Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Β11

Το Όρος του Ναού τον Πρώτο Αιώνα

 1. Χαρακτηριστικά του Ναού

 2. 1 Άγια των Αγίων

 3. 2 Άγια

 4. 3 Θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος

 5. 4 Θάλασσα από Χυτό Μέταλλο

 6. 5 Αυλή των Ιερέων

 7. 6 Αυλή του Ισραήλ

 8. 7 Αυλή των Γυναικών

 9. 8 Αυλή των Εθνικών

 10. 9 Διαχωριστικός Τοίχος (Σορέγκ)

 11. 10 Βασιλική Στοά

 12. 11 Στοά του Σολομώντα

 13. 12 Φρούριο Αντωνία