Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Α6-Α

Πίνακας: Προφήτες και Βασιλιάδες του Ιούδα και του Ισραήλ (Μέρος 1)

Βασιλιάδες του Νότιου Δίφυλου Βασιλείου του Ιούδα

997 Π.Κ.Χ.

Ροβοάμ: 17 χρόνια

980

Αβιά (Αβιάμ): 3 χρόνια

978

Ασά: 41 χρόνια

937

Ιωσαφάτ: 25 χρόνια

913

Ιωράμ: 8 χρόνια

περ. 906

Οχοζίας: 1 χρόνο

περ. 905

Βασίλισσα Γοθολία: 6 χρόνια

898

Ιωάς: 40 χρόνια

858

Αμαζίας: 29 χρόνια

829

Οζίας (Αζαρίας): 52 χρόνια

Βασιλιάδες του Βόρειου Δεκάφυλου Βασιλείου του Ισραήλ

997 Π.Κ.Χ.

Ιεροβοάμ: 22 χρόνια

περ. 976

Ναδάβ: 2 χρόνια

περ. 975

Βαασά: 24 χρόνια

περ. 952

Ηλά: 2 χρόνια

Ζιμβρί: 7 ημέρες (περ. 951)

Αμρί και Θιβνί: 4 χρόνια

περ. 947

Αμρί (μόνος του): 8 χρόνια

περ. 940

Αχαάβ: 22 χρόνια

περ. 920

Οχοζίας: 2 χρόνια

περ. 917

Ιωράμ: 12 χρόνια

περ. 905

Ιηού: 28 χρόνια

876

Ιωάχαζ: 14 χρόνια

περ. 862

Ιωάχαζ και Ιωάς: 3 χρόνια

περ. 859

Ιωάς (μόνος του): 16 χρόνια

περ. 844

Ιεροβοάμ Β΄: 41 χρόνια

  • Πίνακας με τους Προφήτες

  • Ιωήλ

  • Ηλίας

  • Ελισαιέ

  • Ιωνάς

  • Αμώς