Παρ 19:3 α. ανθρώπου διαστρέφει οδό

Παρ 22:15 α. συνδεδεμένη με καρδιά αγοριού

1Κο 3:19 σοφία του κόσμου α. για τον Θεό

ΑΝΟΗΣΙΕΣ

, Λου 24:11 τους φάνηκαν α.

ΑΝΟΗΤΟΣ

, Ψλ 14:1 α. λέει: Δεν υπάρχει Ιεχωβά

ΑΝΟΙΓΕΤΕ

, Ψλ 62:8 α. σε αυτόν την καρδιά σας

ΑΝΟΜΙΑ

, Ματ 24:12 επειδή θα αυξηθεί η α., η αγάπη

2Θε 2:7 η α. είναι μυστήριο, βρίσκεται σε δράση

ΑΝΟΜΙΑΣ

, Ματ 7:23 Φύγετε, εργάτες της α.!

ΑΝΟΜΟΥΣ

, Λου 22:37 Συγκαταλέχθηκε ανάμεσα σε α.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

, Γα 5:26 Ας μην προκαλούμε α.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

, Παρ 15:22 Χωρίς α. σχέδια αποτυγχάνουν

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

, Ματ 16:26 τι θα δώσει σε α. για ζωή;

ΑΝΤΑΜΕΙΨΕΙ

, Ρθ 2:12 Ας σε α. ο Ιεχωβά

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ

, Κολ 3:24 από Ιεχωβά θα λάβετε α.

ΑΝΤΑΞΙΑ

, Εφ 4:1 περπατάτε α. της κλήσης

Κολ 1:10 να περπατήσετε α. του Ιεχωβά

ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕΙ

, 2Θε 1:6 θα α. θλίψη σε εκείνους

ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩ

, Ψλ 116:12 Τι θα α. στον Ιεχωβά

Παρ 20:22 Μη λες: Θα α. κακό!

Ρω 12:19 εκδίκηση δική μου· εγώ θα α.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

, Δευ 17:18 πρέπει να γράψει α. Νόμου

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

, Ιώβ 31:34 Μήπως φοβόμουν α. πλήθους;

ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

, 2Θε 1:4 υπομονή και πίστη στις α.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ

, 1Κο 7:23 Αγοραστήκατε με α.

ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

, Παρ 24:21 μη συναναστρέφεσαι με α.

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ

, 1Ιω 2:18 έχουν εμφανιστεί πολλοί α.

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ

, 1Κο 7:32 α. ανησυχεί για τον Κύριο

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΥΣ

, 1Κο 7:8 Λέω σε α. και σε χήρες

ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΗ

, Ρω 12:9 Η αγάπη σας ας είναι α.

ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ

, Παρ 14:29 α. δείχνει ανοησία του

ΑΝΩΤΕΡΕΣ

, Ρω 13:1 ας υποτάσσεται στις α. εξουσίες

ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ

, Φλπ 2:3 θεωρείτε τους άλλους α.

ΑΞΙΕΣ

, Παρ 31:29 πολλές ά. γυναίκες, τις ξεπερνάς

ΑΞΙΖΕΤΕ

, Ματ 6:26 Δεν α. περισσότερο από αυτά;

ΑΞΙΟ

, Πρ 13:46 δεν κρίνετε εαυτό σας ά. αιώνιας

ΑΞΙΟΙ

, Πρ 5:41 χαρούμενοι επειδή είχαν θεωρηθεί ά.

2Θε 1:5 υπολογιστείτε ά. για τη Βασιλεία

ΑΞΙΟΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΟ

, Αρ 21:5 έχουμε σιχαθεί α. ψωμί

ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ

, 1Κο 15:19 πιο α. από όλους

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

, Ψλ 19:7 υπενθύμιση του Ιεχωβά α.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

, Τιτ 2:10 δείχνοντας απόλυτη α.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

, Ψλ 33:4 ό,τι κάνει ο Ιεχωβά, α.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ

, Εξ 18:21 να διαλέξεις α. άντρες

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ

, Ψλ 90:12 Δίδαξέ μας να α. ημέρες

ΑΞΙΟΣ

, Ματ 10:11 ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ά.

Ματ 10:37 για πατέρα παρά για εμένα δεν είναι ά.

Λου 15:19 Δεν είμαι ά. να αποκαλούμαι γιος σου

Εβρ 11:38 ο κόσμος δεν ήταν ά. τους

Απ 4:11 Ά. είσαι, Ιεχωβά, επειδή

ΑΞΙΟΤΙΜΗ

, 2Τι 2:20 σκεύη για α. χρήση

ΑΞΙΥΜΝΗΤΟΣ

, 1Χρ 16:25 Ιεχωβά, υπέρτατα α.

ΑΟΡΑΤΕΣ

, Ρω 1:20 α. ιδιότητες βλέπονται καθαρά

ΑΟΡΑΤΟ

, Εβρ 11:27 σαν να έβλεπε τον Α.

ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ

, Δευ 24:7 ο α. πρέπει να πεθάνει

ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ

, Λου 12:48 δόθηκε πολύ, πολύ θα α.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ

, Ιώβ 23:12 φύλαξα λόγια περισσότερο από όσο α.

ΑΠΑΛΛΑΧΤΕΙ

, Ρω 6:7 αυτός που πέθανε έχει α. από αμαρτία

ΑΠΑΝΤΑΤΕ

, Κολ 4:6 να ξέρετε πώς πρέπει να α.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

, Παρ 15:28 δίκαιος στοχάζεται προτού α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

, Παρ 15:1 α. με πραότητα διώχνει οργή

Παρ 15:23 άνθρωπος χαίρεται όταν δίνει σωστή α.

ΑΠΑΝΤΩ

, Ησ 65:24 Προτού φωνάξουν, θα α.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

, Ρω 12:3 μη σκέφτεται παραπάνω από όσο είναι α.

ΑΠΑΡΝΗΘΕΙ

, Ματ 16:24 ας α. εαυτό και ας σηκώσει

ΑΠΑΡΝΗΘΕΙΣ

, Μαρ 14:30 θα με α. τρεις φορές

ΑΠΑΡΝΟΥΝΤΑΙ

, Τιτ 1:16 α. τον Θεό με τα έργα τους

ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΗ

, Λου 10:40 Μάρθα α. με δουλειές

ΑΠΑΤΗ

, Λευ 19:13 Μη διαπράξεις α. σε βάρος

Εφ 4:25 έχετε αποβάλει την α., να λέτε την αλήθεια

ΑΠΑΤΗΣ

, Ψλ 34:13 προφύλαξε τα χείλη από λόγια α.

ΑΠΕΙΛΕΣ

, Εφ 6:9 να τους φέρεστε χωρίς α.

ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΜΕ

, Πρ 4:17 ας τους α. να μη μιλούν

ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ

, 1Πε 2:23 Όταν υπέφερε, δεν α.

ΑΠΕΙΡΟ

, Ψλ 19:7 κάνει τον ά. σοφό

ΑΠΕΙΡΟΙ

, Παρ 22:3 οι ά. υφίστανται τις συνέπειες

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

, Εσθ 4:14 θα έρθει από αλλού α.

Λου 21:28 πλησιάζει η α. σας

ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΟΣ

, Παρ 14:16 ο ανόητος είναι α.

ΑΠΕΦΕΥΓΑΝ

, Ησ 53:3 Ήταν καταφρονημένος, τον α.

ΑΠΙΣΤΟΥΣ

, 2Κο 6:14 όχι κάτω από ίδιο ζυγό με α.

ΑΠΙΣΤΩΝ

, 1Κο 6:6 στο δικαστήριο ενώπιον α.!

ΑΠΛΗΣΤΙΑ

, Κολ 3:5 α., η οποία είναι ειδωλολατρία

ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ

, Λου 12:15 φυλάγεστε από κάθε είδος α.

ΑΠΛΗΣΤΟΙ

, 1Κο 6:10 ά. δεν κληρονομούν Βασιλεία

ΑΠΛΗΣΤΟΣ

, 1Κο 5:11 όχι παρέα με όποιον είναι ά.

ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

, Εξ 23:26 οι γυναίκες δεν θα α.

ΑΠΟΓΝΩΣΗ

, Ησ 38:14 Ιεχωβά, βρίσκομαι σε α.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

, Ρω 5:5 η ελπίδα δεν οδηγεί σε α.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙ

, Ρω 9:33 όποιος στηρίζει πίστη σε αυτήν δεν θα α.

ΑΠΟΓΟΝΟ

, Γε 3:15 έχθρα ανάμεσα στον α. σου και

Γε 22:17 ασφαλώς θα πληθύνω τον α. σου

Γα 3:16 και στον α. σου, τον Χριστό

ΑΠΟΓΟΝΟΙ

, Γα 3:29 α. του Αβραάμ, κληρονόμοι

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ

, Πρ 17:3 α. με παραθέσεις

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΣ

, 1Κο 9:27 να μη γίνω α.

ΑΠΟΔΩΣΤΕ

, Ματ 22:21 Α. του Καίσαρα στον Καίσαρα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

, Εξ 21:36 πρέπει να δώσει α.

ΑΠΟΖΗΤΩ

, Ψλ 84:2 Με όλο μου το είναι α. Ιεχωβά

Φλπ 1:8 σας α. όλους

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΘΕΙΣ

, Παρ 24:10 αν α. ημέρα στενοχώριας, η δύναμη

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΘΕΙΤΕ

, 2Χρ 15:7 Εσείς όμως μην α.

ΑΠΟΚΑΛΥΦΤΕΙ

, Εφ 3:5 μυστικό έχει α. σε αγίους

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ

, 1Κο 2:10 σε εμάς έχει α. ο Θεός μέσω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΣ

, Ματ 11:25 α. σε παιδιά

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

, Ρω 8:19 προσδοκία για α. των γιων

ΑΠΟΚΑΜΝΕΙ

, Ησ 40:28 Δεν εξαντλείται ούτε α.

Ησ 40:28 Ο Ιεχωβά δεν α.

ΑΠΟΚΑΜΟΥΜΕ

, Γα 6:9 αν δεν α., θα θερίσουμε

ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΝΟΝΤΑΙ

, Κολ 3:21 για να μην α. τα παιδιά

ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

, Πρ 26:11 να τους εξαναγκάσω να α.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ

, Εξ 34:14 ο Ιεχωβά απαιτεί α.

Ασμ 8:6 α. ανυποχώρητη όπως ο Τάφος

ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ

, Παρ 18:13 α. προτού ακούσει

ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

, Λου 8:14 παρασύρονται από α.

ΑΠΟΛΛΩΣ

, Πρ 18:24 Α., εύγλωττος άντρας

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΙ

, Ψλ 49:7 δεν μπορεί να α. αδελφό

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΩ

, Ωσ 13:14 Από εξουσία Τάφου θα α.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ

, 1Κο 5:13 α. τον πονηρό από

ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ

, Λευ 19:9 τα α. του θερισμού σας

ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ

, Παρ 18:1 Όποιος α. επιζητεί

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ

, Ιερ 8:9 Έχουν α. λόγο Ιεχωβά

ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΟΣ

, 1Τι 4:15 να είσαι α. σε

ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

, 2Θε 2:3 αν δεν έρθει πρώτα η α.

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

, Παρ 11:9 ο α. καταστρέφει τον πλησίον

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

, Πρ 15:6 α. συγκεντρώθηκαν να

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

, 1Κο 15:9 είμαι ο πιο μικρός από α.

2Κο 11:5 υπερέξοχους α. σας

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

, Ματ 10:2 ονόματα των 12 α.

ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΕΤΕ

, 1Πε 2:15 α. όσους μιλούν από άγνοια

ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΣΤΕ

, Ρω 12:9 α. το πονηρό· προσκολλάστε στο καλό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

, Ησ 55:11 δεν θα επιστρέψει χωρίς α.

ΑΠΟΨΕΙΣ

, 1Βα 18:21 αμφιταλαντεύεστε σε δύο α.;

Ρω 14:1 μην κρίνετε προσωπικές α.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ

, Εκ 9:11 α. καταστάσεις σε όλους

ΑΡΑΡΑΤ

, Γε 8:4 κιβωτός κάθισε στα βουνά του Α.

ΑΡΓΗΣΕΙ

, Αββ 2:3 Δεν θα α.!

ΑΡΓΟΠΟΡΕΙ

, 2Πε 3:9 δεν α. ως προς την υπόσχεση

ΑΡΓΟΣ

, Ιακ 1:19 α. στο να μιλάει, α. σε θυμό

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

, Πρ 17:22 Ο Παύλος στο μέσο του Α.

ΑΡΕΣΤΑ

, Ιωα 8:29 κάνω πάντοτε όσα του είναι α.

ΑΡΚΕΤΟ

, 1Πε 4:3 α. καιρό δαπανήσατε στο παρελθόν

ΑΡΚΟΥΔΑ

, 1Σα 17:37 με έσωσε από λιοντάρι και α.

Ησ 11:7 αγελάδα και α. θα βόσκουν μαζί

ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ

, Απ 16:16 ονομάζεται στην εβραϊκή Α.

ΑΡΜΑΤΑ

, Κρ 4:13 900 ά. με σιδερένια δρεπάνια

2Βα 6:17 πύρινα ά. γύρω από τον Ελισαιέ

ΑΡΜΟΖΟΥΝ

, Λου 3:8 καρπούς που α. σε μετάνοια

ΑΡΜΟΝΙΚΑ

, Εφ 4:16 σώμα α. συναρμολογημένο

ΑΡΝΑΚΙ

, 2Σα 12:3 δεν είχε παρά ένα α.

ΑΡΝΕΙΣΑΙ

, Παρ 3:27 Μην α. το καλό σε εκείνους

ΑΡΝΗΘΩ

, Παρ 30:9 μη χορτάσω και σε α.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ

, Τιτ 2:8 μην πουν τίποτα α. για εμάς

ΑΡΝΙ

, Ιωα 1:29 Α. του Θεού που αφαιρεί αμαρτία

ΑΡΝΙΑ

, Ησ 40:11 θα συγκεντρώσει τα α.

Ιωα 21:15 με αγαπάς; Βόσκε τα α. μου

ΑΡΠΑΓΗ

, Εβρ 10:34 δεχτήκατε α. υπαρχόντων

ΑΡΡΕΝΑ

, Λευ 20:13 Αν άντρας πλαγιάσει με ά.

ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ

, Ησ 53:4 βάσταξε τις α. μας

ΑΡΡΩΣΤΟΣ

, Ησ 33:24 κανείς δεν θα λέει: Είμαι ά.

Ιακ 5:14 Είναι κανείς μεταξύ σας ά.;

ΑΡΤΕΜΙΣ

, Πρ 19:34 κραύγαζαν: Μεγάλη η Ά.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

, Ιου 9 ο Μιχαήλ, ο α., διαφώνησε με

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

, 1Θε 4:16 με φωνή α.

ΑΡΧΗ

, Ησ 46:10 Από την α. προλέγω την κατάληξη

Ματ 24:8 αυτά είναι α. βασανιστικών πόνων

ΑΡΧΗΣ

, Ζαχ 4:10 καταφρόνησε ημέρα μικρής α.;

ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

, Εβρ 2:17 ελεήμων και πιστός α.

ΑΡΧΟΝΤΑΣ

, Ησ 9:6 θα αποκληθεί Ά. Ειρήνης

Δα 4:17 ο Ύψιστος είναι Ά.

Δα 10:13 ά. της Περσίας εναντιωνόταν

Ιωα 12:31 ά. του κόσμου θα ριχτεί έξω

Ιωα 14:30 ά. κόσμου δεν έχει επιρροή

ΑΡΧΟΝΤΕΣ

, Ψλ 45:16 Θα τους διορίσεις ά. στη γη

Ησ 32:1 ά. θα κυβερνήσουν για κρίση

Ιωα 12:42 πολλοί ά. πίστεψαν στον

Πρ 4:26 ά. συγκεντρώθηκαν εναντίον Ιεχωβά

ΑΣΑΦΕΣ

, 1Κο 14:8 αν δώσει α. παράγγελμα, ποιος

ΑΣΗΜΑΝΤΑ

, 1Κο 1:28 Θεός επέλεξε τα α. πράγματα

ΑΣΗΜΑΝΤΟ

, 1Σα 2:8 Σηκώνει α. από χώμα

Ψλ 41:1 στοχαστικό ενδιαφέρον στον α.

ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ

, Ψλ 119:141 είμαι α., καταφρονημένος

ΑΣΗΜΙ

, Παρ 2:4 αν την αναζητάς σαν α.

Ιεζ 7:19 Θα ρίξουν α. τους στους δρόμους

Σοφ 1:18 Ούτε α. ούτε χρυσάφι θα τους σώσουν

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

, Ματ 9:35 θεραπεύοντας κάθε είδους α.

ΑΣΚΟΠΑ

, 1Κο 9:26 δεν τρέχω ά.

ΑΣΠΙΔΑ

, Ψλ 84:11 Ιεχωβά ήλιος και α.

Εφ 6:16 πάρτε τη μεγάλη α. της πίστης

ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ

, Γε 19:14 γαμπροί Λωτ νόμιζαν ότι α.

ΑΣΤΕΙΟ

, Παρ 26:19 Για α. το έκανα!

ΑΣΤΟΧΑΣΤΑ

, Παρ 12:18 α. λόγια, χτυπήματα σπαθιού

ΑΣΤΡΑ

, Ψλ 147:4 καλεί τα ά. ονομαστικά

Ματ 24:29 Αμέσως μετά τη θλίψη, ά. θα πέσουν

Απ 2:1 εφτά ά. στο δεξί του χέρι

ΑΣΤΡΑΠΗ

, Ματ 24:27 α. βγαίνει και λάμπει

Λου 10:18 Βλέπω Σατανά πεσμένο σαν α.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

, Ματ 2:1 ήρθαν στην Ιερουσαλήμ α.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

, 1Βα 4:25 ζούσαν με α., καθένας κάτω

Παρ 3:23 θα περπατάς με α.

Παρ 12:3 Κανείς δεν θα βρει α. στην πονηρία

Ησ 32:17 καρπός της δικαιοσύνης α.

Ωσ 2:18 θα κάνω να πλαγιάζουν με α.

Φλπ 3:1 γράφω τα ίδια, για δική σας α.

ΑΤΑΚΤΑ

, 2Θε 3:6 αδελφό που περπατάει ά.

ΑΤΑΚΤΟΥΣ

, 1Θε 5:14 να προειδοποιείτε τους ά.

ΑΥΘΑΔΕΙΑ

, Δευ 17:12 ενεργεί με α. και δεν ακούει

1Σα 15:23 το να προτρέχει με α. είναι όπως

Παρ 11:2 Όταν έρχεται η α.

ΑΥΘΑΔΕΙΣ

, Ψλ 19:13 συγκράτησέ τον από α. πράξεις

ΑΥΡΙΑΝΗ

, Παρ 27:1 Μην καυχιέσαι για α. ημέρα

ΑΥΡΙΟ

, 1Κο 15:32 φάμε και πιούμε, α. θα πεθάνουμε

ΑΥΤΑΡΚΗΣ

, Φλπ 4:11 έχω μάθει να είμαι α.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

, Παρ 14:16 ο ανόητος έχει α.

Παρ 28:1 δίκαιοι έχουν α. σαν λιοντάρι

ΑΦΕΛΗΣ

, Παρ 14:15 ο α. πιστεύει κάθε λόγο

ΑΦΗΣΕ

, Ματ 19:29 όποιος ά. σπίτια ή αγρούς

Ιωα 8:29 δεν με ά. μόνο μου, επειδή κάνω πάντοτε

ΑΦΗΣΤΕ

, Πρ 5:38 α. ήσυχους τους ανθρώπους

ΑΦΘΑΡΣΙΑ

, 1Κο 15:53 φθαρτό πρέπει να ντυθεί α.

ΑΦΘΑΡΤΟ

, 1Κο 15:42 ανασταίνεται κάτι ά.

ΑΦΘΟΝΙΑ

, Λου 6:45 από α. καρδιάς μιλάει στόμα

Λου 12:15 ακόμη και όταν έχει κανείς α., η ζωή του

Ιωα 10:10 να έχουν ζωή και να την έχουν με α.

ΑΦΥΣΙΚΕΣ

, Ιου 7 επιδίωξαν α. επιθυμίες

ΑΦΩΝΗ

, Ησ 53:7 σαν προβατίνα ά. σε κουρευτές

ΑΧΑΛΙΝΩΤΑ

, Ιώβ 6:3 τα λόγια μου ήταν α.

ΑΧΑΝ

, Ιη 7:1 ο Α. πήρε από αυτά

ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ

, Παρ 29:21 παραχαϊδεμένος θα γίνει α.

ΑΧΡΗΣΤΟ

, Ψλ 101:3 ά. μπροστά στα μάτια μου

ΑΧΡΗΣΤΟΙ

, Λου 17:10 Ά. δούλοι είμαστε

ΑΧΥΡΟ

, Ησ 65:25 λιοντάρι θα τρώει ά. όπως ταύρος

Σοφ 2:2 προτού περάσει η ημέρα σαν ά.

Ματ 7:3 ά. στο μάτι αδελφού, δεν βλέπεις δοκάρι

1Κο 3:12 Αν οικοδομεί στο θεμέλιο με ά.

Β

ΒΑΑΛ

, Ιερ 19:5 καίνε γιους για τον Β.

ΒΑΒΕΛ

, Γε 11:9 ονομάστηκε Β., επειδή εκεί

ΒΑΒΥΛΩΝΑ

, Ιερ 51:6 Φύγετε από τη Β.

Ιερ 51:37 η Β. θα γίνει σωρός από πέτρες

Απ 17:5 Β. η Μεγάλη, η μητέρα των

Απ 18:2 Έπεσε η Β. η Μεγάλη

ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ

, Ιερ 51:30 πολεμιστές Β. σταμάτησαν

ΒΑΘΙΑ

, 1Κο 2:10 πνεύμα διερευνά β. πράγματα Θεού

ΒΑΘΟΣ

, Ρω 11:33 β. πλούτου και σοφίας του Θεού

Εφ 3:18 να κατανοήσετε πλήρως το β.

ΒΑΙΘΗΛ

, Γε 28:19 ονόμασε τον τόπο Β.

ΒΑΛΑΑΜ

, Αρ 22:28 το γαϊδούρι είπε στον Β.

ΒΑΛΤΑΣΑΡ

, Δα 5:1 Ο βασιλιάς Β. παρέθεσε συμπόσιο

ΒΑΡΗ

, Γα 6:2 Να βαστάζετε ο ένας τα β. του άλλου

ΒΑΡΙΕΣ

, 1Ιω 5:3 οι εντολές του δεν είναι β.

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

, Πρ 9:27 ο Β. πρόστρεξε σε βοήθειά του

ΒΑΡΟΣ

, Ψλ 55:22 Ρίξε στον Ιεχωβά το β.

Πρ 15:28 μη σας προσθέσουμε παραπάνω β. εκτός

Εβρ 12:1 ας πετάξουμε κάθε β.

Απ 2:24 Δεν βάζω πάνω σας κανένα άλλο β.

ΒΑΡΟΥΧ

, Ιερ 45:2 ο Ιεχωβά λέει σχετικά με εσένα, Β.

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΑ

, Ματ 23:23 β. ζητήματα του Νόμου

ΒΑΣΑΝΑ

, 1Πε 5:9 γνωρίζοντας ότι τα ίδια β.

ΒΑΣΙΖΕΣΑΙ

, Παρ 3:5 μη β. στη δική σου κατανόηση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

, Ρω 2:20 τα β. της αλήθειας

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

, Εξ 19:6 Θα γίνετε β. ιερέων

Δα 2:44 Θεός του ουρανού θα εγκαθιδρύσει β.

Δα 7:14 σε αυτόν δόθηκε διακυβέρνηση και β.

Δα 7:18 άγιοι θα λάβουν τη β.

Ματ 6:10 Ας έρθει η Β.. Ας γίνει το θέλημα

Ματ 6:33 επιζητείτε πρώτα τη Β. και

Ματ 21:43 Β. θα δοθεί σε έθνος που παράγει

Ματ 25:34 Ελάτε, κληρονομήστε τη Β.

Λου 12:32 ευαρεστήθηκε να σας δώσει Β.

Λου 22:29 κάνω διαθήκη με εσάς για β.

Ιωα 18:36 Η Β. μου δεν είναι μέρος του κόσμου

Πρ 1:6 αυτόν τον καιρό αποκαθιστάς τη β.;

1Κο 15:24 όταν παραδώσει Β. στον Θεό

Γα 5:21 δεν θα κληρονομήσουν Β. Θεού

Κολ 1:13 μας μετέφερε στη β. του Γιου

Απ 1:6 μας έκανε β., ιερείς στον Θεό

Απ 11:15 β. του κόσμου έγινε Β.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΤΑ

, Ματ 4:8 Διάβολος έδειξε όλα τα β.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

, Ματ 24:14 καλά νέα Β. θα κηρυχτούν

ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

, Ρω 6:12 Μην αφήνετε να β. αμαρτία

1Κο 15:25 [Χριστός] πρέπει να β. ώσπου

ΒΑΣΙΛΕΨΕΙ

, Απ 11:15 θα β. στους αιώνες αιώνων

ΒΑΣΙΛΙΑ

, Ψλ 2:6 εγκατέστησα τον β. μου στη Σιών

Παρ 21:1 καρδιά β. σαν ρεύματα νερού

Ματ 27:29 Χαίρε, β. των Ιουδαίων!

Ιωα 19:15 Δεν έχουμε β. εκτός από Καίσαρα

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

, Λου 21:12 Θα σας φέρουν σε β.

Πρ 4:26 β. της γης παρατάχθηκαν

Απ 5:10 θα κυβερνήσουν τη γη ως β.

Απ 18:3 β. διέπραξαν σεξουαλική ανηθικότητα

ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ

, Παρ 22:29 επιδέξιος άνθρωπος θα σταθεί ενώπιον β.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ

, Κρ 21:25 δεν υπήρχε β. στον Ισραήλ

1Σα 23:17 εσύ θα γίνεις β., εγώ θα είμαι δεύτερος

Ησ 32:1 Β. θα βασιλέψει για δικαιοσύνη

Ζαχ 14:9 ο Ιεχωβά θα είναι Β. όλης της γης

Ματ 21:5 β. έρχεται ανεβασμένος σε γαϊδούρι

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

, Δα 11:40 ο β. θα έρθει εναντίον σαν θύελλα

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

, Δα 11:11 Ο β. θα εξοργιστεί

Δα 11:40 ο β. θα εμπλακεί σε σπρώξιμο

ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

, Δα 11:7 θα επιτεθεί στο φρούριο του β.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

, 1Βα 10:1 β. της Σεβά στον Σολομώντα

ΒΑΣΤΑΖΟΥΜΕ

, Ρω 15:1 οι δυνατοί να β. τις αδυναμίες

ΒΑΦΤΙΖΟΝΤΑΣ

, Ματ 28:19 κάντε μαθητές β. τους

ΒΑΦΤΙΣΜΑ

, Λου 3:3 β. που συμβόλιζε μετάνοια

1Πε 3:21 Το β. σώζει εσάς τώρα

ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ

, Ρω 6:4 θαφτήκαμε μέσω β.

ΒΑΦΤΙΣΤΕΙ

, Ματ 3:13 ο Ιησούς ήρθε να β. από τον

ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΑΝ

, Πρ 2:41 β. περίπου 3.000

ΒΑΦΤΙΣΤΩ

, Πρ 8:36 Τι με εμποδίζει να β.;

ΒΓΕΙΤΕ

, Ησ 52:11 β. από εκεί, μην αγγίξετε ακάθαρτο

Απ 18:4 Β. από αυτήν, λαέ μου

ΒΕΒΑΙΟΙ

, Εκ 7:14 να μην είναι β. για οτιδήποτε

ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ

, Φλπ 1:10 β. για τα πιο σπουδαία

1Θε 5:21 β. για όλα· κρατάτε γερά το καλό

ΒΕΒΗΛΩΝΕΤΑΙ

, Ιεζ 39:7 δεν θα β. πια το όνομά μου

ΒΕΛΗ

, Ψλ 127:4 Σαν β. στο χέρι κραταιού άντρα

ΒΕΣΕΛΕΗΛ

, Εξ 31:2 επέλεξα τον Β.

ΒΗΘΛΕΕΜ

, Μιχ 5:2 Β. Εφραθά, από εσένα θα

ΒΗΘ-ΣΑΒΕΕ

, 2Σα 11:3 Β., σύζυγος του Ουρία

ΒΗΜΑ

, Ιερ 10:23 δεν ανήκει να κατευθύνει το β. του

Γα 6:1 αν κάποιος κάνει εσφαλμένο β.

ΒΙΑ

, Γε 6:11 η γη ήταν γεμάτη β.

Ψλ 11:5 μισεί όποιον αγαπάει τη β.

Ψλ 72:14 Από καταδυνάστευση και β. θα σώσει

ΒΙΑΖΕΤΑΙ

, Παρ 29:20 άνθρωπο που β. να μιλήσει;

ΒΙΑΙΟΥΣ

, Ψλ 5:6 Ιεχωβά απεχθάνεται β., δόλιους

ΒΙΑΣΤΙΚΑ

, Παρ 19:2 όποιος ενεργεί β. αμαρτάνει

ΒΙΒΛΙΑ

, Εκ 12:12 Το να γράφει πολλά β. δεν έχει τέλος

Πρ 19:19 έκαψαν τα β. τους ενώπιον όλων

ΒΙΒΛΙΟ

, Εξ 32:33 θα τον σβήσω από το β. μου

Ιη 1:8 το β. του Νόμου να μην απομακρυνθεί

Μαλ 3:16 β. ενθύμησης γράφτηκε

Απ 20:15 δεν βρέθηκε γραμμένος στο β. της ζωής

ΒΛΑΒΗ

, Ησ 11:9 Δεν θα προξενούν β. ούτε

ΒΛΑΣΤΟ

, Ιερ 23:5 θα εγείρω για Δαβίδ δίκαιο β.

ΒΛΑΣΦΗΜΗΣΕΙ

, Μαρ 3:29 β. εναντίον πνεύματος

ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

, 2Κο 4:18 όχι όσα β. αλλά όσα δεν β.

ΒΛΕΠΟΥΝ

, Κολ 3:22 όχι μόνο όταν σας β.

ΒΟΓΚΟΥΝ

, Ιεζ 9:4 ανθρώπων που στενάζουν και β.

ΒΟΔΙ

, Παρ 7:22 σαν β. που το πηγαίνουν για σφάξιμο

ΒΟΗΘΕΙΑ

, Ψλ 46:1 β. που βρίσκεται εύκολα σε

ΒΟΗΘΟ

, Ιωα 14:16 θα σας δώσει έναν άλλον β.

ΒΟΗΘΟΣ

, Ιωα 14:26 ο β., το άγιο πνεύμα, θα διδάξει

ΒΟΣΚΕ

, Ιωα 21:17 Ιησούς είπε: Β. τα προβατάκια μου

ΒΟΣΚΟ

, Ματ 9:36 σαν πρόβατα χωρίς β.

ΒΟΣΚΟΣ

, Ησ 40:11 Σαν β. θα φροντίσει κοπάδι του

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

, Ησ 30:23 ζωντανά σε ευρύχωρα β.

ΒΟΥΝΑ

, Γε 7:20 νερά υψώθηκαν πάνω από β.

ΒΟΥΝΟ

, Ψλ 24:3 Ποιος θα ανεβεί στο β. του Ιεχωβά;

Ησ 2:3 ας ανεβούμε στο β. του Ιεχωβά

Ησ 11:9 Δεν θα προξενούν βλάβη στο άγιο β.

Δα 2:35 έγινε μεγάλο β., γέμισε τη γη

ΒΡΑΒΕΙΟ

, 1Κο 9:24 μόνο ένας λαβαίνει το β.

Κολ 2:18 μη σας στερήσει το β. κανείς

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

, Ιωα 12:38 β. του Ιεχωβά αποκαλύφτηκε;

ΒΡΑΧΟ

, Ματ 7:24 έχτισε σπίτι στον β.

ΒΡΑΧΟΣ

, Δευ 32:4 Ο Β., ενέργειες τέλειες

ΒΡΕΦΟΣ

, 2Τι 3:15 από β. γνωρίζεις

ΒΡΟΧΗ

, Γε 7:12 β. έπεφτε 40 ημέρες

Δευ 11:14 φθινοπωρινή β. και ανοιξιάτικη β.

Δευ 32:2 διδασκαλία θα πέσει σαν β.

Ησ 55:10 β. και χιόνι δεν επιστρέφουν μέχρι

Ματ 5:45 β. σε δικαίους και αδίκους

ΒΩΜΟ

, Πρ 17:23 έναν β. Στον Άγνωστο Θεό

Γ

ΓΑΒΑΩΝ

, Ιη 9:3 κάτοικοι της Γ. άκουσαν

ΓΑΒΡΙΗΛ

, Λου 1:19 Γ., στέκομαι κοντά στον Θεό

ΓΑΪΔΟΥΡΙ

, Αρ 22:28 ο Ιεχωβά έκανε το γ. να μιλήσει

Ζαχ 9:9 Ο βασιλιάς σου ανεβασμένος σε γ.

ΓΑΛΑ

, Εξ 3:8 γη όπου ρέει γ. και μέλι

Ησ 60:16 θα πιεις γ. εθνών

Εβρ 5:12 άτομα που χρειάζονται γ.

1Πε 2:2 λαχταράτε το ανόθευτο γ.

ΓΑΜΑΛΙΗΛ

, Πρ 22:3 Σπούδασα στα πόδια του Γ.

ΓΑΜΗΛΙΟ

, Ματ 22:2 βασιλιά που έκανε γ. συμπόσιο

Ιωα 2:1 γ. συμπόσιο στην Κανά

ΓΑΜΟ

, Απ 19:7 έχει έρθει η ώρα για γ. Αρνιού

ΓΑΜΟΣ

, Εβρ 13:4 γ. άξιος τιμής μεταξύ όλων

ΓΑΡΓΑΛΟΥΝ

, 2Τι 4:3 γ. τα αφτιά

ΓΕΔΕΩΝ

, Κρ 7:20 Σπαθί του Ιεχωβά και του Γ.!

ΓΕΕΝΝΑ

, Ματ 10:28 καταστρέψει ψυχή, σώμα στη Γ.

ΓΕΛΑΣΕ

, Γε 18:13 Γιατί γ. η Σάρρα;

ΓΕΛΑΣΕΙ

, Ψλ 2:4 ενθρονισμένος στους ουρανούς θα γ.

ΓΕΛΙΟ

, Παρ 14:13 και στο γ. πονάει η καρδιά

ΓΕΜΙΣΕΤΕ

, Γε 1:28 να γ. τη γη και να την καθυποτάξετε

ΓΕΝΕΘΛΙΑ

, Γε 40:20 ο Φαραώ είχε τα γ. του

ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ

, Ματ 14:6 στη γιορτή των γ. του Ηρώδη

ΓΕΝΙΑ

, Ματ 24:34 γ. δεν θα παρέλθει

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΑ

, Δευ 15:8 να ανοίξεις το χέρι γ.

Παρ 11:24 δίνει γ., καταλήγει με περισσότερα

Ιακ 1:5 ας ζητάει από τον Θεό, δίνει γ.

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟ

, Παρ 11:25 γ. άτομο θα ευημερεί

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΙ

, 1Τι 6:18 να είναι γ., να μοιράζονται

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

, Ψλ 51:5 Γ. ένοχος σφάλματος

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ

, Ιώβ 14:1 γ. από γυναίκα λιγόχρονος

ΓΕΝΝΗΣΕ

, Ησ 66:7 Προτού νιώσει πόνους τοκετού, γ.

ΓΕΝΝΗΣΗ

, 1Πε 1:3 νέα γ. σε μια ζωντανή ελπίδα

ΓΕΡΑΣΑ

, Ψλ 37:25 Νέος ήμουν και γ.

ΓΕΥΤΕΙ

, 1Πε 2:3 έχετε γ. ότι Κύριος δείχνει καλοσύνη

ΓΕΥΤΕΙΤΕ

, Ψλ 34:8 Γ. ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός

ΓΕΥΤΗΚΑΝ

, Εβρ 6:4 γ. την ουράνια δωρεά

ΓΗ

, Γε 1:28 να γεμίσετε τη γ. και να την

Εξ 9:29 η γ. ανήκει στον Ιεχωβά

Ιώβ 38:4 όταν θεμελίωσα τη γ.;

Ψλ 104:5 η γ. δεν θα μετατοπιστεί

Ψλ 115:16 τη γ. έδωσε στους ανθρώπους

Παρ 2:21 ευθείς θα κατοικήσουν στη γ.

Ησ 45:18 έπλασε τη γ. για να κατοικείται

Ησ 66:8 Θα γεννηθεί γ. σε μία ημέρα;

Ματ 5:5 πράοι θα κληρονομήσουν τη γ.

ΓΗΡΑΤΕΙΑ

, Ψλ 71:9 Μη με απορρίψεις στα γ.

Ψλ 92:14 και στα γ. θα ακμάζουν

ΓΗΣ

, Ψλ 37:11 Οι πράοι κάτοχοι της γ.

Ψλ 37:29 Οι δίκαιοι κάτοχοι της γ.

ΓΙΑΤΡΕΙΑ

, 2Χρ 36:16 μέχρι που δεν υπήρχε γ.

Παρ 12:18 η γλώσσα των σοφών είναι γ.

ΓΙΑΤΡΕΥΕΙ

, Ψλ 147:3 Γ. συντετριμμένη καρδιά

ΓΙΑΤΡΕΨΕ

, Λου 9:11 γ. όσους είχαν ανάγκη θεραπείας

ΓΙΑΤΡΟ

, Λου 5:31 Δεν χρειάζονται γ. οι υγιείς

ΓΙΑΧ

, Εξ 15:2 ισχύς μου και δύναμή μου ο Γ.

Ησ 12:2 ο Γ. Ιεχωβά η ισχύς μου

ΓΙΕΖΙ

, 2Βα 5:20 Γ. είπε: θα τρέξω πίσω του

ΓΙΝΩ

, Εξ 3:14 Θα γ. αυτό που επιλέγω να γ.

ΓΙΟ

, Ψλ 2:12 Τιμήστε τον γ., αλλιώς ο Θεός

Παρ 13:24 δεν χρησιμοποιεί ραβδί, μισεί τον γ. του

ΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

, Δα 7:13 με τα σύννεφα, έμοιαζε με γ.

ΓΙΟΙ

, Γε 6:2 γ. Θεού έπαιρναν συζύγους

1Σα 8:3 οι γ. του δεν περπάτησαν στις οδούς του

Ιώβ 38:7 γ. Θεού επευφημούσαν

Ησ 54:13 γ. σου θα διδάσκονται από Ιεχωβά

Ρω 8:14 όσοι οδηγούνται από πνεύμα, γ. του Θεού

ΓΙΟΡΤΕΣ

, Λευ 23:4 οι εποχιακές γ. του Ιεχωβά

ΓΙΟΣ

, Παρ 15:20 σοφός γ. κάνει πατέρα να χαίρεται

Ματ 3:17 Αυτός είναι ο Γ. μου ο αγαπητός

Λου 15:13 νεότερος γ. κατασπατάλησε περιουσία

ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

, Ματ 10:23 μέχρι να έρθει ο Γ.

ΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

, Λου 21:27 δουν Γ. να έρχεται

ΓΙΟΥΣ

, Ησ 66:8 Σιών γέννησε τους γ. της

ΓΚΡΕΜΙΖΕΙΣ

, Ρω 14:20 Μην γ. έργο του Θεού

ΓΚΡΙΖΑ

, Παρ 16:31 γ. μαλλιά στεφάνι ωραιότητας

ΓΛΕΝΤΙΑ

, Ρω 13:13 όχι ξέφρενα γ. και μεθύσια

Γα 5:21 μεθύσια, ξέφρενα γ. και

ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ

, 1Θε 2:7 φερθήκαμε με γ., σαν μητέρα

ΓΛΩΣΣΑ

, Γε 11:7 να συγχύσουμε τη γ.

Ψλ 34:13 προφύλαξε γ. από κακό

Ησ 35:6 γ. άλαλου θα φωνάζει από χαρά

Ησ 50:4 Ιεχωβά μού έδωσε γ. διδαγμένων

Σοφ 3:9 θα δώσω στους λαούς νέα, καθαρή γ.

Ιακ 1:26 δεν χαλιναγωγεί γ. του

Ιακ 3:8 κανείς δεν μπορεί να δαμάσει γ.

ΓΛΩΣΣΑΣ

, Παρ 18:21 Θάνατος, ζωή στη δύναμη γ.

ΓΛΩΣΣΕΣ

, Ζαχ 8:23 10 άντρες από όλες τις γ.

Πρ 2:4 άρχισαν να μιλούν διάφορες γ.

1Κο 13:8 αν υπάρχουν γ., θα πάψουν

1Κο 14:22 γ., σημείο για απίστους

Απ 7:9 από όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γ.

ΓΝΩΡΙΣΕ

, Γα 4:9 τώρα που σας γ. ο Θεός

ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΙΕΧΩΒΑ

, Εξ 7:5 οι Αιγύπτιοι θα γ.

Ιεζ 39:7 τα έθνη θα γ.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ

, Ιερ 31:34 Γ. Ιεχωβά! όλοι θα γνωρίζουν

ΓΝΩΣΗ

, Παρ 2:10 γ. γίνει ευχάριστη για την ψυχή

Παρ 24:5 με γ. άνθρωπος αυξάνει δύναμή του

Ησ 11:9 γη θα γεμίσει από γ. Ιεχωβά

Δα 12:4 αληθινή γ. θα γίνει άφθονη

Ωσ 4:6 Επειδή απέρριψες τη γ.

Μαλ 2:7 χείλη ιερέα περιφρουρούν τη γ.

1Κο 8:1 γ. κάνει κάποιον υπερήφανο, αγάπη

ΓΝΩΣΗΣ

, Παρ 1:7 φόβος Ιεχωβά αρχή γ.

Ησ 5:13 θα πάει εξορία λόγω έλλειψης γ.

Λου 11:52 αφαιρέσατε το κλειδί της γ.

ΓΟΓΓΥΖΟΥΝ

, Αρ 14:27 γ. οι Ισραηλίτες εναντίον μου

ΓΟΓΓΥΣΜΟΥΣ

, Φλπ 2:14 κάνετε τα πάντα χωρίς γ.

ΓΟΓΓΥΣΤΕΣ

, 1Κο 10:10 Ούτε να είστε γ.

Ιου 16 Αυτοί είναι γ.

ΓΟΗΤΕΙΑ

, Παρ 31:30 γ. ψεύτικη, ομορφιά εφήμερη

ΓΟΛΓΟΘΑΣ

, Ιωα 19:17 Κρανίου Τόπο, στην εβραϊκή Γ.

ΓΟΛΙΑΘ

, 1Σα 17:4 πρόμαχος· λεγόταν Γ.

ΓΟΜΟΡΡΑ

, Γε 19:24 θειάφι και φωτιά στα Γ.

ΓΟΝΕΙΣ

, Λου 18:29 άφησε γ. χάρη της Βασιλείας

Λου 21:16 θα σας παραδώσουν και γ.

2Κο 12:14 γ. αποταμιεύουν για παιδιά

Εφ 6:1 υπακούτε στους γ. σας

Κολ 3:20 υπακούτε στους γ. στο καθετί

ΓΟΥΡΟΥΝΙ

, 2Πε 2:22 γ. κυλίστηκε στον βούρκο

ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ

, Λου 8:33 δαίμονες μπήκαν στα γ.

Λου 15:15 τον έστειλε να βόσκει γ.

ΓΡΑΜΜΕΝΑ

, 1Κο 4:6 Μην προχωρείτε πέρα από γ.

ΓΡΑΦΕΣ

, Ματ 22:29 δεν γνωρίζετε τις Γ.

Λου 24:32 καιγόταν καρδιά καθώς άνοιγε τις Γ.

Πρ 17:2 συζητούσε λογικά από τις Γ.

Πρ 17:11 εξετάζοντας τις Γ. καθημερινά

Ρω 15:4 μέσω παρηγοριάς από τις Γ.

ΓΡΑΦΗ

, 2Τι 3:16 Όλη η Γ. είναι θεόπνευστη

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ

, Ρω 15:4 όσα γ. στο παρελθόν

ΓΡΟΝΘΟΚΟΠΩ

, 1Κο 9:27 γ. σώμα, οδηγώ ως δούλο

ΓΥΝΑΙΚΑ

, Γε 2:24 θα προσκολληθεί στη γ. του

Γε 3:15 έχθρα ανάμεσα σε εσένα και στη γ.

Εκ 7:26 Πικρότερη από θάνατο είναι γ. που

Απ 12:1 γ. ντυμένη με τον ήλιο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

, Δευ 31:12 Συγκεντρώστε λαό, άντρες, γ.

Παρ 31:3 Μη δώσεις το σφρίγος σου σε γ.

Εφ 5:22 γ. ας υποτάσσονται σε συζύγους

Εφ 5:28 να αγαπούν γ. τους όπως σώμα τους

Δ

ΔΑΒΙΔ

, 1Σα 16:13 Ο Σαμουήλ έχρισε τον Δ.

Λου 1:32 τον θρόνο του Δ. του πατέρα του

Πρ 2:34 ο Δ. δεν ανέβηκε στους ουρανούς

ΔΑΓΚΩΝΕΤΕ

, Γα 5:15 Αν δ. ο ένας τον άλλον

ΔΑΙΜΟΝΑ

, Πρ 16:16 είχε ένα πνεύμα, δ. μαντείας

ΔΑΙΜΟΝΕΣ

, 1Κο 10:20 έθνη θυσιάζουν σε δ.

Ιακ 2:19 δ. πιστεύουν και φρίττουν

ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

, Ματ 8:28 δύο δ. που έβγαιναν

ΔΑΙΜΟΝΩΝ

, 1Κο 10:21 μην τρώτε από τραπέζι δ.

ΔΑΚΡΥ

, Απ 21:4 θα εξαλείψει κάθε δ. από μάτια

ΔΑΚΡΥΑ

, 2Βα 20:5 Άκουσα προσευχή, είδα τα δ. σου

Ψλ 6:6 μουσκεύω κρεβάτι μου με δ.

Ψλ 126:5 σπέρνουν με δ. θα θερίσουν με

Εκ 4:1 δ. καταπιεσμένων, κανείς δεν παρηγορούσε

Πρ 20:19 υπηρετώντας τον Κύριο με δ.

Πρ 20:31 νουθετώ τον καθέναν σας με δ.

Εβρ 5:7 Χριστός πρόσφερε ικεσίες με δ.

ΔΑΝΕΙΖΕΙ

, Παρ 19:17 εύνοια σε ασήμαντο δ. Ιεχωβά

ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ

, Ψλ 37:21 πονηρός δ. δεν ξεπληρώνει

Παρ 22:7 όποιος δ. είναι δούλος του δανειστή

ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ

, Λου 6:35 δ. μη ελπίζοντας να πάρετε

ΔΑΝΕΙΟΥ

, Παρ 11:15 Όποιος γίνεται εγγυητής δ.

ΔΑΠΑΝΗ

, Λου 14:28 πρώτα να υπολογίσει τη δ.

ΔΑΠΑΝΗΘΩ

, 2Κο 12:15 με ευχαρίστηση θα δ.

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

, Ψλ 119:99 περισσότερη ενόραση από δ.

Εφ 4:11 μερικούς ως ποιμένες και δ.

ΔΑΧΤΥΛΟ

, Εξ 8:19 Είναι το δ. του Θεού!

Εξ 31:18 πλάκες γραμμένες με το δ. του Θεού

ΔΕΗΣΕΙΣ

, 1Τι 2:1 αναπέμπονται δ., προσευχές

Εβρ 5:7 Χριστός πρόσφερε δ., ικεσίες

ΔΕΗΣΗ

, Ιακ 5:16 δ. του δίκαιου

ΔΕΘΕΙ

, Ματ 16:19 ό,τι δέσεις στη γη θα δ. στους

ΔΕΙ

, Ιωα 1:18 Κανένας δεν έχει δ. τον Θεό

Ιωα 14:9 έχει δ. εμένα, έχει δ. τον Πατέρα

ΔΕΙΛΙΑΣ

, 2Τι 1:7 ο Θεός δεν έδωσε πνεύμα δ.

ΔΕΙΝΑ

, Γε 34:1 Η Δ. συνήθιζε να κάνει παρέα

ΔΕΙΠΝΟ

, 1Κο 11:20 να φάτε το Δ. του Κυρίου

ΔΕΙΧΝΕΙ

, Ιωα 5:20 Πατέρας δ. στον Γιο όσα κάνει

ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

, Εξ 34:28 Εκείνος έγραψε τις Δ.

ΔΕΚΑΤΑ

, Μαλ 3:10 Φέρτε τα δ. στην αποθήκη

ΔΕΚΑΤΟ

, Νε 10:38 Λευίτες προσφέρουν δ. από δ.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ

, Εξ 22:22 μην ταλαιπωρήσετε παιδί που δ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΕΡΑ

, Ψλ 68:5 Πατέρας για αυτούς που δ.

ΔΕΝΤΡΑ

, Ησ 61:3 αποκληθούν δ. δικαιοσύνης

Ιεζ 47:12 Κάθε είδους δ. θα φύονται στις όχθες

Απ 22:14 εξουσία να πάνε στα δ. της ζωής

ΔΕΝΤΡΟ

, Γε 2:9 δ. της γνώσης, καλού και κακού

Γε 2:9 δ. της ζωής στη μέση

Ψλ 1:3 είναι σαν δ. δίπλα σε νερό

Δα 4:14 Κόψτε το δ. και τα κλαδιά του

Απ 2:7 θα επιτρέψω να φάει από δ. ζωής

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ

, Εξ 35:35 Τους γέμισε δ. για το έργο

ΔΕΣΜΟ

, Εφ 4:3 με τον ενωτικό δ. της ειρήνης

ΔΕΣΜΟΣ

, Κολ 3:14 αγάπη, τέλειος δ. ενότητας

ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΥ

, Πρ 16:26 θεμέλια δ. σείστηκαν

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΑΝΑΤΟ

, Απ 2:11 ανέγγιχτος από τον δ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

, Απ 20:6 δ. δεν έχει εξουσία

Απ 20:14 Αυτός είναι ο δ., η λίμνη της φωτιάς

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

, Ιώβ 2:10 Μόνο καλά θα δ. από Θεό;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ

, Κολ 1:16 μέσω αυτού δ. όλα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

, Γε 1:1 Στην αρχή ο Θεός δ.

Ησ 45:18 δεν δ. τη γη μάταια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΣ

, Απ 4:11 δ. τα πάντα λόγω θελήματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

, Ρω 1:20 βλέπονται από δ. κόσμου

Ρω 8:20 δ. υποτάχθηκε στη ματαιότητα με ελπίδα

2Κο 5:17 σε ενότητα με τον Χριστό, είναι νέα δ.

Κολ 1:23 κηρύχτηκαν σε όλη τη δ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

, Απ 3:14 η αρχή της δ. του Θεού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

, Εκ 12:1 Να θυμάσαι τον Δ. στη νιότη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ

, Ψλ 104:30 Αν στείλεις πνεύμα, δ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

, Ιερ 8:6 επιστρέφουν στη δ. πορεία

ΔΗΝΑΡΙΑ

, Λου 7:41 ο ένας χρωστούσε 500 δ.

ΔΙΑ

, Πρ 14:12 τον Βαρνάβα Δ., τον Παύλο Ερμή

ΔΙΑΒΑΖΕΙ

, Δευ 17:19 το δ. όλες τις ημέρες

ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

, Πρ 8:30 Καταλαβαίνεις αυτά που δ.;

ΔΙΑΒΟΛΟ

, Ματ 25:41 αιώνια φωτιά για τον Δ.

Ιωα 8:44 είστε από τον πατέρα σας τον Δ.

Εφ 4:27 μη δίνετε στον Δ. ευκαιρία

Ιακ 4:7 εναντιωθείτε στον Δ., και θα φύγει

ΔΙΑΒΟΛΟΣ

, Λου 4:6 ο Δ. είπε: εξουσία έχει παραδοθεί σε εμένα

Λου 8:12 Δ. αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά

1Πε 5:8 ο Δ., γυρίζει σαν λιοντάρι που βρυχιέται

Απ 12:12 Αλίμονο επειδή ο Δ. κατέβηκε

Απ 20:10 ο Δ. ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς

ΔΙΑΒΟΛΟΥ

, Εφ 6:11 σταθεροί ενάντια σε πράξεις Δ.

1Ιω 3:8 να διαλύσει τα έργα του Δ.

ΔΙΑΓΩΓΗ

, 1Πε 2:12 διατηρείτε καλή δ. στα έθνη

ΔΙΑΓΩΓΗΣ

, Γα 6:16 περπατούν εύτακτα με κανόνα δ.

1Πε 3:1 κερδηθούν χωρίς λόγια μέσω της δ.

1Πε 3:16 να ντροπιαστούν λόγω της καλής σας δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

, 1Χρ 15:13 δεν μάθαμε τη σωστή δ.

ΔΙΑΖΕΥΧΘΕΙ

, Ματ 19:9 δ. εκτός εξαιτίας ανηθικότητας

Μαρ 10:11 Όποιος δ. γυναίκα και παντρευτεί

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

, Μαλ 2:16 εγώ μισώ το δ.

ΔΙΑΘΕΣΗ

, Φλπ 2:20 κανέναν με δ. σαν τη δική του

ΔΙΑΘΗΚΗ

, Γε 15:18 ο Ιεχωβά έκανε δ. με τον Άβραμ

Ιερ 31:31 θα κάνω νέα δ.

Λου 22:20 νέα δ. με βάση το αίμα μου

Λου 22:29 κάνω δ. με εσάς, όπως ο Πατέρας μου

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

, Ρω 16:17 προσέχετε όσους προξενούν δ.

1Κο 1:10 να μην υπάρχουν δ. μεταξύ σας

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

, Ματ 10:35 ήρθα να προξενήσω δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

, Ρω 10:10 δημόσια δ. για σωτηρία

Εβρ 10:23 κρατάμε γερά τη δημόσια δ. της ελπίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΧΤΕΙ

, Εξ 9:16 να κάνω να δ. το όνομά μου

ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ

, Ρω 16:4 έχουν δ. τράχηλό τους για

ΔΙΑΚΟΝΙΑ

, Πρ 20:24 τελειώσω την πορεία και τη δ.

Ρω 11:13 δοξάζω τη δ. μου

2Κο 4:1 τη δ. μέσω του ελέους

2Κο 6:3 μην καταλογιστεί σφάλμα στη δ.

1Τι 1:12 με θεώρησε πιστό αναθέτοντάς μου δ.

2Τι 4:5 επιτέλεσε τη δ. σου πλήρως

ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ

, 1Τι 3:8 οι δ. πρέπει να

ΔΙΑΚΟΝΟ

, 2Κο 6:4 συνιστούμε εαυτό ως δ. Θεού

ΔΙΑΚΟΝΟΙ

, 2Κο 3:6 έδωσε προσόντα να είμαστε δ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

, 1Σα 2:11 αγόρι έγινε δ. του Ιεχωβά

ΔΙΑΚΟΝΟΥΣΑΝ

, Δα 7:10 χιλιάδες τον δ.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

, Λευ 11:47 δ. ανάμεσα στο ακάθαρτο και

Ματ 24:15 ο αναγνώστης ας ασκεί δ.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

, Δα 4:34 η δ. του είναι δ. αιώνια

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

, Ησ 9:7 αύξηση δ. όχι τέλος

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

, Δευ 30:19 πρέπει να δ. τη ζωή

ΔΙΑΛΕΞΤΕ

, Ιη 24:15 δ. ποιον θα υπηρετείτε

ΔΙΑΝΟΙΑ

, Ματ 22:37 αγαπάς τον Ιεχωβά με όλη τη δ.

Ρω 7:25 με τη δ. μου είμαι δούλος του νόμου του

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

, Λου 10:21 τα έκρυψες από δ.

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙΣ

, Παρ 19:18 Να δ. τον γιο όσο υπάρχει ελπίδα

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙΣ

, Παρ 23:13 Μη διστάσεις να δ. το αγόρι

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

, Παρ 1:7 ανόητοι καταφρονούν σοφία και δ.

Παρ 3:11 μην απορρίπτεις τη δ. του Ιεχωβά

Εβρ 12:11 καμιά δ. δεν φαίνεται να φέρνει χαρά

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΩ

, Ιερ 30:11 Θα σε δ. όσο χρειάζεται

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΩ

, Απ 3:19 δ. εκείνους για τους οποίους νιώθω στοργή

ΔΙΑΠΛΑΘΕΣΤΕ

, Ρω 12:2 μη δ. από το σύστημα

1Πε 1:14 μη δ. σύμφωνα με επιθυμίες

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

, Δα 6:4 ούτε αμέλεια ούτε δ. στον Δανιήλ

ΔΙΑΦΟΡΑ

, Μαλ 3:18 θα δείτε δ. ανάμεσα σε δίκαιο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

, Εφ 1:10 για μια δ.

ΔΙΔΑΞΕ

, Ψλ 143:10 Δ. με να κάνω το θέλημά σου

ΔΙΔΑΞΩ

, Ψλ 32:8 θα σε δ. την οδό

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

, Ρω 15:4 γράφτηκαν για τη δ. μας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

, Ματ 7:28 πλήθη έκπληκτα με τρόπο δ.

ΔΙΔΑΣΚΕ

, Παρ 9:9 Δ. τον δίκαιο και θα αυξήσει

Ματ 7:29 δ. ως άτομο που έχει εξουσία

ΔΙΔΑΣΚΕΙ

, Εσδ 7:10 Έσδρας ετοίμασε καρδιά να δ.

Ησ 48:17 σε δ. για την ωφέλειά σου

1Τι 2:12 Δεν επιτρέπω σε γυναίκα να δ.

ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ

, Ρω 2:21 δ. άλλον, δεν δ. τον εαυτό σου;

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

, Ησ 54:13 γιοι σου θα δ. από Ιεχωβά

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ

, Ματ 28:20 δ. τους να τηρούν όλα

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

, Ιερ 31:34 δεν θα δ. ο καθένας αδελφό

Ματ 15:9 δ. ως δόγματα εντολές ανθρώπων

ΔΙΔΑΣΚΩ

, Ιωα 7:16 Αυτά που δ. δεν είναι δικά μου

ΔΙΕΙΣΔΥΣΑΝ

, Ιου 4 δ. ανάμεσά σας κάποιοι

ΔΙΕΝΕΞΗ

, Παρ 15:18 μακρόθυμος κατευνάζει δ.

ΔΙΕΞΟΔΟ

, 1Κο 10:13 θα προμηθεύσει και τη δ.

ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΝ

, Παρ 25:2 δόξα βασιλιάδων δ. ζήτημα

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

, 1Κο 12:30 δεν είναι όλοι δ.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

, 1Κο 14:40 με ευπρέπεια και με δ.

ΔΙΚΑΙΟ

, Ψλ 37:25 δεν είδα δ. εγκαταλειμμένο

ΔΙΚΑΙΟΙ

, Ψλ 72:7 θα ακμάζουν οι δ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ

, Ιωα 15:22 δεν έχουν δ. για αμαρτία

Ιου 4 δ. για έκλυτη διαγωγή

ΔΙΚΑΙΟΣ

, Ψλ 141:5 Αν με χτυπήσει δ., θα είναι

Παρ 24:16 δ. ίσως πέσει εφτά φορές

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

, Γε 15:6 του το υπολόγισε ως δ.

Ιώβ 40:8 Θα αμφισβητήσεις τη δ. μου;

Ψλ 37:28 ο Ιεχωβά αγαπάει τη δ.

Ψλ 45:7 Αγάπησες δ., μίσησες ανομία

Παρ 29:4 Με δ. βασιλιάς φέρνει σταθερότητα

Ησ 26:9 κάτοικοι μαθαίνουν δ.

Ησ 32:1 Βασιλιάς θα βασιλέψει για δ.

Ησ 60:17 δ. ως εργοδηγούς σου

Μιχ 6:8 να ασκείς δ., να αγαπάς οσιότητα

Σοφ 2:3 Εκζητείτε δ., εκζητείτε πραότητα

Λου 18:7 δεν θα κάνει ο Θεός να αποδοθεί δ.;

Πρ 28:4 η Δ. δεν τον άφησε να ζήσει

2Πε 3:13 σε αυτά δ. θα κατοικεί

ΔΙΚΑΙΟΥ

, Ψλ 34:19 Πολλές οι ταλαιπωρίες του δ.

ΔΙΚΑΙΟΥΣ

, 1Πε 3:12 μάτια Ιεχωβά στραμμένα στους δ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

, Ιεζ 21:27 εκείνος που έχει νόμιμο δ.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

, Μαρ 13:9 Θα σας παραδώσουν σε δ.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

, Δα 7:10 Το Δ. κάθισε

1Κο 6:6 αδελφός πηγαίνει αδελφό στο δ.

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

, Λου 18:2 δ. δεν είχε φόβο Θεού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑ

, Ιωα 19:13 ο Πιλάτος κάθισε στη δ.

Ρω 14:10 θα σταθούμε στη δ. του Θεού

ΔΙΝΕΙ

, Πρ 20:35 Μεγαλύτερη ευτυχία όταν δ.

ΔΙΟΡΘΩΝΕ

, Δευ 8:5 όπως άνθρωπος τον γιο, έτσι δ. ο Ιεχωβά

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙΣ

, Ψλ 94:12 Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που δ.

ΔΙΟΡΘΩΝΕΣΤΕ

, 2Κο 13:11 να χαίρεστε, να δ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

, Γα 6:1 να τον δ. με πνεύμα πραότητας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

, Εφ 4:12 με προοπτική τη δ. των αγίων

ΔΙΧΤΥΑ

, Λου 5:4 ρίξτε τα δ. να πιάσετε ψάρια

ΔΙΨΑΕΙ

, Ιωα 7:37 Αν κανείς δ., ας έρθει

ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΙ

, Ησ 55:1 Ελάτε, εσείς οι δ.

ΔΙΨΑΣΟΥΝ

, Ησ 49:10 ούτε θα δ.

ΔΙΩΓΜΟ

, Ματ 5:10 Ευτυχισμένοι όσοι υπέστησαν δ.

Ιωα 15:20 αν επέφεραν δ. σε εμένα, και σε εσάς

ΔΙΩΓΜΟΣ

, Ματ 13:21 όταν γίνει δ., σκανδαλίζεται

Μαρ 4:17 μόλις γίνει δ., σκανδαλίζονται

ΔΙΩΓΜΟΥΣ

, Μαρ 10:30 παιδιά και αγρούς, με δ.

ΔΙΩΚΟΜΑΣΤΕ

, 2Κο 4:9 δ., αλλά όχι εγκαταλειμμένοι

ΔΙΩΚΟΥΝ

, Ψλ 119:86 με δ. χωρίς αιτία

Ρω 12:14 ευλογείτε όσους σας δ.

1Κο 4:12 όταν μας δ., εγκαρτερούμε

ΔΙΩΞΑ

, Πρ 22:4 Δ. την Οδό μέχρι θανάτου

ΔΟΘΗΚΕ

, Λου 12:48 δ. πολύ, πολύ θα απαιτηθεί

ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ

, Δευ 13:3 Ιεχωβά σάς δ. να διαπιστώσει

ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ

, Παρ 27:21 άνθρωπος δ. από έπαινο

1Τι 3:10 ας δ. για καταλληλότητα

ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ

, 1Ιω 4:1 δ. εμπνευσμένες δηλώσεις

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

, Ιακ 1:12 Ευτυχισμένος όποιος υπομένει δ.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

, Λου 22:28 προσκολλημένοι στις δ. μου

Ιακ 1:2 χαρά όταν αντιμετωπίσετε δ.

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ

, Ιακ 1:3 δ. ποιότητα της πίστης

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ

, Μαλ 3:10 δ. με από αυτή την άποψη

ΔΟΚΙΜΗ

, Πρ 5:9 να θέσετε σε δ. πνεύμα του Ιεχωβά;

1Κο 10:9 μην υποβάλλουμε σε δ. τον Ιεχωβά

ΔΟΚΙΜΗΣ

, Λου 8:13 σε καιρό δ. απομακρύνονται

ΔΟΛΙΑ

, Ιερ 17:9 καρδιά πιο δ. από οτιδήποτε

ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ

, Μαλ 2:15 μη φέρεστε με δ. στη σύζυγο

ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

, Ιωα 8:44 ήταν δ. από τότε που άρχισε

ΔΟΞΑ

, Ιωα 12:43 αγάπησαν δ. ανθρώπων

Ρω 3:23 υστερούν ως προς τη δ. του Θεού

Ρω 8:18 σε σύγκριση με τη δ. που

1Κο 10:31 κάνετε τα πάντα για τη δ. του Θεού

Απ 4:11 Άξιος, Ιεχωβά, να λάβεις τη δ.

ΔΟΡΚΑΣ

, Πρ 9:36 μαθήτρια με το όνομα Ταβιθά, Δ.

ΔΟΡΥ

, 1Σα 18:11 έριξε [δ.] για να καρφώσει Δαβίδ

ΔΟΥΛΕ

, Ματ 25:21 Πολύ καλά, αγαθέ και πιστέ δ.!

ΔΟΥΛΕΙΑ

, 1Θε 4:11 στόχο να κοιτάζετε τη δ. σας

ΔΟΥΛΟΙ

, Λου 17:10 Άχρηστοι δ. είμαστε

1Κο 7:23 μη γίνεστε δ. ανθρώπων

Γα 5:13 μέσω αγάπης υπηρετείτε ως δ.

ΔΟΥΛΟΣ

, Παρ 22:7 όποιος δανείζεται, δ. δανειστή

Ματ 24:45 Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δ.;

Ιωα 8:34 Όποιος πράττει αμαρτία, δ. αμαρτίας

ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ

, Απ 12:9 Ρίχτηκε ο δ., το αρχικό φίδι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

, 1Πε 1:13 περιζώστε διάνοια για δ.

ΔΡΑΧΜΕΣ

, Λου 15:8 έχει 10 δ., αν χάσει τη μία

ΔΡΟΜΟ

, Ματ 13:4 σπόροι έπεσαν δίπλα στον δ.

ΔΡΟΜΟΣ

, Παρ 4:18 δ. δικαίων σαν λαμπρό φως

ΔΡΟΣΙΑ

, Δευ 32:2 τα λόγια μου θα σταλάξουν σαν δ.

ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΕΣ

, Ψλ 110:3 ομάδα νεαρών σαν δ.

ΔΥΝΑΜΗ

, Ψλ 31:10 δ. σβήνει εξαιτίας σφάλματος

Παρ 17:22 συντετριμμένο πνεύμα απομυζά δ.

Ησ 40:29 Δίνει δ. στον κουρασμένο

Ησ 40:31 όσοι ελπίζουν στον Ιεχωβά ανακτούν δ.

Μαρ 5:30 κατάλαβε ότι είχε βγει δ.

Μαρ 12:30 να αγαπάς τον Ιεχωβά με όλη τη δ.

Πρ 1:8 θα λάβετε δ. όταν το πνεύμα

2Κο 4:7 δ. πέρα από το φυσιολογικό

2Κο 12:9 δ. τελειοποιείται στην αδυναμία

Φλπ 4:13 Για όλα έχω τη δ. μέσω

Απ 3:8 Γνωρίζω ότι η δ. σου είναι λίγη

ΔΥΝΑΤΟΙ

, Ρω 15:1 βαστάζουμε αδυναμίες όσων δεν είναι δ.

ΔΥΝΑΤΟΣ

, 2Κο 12:10 όταν είμαι αδύναμος, είμαι δ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

, Παρ 3:27 κάνε καλό, αν έχεις δ.

ΔΥΟ

, Λου 10:1 όρισε 70 και τους έστειλε δ. δ.

ΔΥΣΚΟΛΙΑ

, 1Πε 4:18 ο δίκαιος σώζεται με δ.

ΔΥΣΚΟΛΟΙ

, 2Τι 3:1 καιροί δ. και επικίνδυνοι

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗΣ

, 2Κο 6:8 μέσω δ. και επαίνων

ΔΩΜΑΤΙΑ

, Ησ 26:20 μπες στα εσωτερικά σου δ.

ΔΩΡΑ

, Εφ 4:8 δ. σε μορφή ανθρώπων

ΔΩΡΕΑΝ

, Ματ 10:8 Δ. λάβατε, δ. δώστε

1Κο 9:18 προσφέρω τα καλά νέα δ.

Απ 22:17 ας πάρει νερό ζωής δ.

ΔΩΡΟ

, Ρω 6:23 δ. που δίνει ο Θεός αιώνια ζωή

Ιακ 1:17 Κάθε καλό, τέλειο δ. από πάνω

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

, Εκ 7:7 η δ. διαφθείρει την καρδιά

Ε

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

, 1Κο 16:2 πρώτη ημέρα ε., να βάζει στην άκρη

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

, Δα 9:24 Έχουν καθοριστεί 70 ε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

, Πρ 17:31 ε. ανασταίνοντάς τον

2Κο 1:22 ε. εκείνου που θα έρθει

Εφ 1:14 προκαταβολική ε. κληρονομιάς

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

, Παρ 17:18 δίνει το χέρι και γίνεται ε.

ΕΓΙΝΑ

, 1Κο 9:22 Έ. τα πάντα σε

ΕΓΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕ

, 1Κο 4:12 όταν μας διώκουν, ε.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ

, Ησ 1:28 ε. Ιεχωβά θα αφανιστούν

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ

, Δευ 31:8 Δεν θα σε αφήσει ούτε ε.

1Σα 12:22 ο Ιεχωβά δεν θα ε. τον λαό του

Ψλ 37:28 ο Ιεχωβά δεν θα ε. τους οσίους του

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ

, Ψλ 27:10 αν ο πατέρας και η μητέρα με ε.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ

, Εβρ 13:5 Δεν θα σε αφήσω ούτε ε.

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ

, Γα 5:22, 23 καρπός του πνεύματος ε.

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ

, 1Κο 7:5 σε πειρασμό λόγω έλλειψης ε.

ΕΓΚΥΟ

, Εξ 21:22 Αν χτυπήσουν έ. και αυτή

1Θε 5:3 όπως πόνοι γέννας σε έ.

ΕΓΝΟΙΕΣ

, Ψλ 94:19 οι έ. με έπνιξαν, με παρηγόρησες

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

, Ματ 26:41 είστε σε ε., να προσεύχεστε

ΕΓΩΙΣΜΟ

, Φλπ 2:3 Μην κάνετε τίποτα από ε.

ΕΔΕΜ

, Γε 2:8 Θεός φύτεψε κήπο στην Ε.

ΕΔΕΣΕ

, Γε 22:9 Έ. τον γιο του τον Ισαάκ

ΕΔΕΣΜΑΤΑ

, Δα 1:5 μερίδα από τα βασιλικά ε.

ΕΖΕΚΙΑΣ

, 2Βα 19:15 ο Ε. προσεύχεται στον Ιεχωβά

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

, Εξ 36:2 ωθούσε η καρδιά να συμμετάσχει ε.

1Χρ 29:17 πρόσφερα ε. όλα αυτά

ΕΘΝΗ

, Γε 22:18 τα έ. θα αποκτήσουν ευλογία

Ματ 25:32 Θα συγκεντρωθούν μπροστά του έ.

ΕΘΝΟΣ

, Εξ 19:6 βασιλεία ιερέων και άγιο έ.

Ψλ 33:12 Ευτυχισμένο έ. που Θεός του είναι ο

Ησ 66:8 θα γεννηθεί έ. μονομιάς;

Ματ 21:43 Βασιλεία θα δοθεί σε έ. που παράγει

Ματ 24:7 θα επιτεθεί έ. σε έ.

Πρ 17:26 από έναν άνθρωπο κάθε έ.

1Πε 2:9 εκλεγμένο γένος, άγιο έ.

ΕΘΝΩΝ

, Λου 21:24 προσδιορισμένοι καιροί των ε.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

, Ψλ 112:7 Κακές ε. δεν θα φοβηθεί

Δα 11:44 θα τον αναστατώσουν ε.

ΕΙΔΗΣΗ

, Εξ 23:1 Μη διαδώσεις αναληθή ε.

Παρ 25:25 καλή ε. από μακρινή γη

ΕΙΔΟΥΣ

, 2Πε 3:11 τι ε. άτομα πρέπει να είστε

ΕΙΔΩΛΑ

, Ψλ 115:4 Τα ε. είναι ασήμι και χρυσάφι

1Ιω 5:21 φυλαχτείτε από τα ε.

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ

, 1Κο 6:9 ε. δεν κληρονομούν Βασιλεία

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

, 1Κο 10:14 φεύγετε από την ε.

ΕΙΚΑΣΙΕΣ

, 1Τι 1:4 δίνουν αφορμή για ε.

ΕΙΚΟΝΑ

, Γε 1:26 Ας κάνουμε άνθρωπο κατά την ε.

Εξ 20:4 Μη φτιάξεις γλυπτή ε.

Δα 2:31 είδες μια τεράστια ε.

Δα 3:18 δεν θα λατρέψουμε τη χρυσή ε.

ΕΙΡΗΝΗ

, Ψλ 29:11 θα ευλογήσει τον λαό με ε.

Ψλ 72:7 ε. ώσπου να μην υπάρχει σελήνη

Ψλ 119:165 Άφθονη ε. έχουν όσοι αγαπούν νόμο

Παρ 17:1 Καλύτερα ξεροκόμματο και ε.

Ησ 9:7 στην ε. δεν θα υπάρχει τέλος

Ησ 48:18 η ε. θα γινόταν σαν ποταμός

Ησ 54:13 άφθονη η ε. των γιων σου

Ησ 57:21 Δεν υπάρχει ε. για πονηρούς

Ησ 60:17 διορίσω ε. ως επισκόπους

Ιερ 6:14 Υπάρχει ε.! ενώ δεν υπάρχει ε.

Ματ 5:24 Πρώτα κάνε ε. με αδελφό σου

Μαρ 9:50 διατηρείτε ε. μεταξύ σας

Ιωα 14:27 Σας αφήνω ε.· σας δίνω ε. μου

Ρω 5:1 απολαμβάνουμε ε. με Θεό μέσω Ιησού

Ρω 8:6 προσηλώνει νου στο πνεύμα, θα έχει ε.

Φλπ 4:7 ε. Θεού θα περιφρουρήσει καρδιά

1Θε 5:3 Ε. και ασφάλεια! ξαφνική καταστροφή

1Πε 3:11 ας ζητήσει ε., ας την επιδιώξει

Απ 6:4 δόθηκε εξουσία να αφαιρέσει ε.

ΕΙΡΗΝΗΣ

, Ψλ 37:11 ευχαρίστηση σε αφθονία ε.

Πρ 9:31 εκκλησία μπήκε σε περίοδο ε.

ΕΙΡΗΝΙΚΟ

, Ησ 32:18 κατοικεί σε ε. τόπο

ΕΙΡΗΝΙΚΟΙ

, Ρω 12:18 να είστε ε. με όλους

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ

, Ματ 5:9 Ευτυχισμένοι οι ε.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

, Εκ 5:10 δεν θα χορτάσει ε.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΦΟΡΩΝ

, Ματ 18:17 ας είναι όπως ο ε.

Λου 18:11 ευχαριστώ που δεν είμαι όπως ο ε.

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ

, 1Πε 5:10 ο Θεός θα τελειώσει την ε. σας

ΕΚΔΙΚΗΣΗ

, Δευ 32:35 Η ε. είναι δική μου

Ρω 12:19 Μην παίρνετε ε., αγαπητοί

2Θε 1:8 θα φέρει ε. σε εκείνους

ΕΚΖΗΤΕΙΤΕ

, Σοφ 2:3 ε. τον Ιεχωβά, όλοι οι πράοι

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

, Ψλ 22:25 σε αινώ στη μεγάλη ε.

Ψλ 40:9 Διακηρύττω καλά νέα στη μεγάλη ε.

Ματ 16:18 σε αυτόν τον βράχο θα οικοδομήσω ε.

Πρ 20:28 ποιμαίνετε την ε. του Θεού

Ρω 16:5 χαιρετήστε την ε. στο σπίτι τους

ΕΚΚΟΠΗ

, Ματ 25:46 θα οδηγηθούν σε αιώνια ε.

ΕΚΛΑΨΕ

, Ωσ 12:4 Έ. εκλιπαρώντας για εύνοια

Ματ 26:75 βγήκε έξω και έ. πικρά

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ

, Ματ 24:31 άγγελοι συγκεντρώσουν ε.

ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ

, Ματ 24:22 συντομευτούν χάρη ε.

ΕΚΛΟΓΗ

, Ρω 9:11 ε. βασισμένη σε Εκείνον που καλεί

ΕΚΛΥΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ

, Γα 5:19 ανηθικότητα, έ.

2Πε 2:7 Λωτ στενοχωριόταν με την έ.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΜΕ

, 2Κο 7:2 δεν ε. κανέναν

ΕΚΟΥΣΙΑ

, Εβρ 10:26 αν αμαρτάνουμε ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕ

, Παρ 22:6 Ε. αγόρι· και όταν γεράσει

ΕΚΠΛΗΡΩΣΩ

, Ματ 5:17 όχι να εξαλείψω Νόμο, να ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

, Ιωα 7:29 είμαι ε., Εκείνος με έστειλε

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

, Ιακ 1:22 να γίνεστε ε. του λόγου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

, Ψλ 27:4 κοιτάζω με ε. τον ναό

1Θε 5:13 ε. με αγάπη λόγω του έργου τους

ΕΛΑ

, Απ 22:17 Όποιος ακούει ας πει: Έ.!

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ

, Ψλ 52:8 σαν ε. στον οίκο Θεού

ΕΛΑΙΩΝ, ΟΡΟΣ ΤΩΝ

, Λου 22:39 πήγε στο Ό.

Πρ 1:12 Ό., κοντά στην Ιερουσαλήμ, το Σάββατο

ΕΛΑΤΕ

, Ησ 55:1 Ε., οι διψασμένοι, ε. στο νερό!

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

, Λευ 22:21 Το ζώο δεν πρέπει να έχει ε.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

, Λου 16:10 πιστός στο ε. πιστός στο πολύ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ

, Ησ 60:22 Ο ε. θα γίνει χίλιοι

ΕΛΕΓΞΕΙ

, Ψλ 141:5 αν με ε., θα είναι σαν λάδι

ΕΛΕΓΧΕΙ

, Παρ 10:19 ε. τα χείλη του ενεργεί συνετά

1Κο 6:12 δεν επιτρέπω σε τίποτα να με ε.

ΕΛΕΓΧΟ

, Παρ 3:11 μην απεχθάνεσαι τον έ. του

Παρ 29:1 σκληραίνει τράχηλο από πολύ έ.

1Θε 4:4 να κρατάει το σώμα του υπό έ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

, Παρ 27:5 έ. καλύτερος από κρυφή αγάπη

ΕΛΕΗΘΕΙ

, Παρ 28:13 όποιος ομολογεί θα ε.

ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ

, Ματ 5:7 Ευτυχισμένοι οι ε.

Λου 6:36 είστε ε., όπως Πατέρας

ΕΛΕΗΜΩΝ

, Δευ 4:31 Ιεχωβά είναι ε. Θεός

Ψλ 78:38 Εκείνος όμως ήταν ε., συγχωρούσε

Ιακ 5:11 Ιεχωβά συμπονετικός και ε.

ΕΛΕΗΣΕΙ

, Ησ 55:7 ας επιστρέψει, ο Ιεχωβά θα τον ε.

ΕΛΕΟΣ

, 1Χρ 21:13 το έ. του είναι πολύ μεγάλο

Νε 9:19 μεγάλο σου έ., δεν εγκατέλειψες

Ματ 9:13 Έ. θέλω, όχι θυσία

Ιακ 2:13 έ. θριαμβεύει επί κρίσης

ΕΛΕΟΥΣ

, 2Κο 1:3 Πατέρας του τρυφερού ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

, Ρω 8:21 ένδοξη ε. των παιδιών του Θεού

2Κο 3:17 όπου το πνεύμα του Ιεχωβά, ε.

1Πε 2:16 χρησιμοποιείτε ε., όχι ως κάλυψη

2Πε 2:19 τους υπόσχονται ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΤΕ

, Ρω 6:18 ε. από την αμαρτία

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ

, Ιωα 8:32 η αλήθεια θα σας ε.

ΕΛΚΥΣΕΙ

, Ιωα 6:44 αν δεν τον ε. ο Πατέρας

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

, 2Σα 12:14 συμπεριφέρθηκες στον Ιεχωβά με έ.

ΕΛΠΙΔΑ

, Ρω 8:24 ε. που βλέπεται δεν είναι ε.

Ρω 12:12 χαίρεστε σε σχέση με την ε.

Ρω 15:4 μέσω της υπομονής να έχουμε ε.

Εφ 1:18 να γνωρίσετε σε ποια ε. σάς κάλεσε

Εφ 2:12 δεν είχατε ε., ήσασταν χωρίς Θεό

Εβρ 6:19 ε. σαν άγκυρα

ΕΛΠΙΖΕΙ

, Ψλ 146:5 Ευτυχισμένος όποιος ε. στον Ιεχωβά

ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΝ

, 1Πε 1:12 άγγελοι επιθυμούν να ε.

ΕΜΒΡΥΟ

, Ψλ 139:16 Τα μάτια σου με είδαν έ.

ΕΜΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ

, Λευ 15:19 ακάθαρτη λόγω ε.

Λευ 18:19 σεξουαλικές σχέσεις στη διάρκεια ε.

ΕΜΜΟΝΗ

, 1Τι 6:4 ε. με αντιλογίες και διαφωνίες

ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ

, Γα 6:7 ο Θεός δεν ε.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ

, Ψλ 62:8 Να τον ε. σε κάθε καιρό

Ψλ 146:3 Μην ε. σε άρχοντες

Παρ 3:5 ε. στον Ιεχωβά με όλη την καρδιά

ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ

, Ψλ 84:12 ευτυχισμένος όποιος ε. σε εσένα

Παρ 28:26 ο ανόητος ε. στην καρδιά του

Ιερ 17:5 Καταραμένος όποιος ε. σε άλλους

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ

, Ψλ 31:5 Στα χέρια σου ε. το πνεύμα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

, 2Κο 1:9 μην ε. εαυτό μας, αλλά στον Θεό

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

, Ψλ 9:10 γνωρίζουν όνομά σου σε ε.

1Πε 4:19 ε. τον εαυτό τους στον Δημιουργό

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ

, Λου 16:11 ποιος θα σας ε. ό,τι είναι αληθινό;

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ

, 1Πε 2:23 ε. τον εαυτό του σε Εκείνον

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

, Παρ 25:9 μην αποκαλύπτεις όσα ειπώθηκαν ε.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ

, Παρ 20:19 συκοφάντης αποκαλύπτει ε. συζητήσεις

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

, Αμ 3:7 θα αποκαλύψει ε. ζήτημα στους προφήτες

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

, Ψλ 56:11 στον Θεό θέτω ε.

ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ

, 1Χρ 28:12 έλαβε σχέδιο μέσω θεϊκής έ.

ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ

, 1Θε 2:16 να μας ε. να μιλάμε

ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

, 2Κο 2:17 δεν ε. τον λόγο

ΕΜΠΟΡΙΟ

, Ματ 22:5 έφυγαν, άλλος για να κάνει ε.

Ιακ 4:13 θα κάνουμε ε. και θα βγάλουμε κέρδος

ΕΜΠΟΡΟ

, Ματ 13:45 έ. που έψαχνε μαργαριτάρια

ΕΜΠΟΡΟΙ

, Απ 18:3 έ. πλούτισαν

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

, 1Σα 16:7 Μην κοιτάζεις την ε.

Ιωα 7:24 Μην κρίνετε από την εξωτερική ε.

ΕΝΑΝΤΙΑ

, Πρ 17:7 ε. σε διατάγματα Καίσαρα

ΕΝΑΝΤΙΟΙ

, Φλπ 1:28 μη σας φοβίζουν οι ε.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ

, Ρω 8:31 Αν Θεός με εμάς, ποιος ε. μας;

ΕΝΑΝΤΙΟΥΜΕΝΟΙ

, Λου 21:15 σοφία που ε. δεν της αντιστέκονται

1Κο 16:9 αλλά υπάρχουν πολλοί ε.

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

, 1Θε 2:2 τόλμη παρά την ε.

ΕΝΑΣ

, 1Κο 8:6 έ. Θεός, ο Πατέρας, έ. Κύριος, Ιησούς

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

, 1Πε 5:7 επειδή αυτός ε. για εσάς

ΕΝΔΟΜΥΧΕΣ

, Απ 2:23 ερευνάει τις ε. σκέψεις

ΕΝΔΟΞΟΥΣ

, 2Πε 2:10 μιλούν υβριστικά για τους ε.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΩ

, Ησ 41:10 Θα σε ε., θα σε βοηθήσω

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ

, Φλπ 2:13 ο Θεός ε. δίνοντας επιθυμία

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ

, Τιτ 1:9 ε. με διδασκαλία και ελέγχει

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΕ

, Κολ 3:16 να ε. ο ένας τον άλλον

ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΟΥΜΕ

, Ρω 1:12 να ε. αμοιβαία

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ

, 1Κο 14:31 να μαθαίνουν και να ε.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ

, Εβρ 10:25 ε. ο ένας τον άλλον

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΟ

, Πρ 13:15 κάτι ε., πείτε το

ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ

, Πρ 14:22 ε. μαθητές μείνουν στην πίστη

ΕΝΙΣΧΥΣΕ

, 1Σα 30:6 ε. εαυτό του μέσω Ιεχωβά

Λου 22:32 όταν επιστρέψεις, ε. αδελφούς

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ

, Ησ 35:3 Ε. τα αδύναμα χέρια

ΕΝΟΡΑΣΗ

, Ψλ 119:99 περισσότερη ε. από δασκάλους

Παρ 19:11 ε. ανθρώπου καταστέλλει θυμό

Δα 12:3 όσοι έχουν ε. θα λάμπουν φωτεινά

ΕΝΟΤΗΤΑ

, Ψλ 133:1 οι αδελφοί να ζουν με ε.!

Εφ 4:3 διατηρείτε ε. πνεύματος

Εφ 4:13 μέχρι να φτάσουμε σε ε. πίστης

ΕΝΣΤΑΛΑΖΕΙΣ

, Δευ 6:7 να τα ε. στους γιους σου

ΕΝΤΙΜΑ

, Εβρ 13:18 συμπεριφερόμαστε έ. σε όλα

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

, 2Κο 8:21 φροντίζουμε τα πάντα με ε.

ΕΝΤΟΛΕΣ

, Ματ 22:40 Σε δύο ε. κρέμεται ο Νόμος

ΕΝΤΟΛΗ

, Μαρ 12:28 Ποια ε. είναι πρώτη από όλες;

Μαρ 12:31 Δεν υπάρχει άλλη ε. μεγαλύτερη

Ιωα 13:34 καινούρια ε., αγαπάτε ο ένας τον άλλον

ΕΝΩΜΕΝΟΙ

, Φλπ 2:2 [να είστε] απολύτως ε.

ΕΝΩΧ

, Γε 5:24 Ε. περπατούσε με τον Θεό

ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΤΕ

, 1Κο 11:26 ε. θάνατο Κυρίου, ωσότου

ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ

, Δα 11:35 να γίνει έργο ε.

ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ

, Πρ 3:19 για να ε. οι αμαρτίες σας

ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

, Ησ 40:31 περπατήσουν και δεν ε.

ΕΞΑΠΤΕΤΑΙ

, 1Κο 13:5 [η αγάπη] δεν ε.

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

, Ρω 12:18 όσο ε. από εσάς, ειρηνικοί

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ

, 1Πε 4:11 ε. από ισχύ που δίνει Θεός

ΕΞΕΤΑΖΕΙ

, Παρ 21:2 ο Ιεχωβά ε. την καρδιά

Γα 6:4 ο καθένας ας ε. τις ενέργειές του

ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ

, 2Κο 13:5 ε. αν είστε στην πίστη

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ

, Πρ 17:11 ε. με προσοχή τις Γραφές

ΕΞΕΤΑΣΕ

, Ψλ 26:2 Ε. με, Ιεχωβά, εξάγνισε την καρδιά

ΕΞΗΓΗΣΕΙ

, Ιωα 1:18 είναι εκείνος που Τον έχει ε.

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ

, Νε 8:8 ε. Νόμο, προσδίδοντας νόημα

Πρ 17:3 ε. και αποδεικνύοντας με παραθέσεις

ΕΞΙΛΑΣΜΟ

, Ρω 3:25 ως προσφορά για ε.

ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΑ

, 1Ιω 2:2 αυτός είναι ε. θυσία

ΕΞΙΛΕΩΣΗ

, Λευ 16:34 γίνεται ε. μία φορά τον χρόνο

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

, 2Κο 8:14 να γίνει ε.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑ

, Ψλ 32:5 ε. αμαρτία σε εσένα

ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ

, Εβρ 13:21 σας ε. να κάνετε θέλημα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ

, 2Τι 3:17 ε. για κάθε καλό έργο

ΕΞΟΡΓΙΖΕΤΕ

, Εφ 6:4 μην ε. τα παιδιά σας

Κολ 3:21 μην ε. τα παιδιά σας

ΕΞΟΥΣΙΑ

, Ματ 28:18 Μου έχει δοθεί όλη η ε.

Λου 4:6 Θα σου δώσω αυτή την ε. και τη δόξα τους

1Κο 9:18 να μην καταχραστώ την ε. μου

2Πε 2:10 καταφρονούν την ε.

ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ

, Γε 3:16 ο σύζυγός σου θα σε ε.

Εκ 8:9 άνθρωπος ε. άνθρωπο προξενώντας βλάβη

Ρω 6:14 αμαρτία δεν πρέπει να ε.

ΕΞΟΥΣΙΑΣ

, Παρ 28:16 ηγέτης κάνει κατάχρηση ε.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ

, Ρω 13:1 ας υποτάσσεται στις ανώτερες ε.

Τιτ 3:1 να υπακούν σε ε., έτοιμοι για καλό έργο

ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ

, Πρ 24:3 ε. Φήλικα

ΕΞΩ

, 1Κο 5:13 ενώ ο Θεός κρίνει τους έ.;

Κολ 4:5 με σοφία προς τους έ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

, Ματ 22:16 δεν κοιτάζεις ε.

Γα 2:6 ο Θεός δεν κρίνει από ε.

ΕΠΑΙΝΕΙ

, Παρ 27:2 Ας σε ε. άλλος

ΕΠΑΙΝΟ

, Παρ 27:21 δοκιμάζεται από έ. που λαβαίνει

ΕΠΑΙΝΩ

, 1Κο 11:2 Σας ε. επειδή τηρείτε

ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

, 2Τι 4:2 αίσθημα ε. σε ευνοϊκούς

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

, 1Θε 2:6 μπορούσαμε να αποτελούμε ε.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

, 1Κο 2:1 δεν ήρθα κάνοντας ε. στα λόγια

1Κο 4:9 τελευταίους σε ε. τους αποστόλους

1Ιω 2:16 αλαζονική ε. των μέσων διαβίωσης

ΕΠΙΔΕΞΙΟ

, Παρ 22:29 άνθρωπο ε. στην εργασία του;

ΕΠΙΔΕΣΩ

, Ησ 61:1 ε. όσους έχουν συντετριμμένη καρδιά

Ιεζ 34:16 θα ε. το τραυματισμένο

ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ

, Λου 21:11 έναν τόπο μετά τον άλλον ε.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ

, Ρω 14:19 ε. ό,τι συμβάλλει σε ειρήνη

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΕΙ

, Λου 3:22 ο Γιος μου· σε έχω ε.

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

, 1Κο 7:33 να κερδίσει ε. συζύγου

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ

, 2Τι 2:15 παρουσίασε εαυτό σου στον Θεό ως ε.

ΕΠΙΖΗΤΕΙΤΕ

, Κολ 3:1 να ε. όσα είναι πάνω

ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ

, Εξ 20:17 Μην ε. σύζυγο συνανθρώπου

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

, Ψλ 145:16 χορταίνεις ε. κάθε ζωντανού

Ρω 7:18 έχω την ε. να κάνω το σωστό, αλλά

Γα 5:16 δεν θα εκτελέσετε καμιά σαρκική ε.

Φλπ 2:13 δίνοντάς σας τόσο την ε. όσο και

Ιακ 1:14 ελκύεται και δελεάζεται από την ε. του

1Ιω 2:16 ε. της σάρκας και ε. των ματιών

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

, Ψλ 37:4 θα εκπληρώσει ε. καρδιάς

Εφ 2:3 σε αρμονία με τις ε. της σάρκας

2Τι 2:22 να φεύγεις από τις νεανικές ε.

1Πε 2:11 να απέχετε από σαρκικές ε.

ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ

, Ρω 10:13 όποιος ε. το όνομα Ιεχωβά

ΕΠΙΚΡΙΝΕΙΣ

, 1Τι 5:1 Μην ε. γεροντότερο

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟΥΣ

, Ματ 4:24 ε., παράλυτους θεράπευσε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

, Παρ 12:27 η ε. πολύτιμος θησαυρός

ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ

, Παρ 21:5 σχέδια ε. οδηγούν σε επιτυχία

ΕΠΙΠΛΗΞΗ

, Εκ 7:5 Καλύτερα να ακούει την ε. σοφού

ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ

, Πρ 15:36 ε. αδελφούς να δούμε πώς

ΕΠΙΣΚΟΠΟ

, 1Πε 2:25 ποιμένα και ε. των ψυχών

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

, 1Πε 5:2 ως ε., με τη θέλησή σας

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

, 1Τι 3:1 επιδιώκει να γίνει ε.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

, Ησ 60:17 θα διορίσω ειρήνη ως ε.

Πρ 20:28 άγιο πνεύμα σάς διόρισε ε.

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ

, Ιωλ 2:12 ε. με όλη την καρδιά

Μαλ 3:7 Ε., και θα επιστρέψω

ΕΠΙΤΑΧΥΝΩ

, Ησ 60:22 Εγώ, ο Ιεχωβά, θα το ε.

ΕΠΙΤΥΧΕΙ

, Ψλ 1:3 Οτιδήποτε κάνει θα ε.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ

, Ιη 1:8 τότε θα είναι ε. η οδός

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

, 1Βα 2:3 θα έχεις ε. σε οτιδήποτε

2Χρ 20:20 πίστη στους προφήτες, και θα έχετε ε.

Ησ 55:11 ο λόγος μου θα έχει βέβαιη ε.

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ

, Παρ 14:16 Ο σοφός είναι ε.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙ

, Ρω 14:19 ας επιδιώκουμε ό,τι ε.

1Κο 8:1 η αγάπη ε.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΕ

, Ιου 20 να ε. εαυτό σας στην πίστη

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

, 1Κο 14:26 Όλα ας γίνονται για ε.

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ

, 1Κο 10:23 νόμιμα, αλλά δεν ε. όλα

ΕΡΓΑ

, Ψλ 104:24 Πόσα είναι τα έ. σου, Ιεχωβά!

Ιωα 14:12 θα κάνει έ. μεγαλύτερα από αυτά

Εβρ 9:14 καθαρίσει συνείδηση από νεκρά έ.

ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ

, Ιωα 6:27 Μην ε. για τροφή που χάνεται

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

, Νε 4:6 λαός συνέχισε να ε. με καρδιά

Ιωα 5:17 Πατέρας ε. ως τώρα

Εφ 4:28 ας μην κλέβει, ας ε. σκληρά

2Θε 3:10 δεν ε., δεν πρέπει να τρώει

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΑΝ

, 1Θε 2:9 ε. νύχτα και ημέρα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

, Εκ 10:10 Αν σιδερένιο ε. στομώσει

ΕΡΓΑΣΙΑ

, Εκ 2:24 ευχαρίστηση σε σκληρή ε.

ΕΡΓΑΤΗΣ

, Παρ 8:30 δίπλα του ως δεξιοτέχνης ε.

Λου 10:7 ε. άξιος του μισθού του

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

, Παρ 10:4 τα ε. χέρια φέρνουν πλούτη

ΕΡΕΙΠΙΟ

, Ιεζ 21:27 Ε., ε., ε. θα το κάνω

ΕΡΕΥΝΑ

, Δευ 13:14 κάνοντας σχολαστική έ.

1Πε 1:10 επιμελή αναζήτηση, προσεκτική έ.

ΕΡΗΜΗ

, Ησ 35:1 έ. πεδιάδα θα χαρεί και θα ανθίσει

Ησ 35:6 στην έ. πεδιάδα θα αναβλύσουν ποτάμια

ΕΡΗΜΟ

, Ησ 35:6 στην έ. θα αναβλύσουν νερά

Ησ 41:18 Θα μετατρέψω έ. σε υγρότοπο καλαμιών

ΕΣΔΡΑ

, Εσδ 7:11 στον Έ., ειδικευμένο στη μελέτη

ΕΣΦΑΛΑ

, Ιώβ 6:24 βοηθήστε να καταλάβω πού έ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

, Ρω 7:22 σύμφωνα με άνθρωπο ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

, Εφ 3:16 κραταιοί στον ε. σας άνθρωπο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

, 2Κο 4:16 ο ε. άνθρωπος ανανεώνεται

ΕΤΟΙΜΑΣΩ

, Ιωα 14:2 πηγαίνω να σας ε. τόπο

ΕΤΟΙΜΟΙ

, Ματ 24:44 αποδειχτείτε έ.

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

, Εφ 6:15 ε. να διακηρύττετε καλά νέα

ΕΤΟΣ

, Αρ 14:34 40 ημέρες, μία ημέρα για ένα έ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

, Πρ 21:8 Φιλίππου ε., από τους εφτά

2Τι 4:5 κάνε έργο ε.

ΕΥΑΡΕΣΤΕΙ

, Ρω 15:2 ας ε. πλησίον για το καλό

ΕΥΑΡΕΣΤΕΙΤΑΙ

, Ψλ 149:4 Ιεχωβά ε. με τον λαό του

ΕΥΑΡΕΣΤΕΙΤΕ

, Εφ 6:6 απλώς για να ε. ανθρώπους

Κολ 1:10 να ε. τον Ιεχωβά πλήρως

ΕΥΑΡΕΣΤΗΘΗΚΕ

, 1Κο 12:18 τα τοποθέτησε όπως ε.

ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΕ

, Ρω 15:3 και Χριστός δεν ε. εαυτό του

ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΗ

, Εφ 1:5 σύμφωνα με ε. και θέλημα

ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΜΕ

, Ρω 15:1 μην ε. τον εαυτό μας

ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΣΑ

, Γα 1:10 Αν ε. ακόμη ανθρώπους

ΕΥΑΡΕΣΤΩ

, 1Κο 10:33 προσπαθώ να ε. όλους σε όλα

Γα 1:10 μήπως ε. ανθρώπους;

ΕΥΓΕΝΕΣ ΦΡΟΝΗΜΑ

, Πρ 17:11 είχαν πιο ε. από

ΕΥΓΕΝΟΥΣ

, 1Κο 1:26 όχι σοφοί ούτε ε. καταγωγής

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

, Κολ 3:15 να δείχνετε ε.

ΕΥΓΝΩΜΩΝ

, 1Τι 1:12 Είμαι ε. στον Χριστό Ιησού

ΕΥΕΞΑΠΤΟΣ

, Παρ 19:19 ε. θα υποστεί τις συνέπειες

ΕΥΘΥΝΟΜΑΙ

, 1Σα 22:22 ε. για τον θάνατο

ΕΥΘΥΣ

, Ιώβ 1:8 Ιώβ, ε. και ακέραιος

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

, Γα 6:10 έχουμε ε., ας κάνουμε το καλό

ΕΥΛΟΓΕΙ

, Αρ 6:24 Ο Ιεχωβά να σε ε.

ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ

, Λου 6:28 ε. όσους σας καταριούνται

Ρω 12:14 Να ε. εκείνους που σας διώκουν

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

, Κρ 5:24 Η πιο ε. είναι η Ιαήλ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

, Ιωα 12:13 Ε. αυτός που έρχεται στο όνομα Ιεχωβά

ΕΥΛΟΓΗΣΕ

, Γε 1:28 ο Θεός τούς ε. και είπε

ΕΥΛΟΓΗΣΕΙΣ

, Γε 32:26 Δεν αφήνω να φύγεις, να με ε.

ΕΥΛΟΓΙΑ

, Δευ 30:19 έθεσα μπροστά σου ε. και

Παρ 10:22 η ε. του Ιεχωβά κάνει κάποιον πλούσιο

Μαλ 3:10 θα εκχύσω ε. ώσπου να μη λείπει τίποτα

ΕΥΝΟΙΑ

, Ησ 26:10 αν δειχτεί ε. στον πονηρό, δεν θα

ΕΥΝΟΥΧΟ

, Πρ 8:27 βρήκε έναν Αιθίοπα ε.

ΕΥΝΟΥΧΟΙ

, Ματ 19:12 υπάρχουν ε. που γεννήθηκαν

ΕΥΝΟΥΧΟΥΣ

, Ησ 56:4 ε. που με ευαρεστούν

ΕΥΟΔΙΑ

, Φλπ 4:2 Προτρέπω την Ε. και τη Συντύχη

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ

, Ρω 13:13 Ας περπατήσουμε με ε.

1Κο 14:40 Τα πάντα ας γίνονται με ε.

ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟ

, Εφ 5:10 τι είναι ε. στον Κύριο

ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ

, 2Κο 6:2 Τώρα είναι ο ε. καιρός

ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ

, Ματ 20:34 Νιώθοντας ε., άγγιξε μάτια

ΕΥΤΑΚΤΑ

, Γα 5:25 περπατάμε ε. σύμφωνα με πνεύμα

ΕΥΤΑΚΤΟΣ

, 1Τι 3:2 επίσκοπος να είναι σώφρων, ε.

ΕΥΤΥΧΙΑ

, Πρ 20:35 Μεγαλύτερη ε. όταν δίνει

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

, Ματ 5:3 Ε. με συναίσθηση πνευματικής ανάγκης

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ

, Ψλ 32:1 Ε. εκείνος του οποίου αμαρτία καλύφτηκε

Ψλ 94:12 Ε. ο άνθρωπος που διορθώνεις

Ψλ 144:15 Ε. λαός που Θεός του είναι ο Ιεχωβά!

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥ

, 1Τι 1:11 καλά νέα του ε. Θεού

ΕΥΦΡΑΙΝΟΜΟΥΝ

, Παρ 8:30 ε. πάντοτε ενώπιόν του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ

, Εφ 5:20 ε. προσευχές για το καθετί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ

, Πρ 28:15 Παύλος τούς είδε, ε. Θεό

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ

, 1Χρ 28:9 υπηρέτησε τον Θεό με ψυχή γεμάτη ε.

Ψλ 1:2 βρίσκει ε. στον νόμο του Ιεχωβά

Ψλ 37:4 Να βρίσκεις εξαιρετική ε. στον Ιεχωβά

Ψλ 40:8 να κάνω το θέλημά σου είναι ε. μου

Εκ 2:24 να βρίσκει ε. στη σκληρή εργασία

Ιεζ 18:32 Δεν βρίσκω ε. στον θάνατο κανενός

Ρω 7:22 Βρίσκω μεγάλη ε. στον νόμο του Θεού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

, Ψλ 92:1 αποδίδουμε ε. στον Ιεχωβά

Ψλ 95:2 στην παρουσία του με ε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

, Ψλ 147:1 ε. και σωστό να τον αινούμε!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

, Ιωα 11:41 Πατέρα, ε. που με άκουσες

1Κο 1:4 Ε. πάντοτε τον Θεό σχετικά

ΕΥΧΕΡΕΙΑ

, Εξ 4:10 δεν έχω ε. λόγου

ΕΥΧΗ

, Δευ 23:21 Αν κάνεις ε. στον Ιεχωβά

Κρ 11:30 ο Ιεφθάε έκανε ε.

ΕΦΕΣΟ

, 1Κο 15:32 πάλεψα με θηρία στην Έ.

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

, Παρ 1:32 ε. ανόητων θα καταστρέψει

ΕΦΤΥΣΑΝ

, Ματ 26:67 τον έ. και τον χτύπησαν

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

, Παρ 11:13 αξιόπιστο άτομο τηρεί ε.

ΕΧΘΡΑ

, Γε 3:15 έ. ανάμεσα σε εσένα και στη γυναίκα

ΕΧΘΡΟΙ

, Ματ 10:36 ε. του ανθρώπου θα είναι

ΕΧΘΡΟΣ

, Ρω 12:20 αν πεινάει ο ε. σου, τρέφε τον

ΕΧΘΡΟΥΣ

, Ψλ 110:2 Κατακυρίευε ανάμεσα στους ε.

Ματ 5:44 Να αγαπάτε τους ε. σας

ΕΧΡΙΣΕ

, 1Σα 16:13 Ο Σαμουήλ έ. τον Δαβίδ

Ησ 61:1 ο Ιεχωβά με έ. να διακηρύξω καλά νέα

ΕΧΤΙΖΑΝ

, Λου 17:28 φύτευαν, έ.

ΕΨΑΛΑΝ

, Ματ 26:30 αφού έ. αίνους, βγήκαν έξω

Ζ

ΖΑΚΧΑΙΟΣ

, Λου 19:2 Ζ., εισπράκτορας φόρων

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1.

, Λου 11:51 αίμα του Ζ. που θανατώθηκε

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2.

, Εσδ 5:1 προφήτες Αγγαίος και Ζ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3.

, Λου 1:5 ιερέας που λεγόταν Ζ.

ΖΗΛΕΥΕΙ

, 1Κο 13:4 Η αγάπη δεν ζ.

ΖΗΛΕΨΑΝ

, Ψλ 106:16 ζ. τον Μωυσή

ΖΗΛΙΑ

, Παρ 6:34 ζ. κάνει τον σύζυγο έξω φρενών

Παρ 14:30 η ζ. σαπίζει τα κόκαλα

ΖΗΛΟ

, Ρω 10:2 έχουν ζ. για Θεό, αλλά όχι

ΖΗΛΟΣ

, Ψλ 69:9 ζ. για οίκο σου με κατέφαγε

Ησ 37:32 Ο ζ. του Ιεχωβά των στρατευμάτων

ΖΗΛΩΤΗΣ

, Τιτ 2:14 λαός ζ. για καλά έργα

ΖΗΜΙΑ

, Φλπ 3:7 κέρδη τα έχω θεωρήσει ζ.

ΖΗΜΙΩΘΕΙΤΕ

, 1Κο 6:7 διατεθειμένοι να ζ.

ΖΗΤΑΕΙ

, Δευ 10:12 τι σου ζ. ο Ιεχωβά

ΖΗΤΑΜΕ

, Εφ 3:20 ξεπερνώντας όλα όσα ζ.

1Ιω 5:14 ζ. σύμφωνα με το θέλημά του

ΖΗΤΑΤΕ

, Ματ 7:7 Εξακολουθήστε να ζ. και θα δοθεί

ΖΗΤΗΣΕ

, Ψλ 2:8 Ζ. μου, και θα σου δώσω έθνη

ΖΗΤΗΣΕΤΕ

, Ματ 6:8 γνωρίζει τι χρειάζεστε πριν το ζ.

Ιωα 14:13 οτιδήποτε ζ. στο όνομά μου θα το κάνω

ΖΟΥΝ

, 2Κο 5:15 να μη ζ. πια για εαυτό τους

ΖΥΓΑΡΙΑ

, Λευ 19:36 χρησιμοποιείτε ακριβή ζ.

Παρ 11:1 παραπλανητική ζ. απεχθής στον Ιεχωβά

ΖΥΓΙΣΤΗΚΕΣ

, Δα 5:27 ζ. και βρέθηκες ελλιπής

ΖΥΓΟ

, 1Βα 12:14 πατέρας έκανε ζ. βαρύ, αλλά εγώ

2Κο 6:14 Μην μπαίνετε κάτω από ίδιο ζ. με απίστους

ΖΥΓΟΣ

, Ματ 11:30 ζ. καλός, φορτίο ελαφρύ

ΖΩΑ

, Γε 7:2 από τα καθαρά ζ., να πάρεις από εφτά

Παρ 12:10 Ο δίκαιος φροντίζει τα ζ.

Εκ 3:19 άνθρωποι και ζ., ίδια κατάληξη

Ωσ 2:18 διαθήκη με τα άγρια ζ.

ΖΩΗ

, Δευ 30:19 έθεσα μπροστά σου ζ. και θάνατο

Λου 9:24 όποιος θέλει να σώσει ζ. θα τη χάσει

Ιωα 5:26 Πατέρας έχει ζ., έδωσε ζ. στον Γιο

Ιωα 11:25 είμαι η ανάσταση και η ζ.

Πρ 20:24 ζ. μου καθόλου σημαντική

ΖΩΗΣ

, Ψλ 36:9 Σε εσένα είναι η πηγή της ζ.

ΖΩΝΗ

, Ησ 11:5 Δικαιοσύνη θα είναι η ζ.

ΖΩΝΤΑΝΟΙ

, 1Θε 4:15 οι ζ. που απομένουμε

ΖΩΝΤΑΝΟΣ

, Δα 6:26 αυτός είναι ο ζ. Θεός

Εβρ 4:12 λόγος Θεού είναι ζ. και ασκεί δύναμη

ΖΩΝΤΑΝΩΝ

, Λου 20:38 Θεός των ζ.

ΖΩΟ

, Λευ 18:23 σεξουαλική επαφή με ζ.

ΖΩΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

, 1Πε 3:18 ζ. ως πνεύμα

Η

ΗΓΕΣΙΑ

, Εβρ 13:7, 17 εκείνους που ασκούν την η.

ΗΓΕΤΗΣ

, Παρ 28:16 η. κάνει κατάχρηση εξουσίας

Ματ 23:10 Η. σας είναι ένας, ο Χριστός

ΗΘΙΚΗΣ

, Εφ 4:19 Έχασαν κάθε αίσθηση η.

ΗΛΕΙ

, 1Σα 1:3 γιοι του Η. υπηρετούσαν ως ιερείς

ΗΛΙΑΣ

, Ιακ 5:17 Η., με αισθήματα σαν τα δικά μας

ΗΛΙΕ

, Ιη 10:12 Ή., μείνε ακίνητος στη Γαβαών

ΗΛΙΟΣ

, Ματ 24:29 μετά τη θλίψη, ή. θα σκοτεινιάσει

Πρ 2:20 ή. θα μετατραπεί σε σκοτάδι

ΗΜΕΡΑ

, Ψλ 84:10 μία η. στις αυλές σου καλύτερη

Ιεζ 4:6 Μία η. για ένα έτος, μία η. για ένα έτος

Ματ 24:36 η. και ώρα κανείς δεν γνωρίζει

2Πε 3:8 μία η. είναι σαν χίλια χρόνια

ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

, 2Πε 3:12 έχετε στον νου παρουσία της η.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

, Ιωλ 2:1 η η. έρχεται! Πλησιάζει!

Αμ 5:18 Τι θα σημάνει η η. για εσάς;

Σοφ 1:14 Η μεγάλη η. πλησιάζει! Πλησιάζει και

1Θε 5:2 η. έρχεται σαν κλέφτης

2Θε 2:2 ότι έχει έρθει η η.

ΗΠΙΑ

, Παρ 25:15 ή. γλώσσα σπάει κόκαλα

ΗΠΙΟΣ

,